سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کیف قاپ در مقابل مقاومت زن شجاع ناکام ماند

 

در ویدیو می بینید که مقاومت یک خانم در مقابل یک کیف قاپ ، چگونه دزد و کیف قاپ را برای سرقت کیف ، با نا کامی روبرو می کند . مرد دیگری نیز به کمک زن مقاوم شتافته و با دزد به زدو خورد می پردازد ، نهایتا دزد بدون موفق شدن به  سرقت مجبور به فرار از صحنه می شود .

 

 

 

خنده بازار – ویدیوهای خنده آور

click-512

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: