سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” روحانیت در مذهبی ترین کشور، خدا را کشت ” در ایران امروز ، خدا مرده است ، ایران چهار نعله بسوی ” لائیسیته ” میرود

طشت رسوایی ” روحانیت ” و ” فقاهت ” از بام افتاده و این رسوایی به آنجا رسیده است که ” عاشقان دیروز ولایت ” امر وز به ” دشمنان روحانیت ” تبدیل شده اند . البته اینان هنوز به دخالت ” دین بدون روحانیت ” در سیاست امید دارند ، اما مردم ما دیگر اجازه  تبدیل شدن کشورمان را به آزمایشگاه طرحهای ماجراجویانه  مدعیان پدیده ای تخیلی به نام ” تمدن اسلامی ” نخواهند  داد . بازنشر ویدیوی سخنرانی ” رحیم پور ازغدی ” تئوریسین فاشیزم اسلامی صرفا در جهت نشان دادن اختلاف میان روحانیت حاکم و فقاهتی و بخشهایی از طرفدارانش می باشد  و در مقاله دیگری به تحلیل گفته های وی پردخته ام .

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, در نقد انقلاب, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: