سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

امین فردین ” و ” روح الله زم ” دوفعال تبلیغات مشکوک سیاسی” با هدف به انحراف بردن مبارزات مردم و بدنام کردن ” اپوزیسیون “1

kaveahangar giphy

بخش دوم 

” روح الله زم ” با قبول مصاحبه با ” امین فردین”  دست خود را رو کرد .

یکی از ابزارها و وسایل رژیم های سرکوبگر و استبدادی در جوامع بحران زده  برای در دست گرفتن هدایت ، کنترل و به انحراف بردن  نا آرامی های سیاسی و اجتماعی و اعتراضات ضد حکومتی  ، ساختن  رسانه های ” شبه اپوزیسیونی ” است .

در ” ایران بحران زده ” ما ، اکنون و در این زمان ، گروهها ، اقشار ، طبقات اجتماعی و احزاب  ، هنوز جایگاه ووزن خود را در صحنه مبارزات سیاسی و اجتماعی  پیدا نکرده اند ، حد  وحدت ها و تضادها میان احزاب روشن نیست ، حاکمیت نیز با افزایش سرکوب و اعدام و دستگیری و بالا بردن هزینه مبارزات سیاسی و حتی صنفی مخالفان خود، از ایجاد ارتباط میان گروههای سیاسی و مردم ناراضی جلوگیری می کند و  بنا به ماهیت ضد مردمی و حاکم بودن یک ایدئولوژی ناسازگار با نیازهای جامعه بر آن ، دائما  به تنش های اجتماعی   دامن می زند ، یکروز دراویش را سرکوب می کند روزی زنان را آزار می دهد ، کارگر را شلاق می زند و حقوق روزانه وی را نمی دهد ، با دامن زدن به خصوصی سازی ها دهها هزار کارگر را بسوی بیکاری و بی پولی و فقیر شدن می راند و انگیزه های بیشتری برای حضور مردم در خیابانها و سر دادن شعارهای اعتراضی   بوجود می آورد .

بحران اقتصادی ناشی از نداشتن الگوی اقتصادی  وتوهم  به کاربگیری گفتمان شکست خورده اقتصاد مقاومتی ، وجود ارگانها و مراکز مختلف صادر کننده فرمان در امور سیاسی  و حتی امور دیپلماتیک و اطلاعاتی و ضد امنیتی ، اختلاس و فساد سیاسی رهبران حکومتی ، وجود دهها جریان فکری متخاصم در درون حکومت که آماده اند یکدیگر را حتی حذف فیزیکی کنند ، اینها همه خود به مردم انگیزه می دهد تا با پیدا شدن کوچکترین منفذ اعتراض خود را که در این اواخر حتی به مخالفت با راس حکومت و اعتراض به دخالت دین در امور سیاسی کشیده می شد ، بیان کنند .

وقتی که مردم به هر بهانه ای چه در مرگ یک خواننده ، چه در یک مسابقه فوتبال و چه در بیان نارضایتی های صنفی و ابراز نارضایتی از حجاب اجباری ، این ها همه خود به تظاهرات سیاسی ئ ضد رژیمی تبدیل می شوند و کشته شدن یک زندانی در زندان که خود کس دیگری را کشته بوده است بعنوان قتل فردی که در مقابل حکومت ایستاده بوده است و حاضر نبوده در سرکوب تظاهرات مردمی شرکت کندو یا برای شرکت در جنگ بی منطق به سوریه برود ( وحید مردادی )  وتبدیل شدن او به فردی  مقاوم که گویا  به  دلیل  تبدیل نشدن به عامل رژیم کشته شده همه اینها حکومت را در وحشت محاصره شدن از سوی افکار عمومی فرو برده است ، حکومت دروحشت ازناتوانی در  کنترل و وترس از سرکوب مستقیم همه چنین شورشها وتظاهرات های احتمالی  سعی در کنترل و به انحراف کشیدن آنان به اشکال غیر مستقیم دارد . رژیم را ترس مرگ گفته و وحشت سرکوب تظاهرات که اگر مردم رنگ خون ببینند دیگر قابل کنترل نیستند  به هردری می زند تا مفری بجوید .

 گروههای اپوزیسیونی خارج از کشور و حتی اصلاح طلبان تحول خواه که با توجه به دستگیریها و سرکوب ها امکان حضور مستقیم در اعتراضات مردمی و سازماندهی این حرکات را کمتر و یا اساسا پیدا نمی کنند ، سعی کردند تا با استفاده از  امکانات مدرن ، تحلیل  و یا تلاش برای سازماندهی اعتراضات مردمی را از طریق ایجاد رسانه های ماهواره ای وشبکه های اجتماعی و تلویزیون های 24 ساعته به گوش مردم برسانند ، ج.ا. البته سعی کرده است تا با فیلتر کردن و انداختن پارازیت از شنیده شدن پیام مخالفین  توسط مردم جلوگیری بعمل آورد که با توجه به استفاده همگانی از فیلتر شکن و شکست سیستم های اطلاعاتی و امنیتی و ارتباطاتی رژیم ، در این زمینه ، این بار اما سعی کرد تا با ساختن و ایجاد شبکه ها  و رسانه ها یی در دنیای مجازی با عناوین و محتواو ظاهر  منتقد حکومت خود نیز درزمینه شکل دادن به افکار عمومی و در زمان نا ارامی ها هدایت تظاهرات و اعتشاشات خیابانی را د رجهت دفاع از منافع نامشروع خود در دست بگیرد .

 ایجاد مراکز رسانه ای پوششی از سوی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی  که خود را منتقد حکومت اعلام می کنند و حتی گاها  نقش اپوزیسیون برانداز  بازی می کنند ، قطعا نقش بزرگی در گمراه کردن بسیاری از نارضیان و  فعالان و مخالفان نظام راخواهد داشت . مثلا شرایطی مثل دی ماه 1396 و یا تظاهرات مردمی در مرداد ماه اخیر را در نظر بگیرید ، با توجه فقدان احزاب و گرایشات سیاسی منتقد حکومت در داخل کشور، رسانه های اپوزیسیونی بنا بر تمایلات و گرایشات سیاسی در چنین اعتراضاتی  سعی کردند از طریق رسانه ها و شبکه های اینترنتی شعار ها و اهداف خود را به گوش مردم معترض رسانده و بر سمتگیری آن حرکات وتطاهرات تاثیر بگذارند . رسانه ای مانند من و تو ، صدای آمریکا ی فارسی ،  تلویزیونهای 24 ساعته که بیشتر این رسانه ها طرفدار نظام سابق هستند در بسیاری از موارد از این شیوه استفاده کرده و تا حدودی هم برشعار های مطرح شده در تظاهرات موفق بوده اند . تنها پس از دیدن این واقعیات و وجود آتش زیر خاکستر که درهر لحظه می تواند به طغیان اجتماعی  بنیان کن منجر شود بود که “اطلاعات سپاه ” که نقش مرکز اصلی تامین امنیت برای حکومت اسلامی را بازی کرده  و در این مسیر با ” وزارت اطلاعات ج.ا.” نه بعنوان رقیب که بعنوان ” عامل گوش بفرمان “خود  ودر جهت اعلام وعمل سیاستهای رسمی اطلاعاتی حکومت برخورد می کند ، به فکر ایجاد رسانه های پوششی افتاد . بنظر می رسد فرستادن افراد وابسته به رژیم که تا قبل از این بصورت جاسوس و برای نفوذ در گروههای مخالف عمل می شد و در چند سال اخیر تعدادی از آنها  در کشورهای مختلف دستگیر شدند  اکنون در ابعاد جدیدی به شکل کاشتن  افراد ی که بعنوان مخالف  و منتقد نظام عمل می کنند در خارج از کشور ادامه یافت  .

باید  بتوان مانند یک شطرنج  باز کار کشته ، خود را به جای حریف تصور کرده وبازی بعدی وی را خواند بر این مبنا اگر خود را به جای مغزهای اطلاعاتی رژیم بگذاریم ، اگر بتوانیم افکار طائب و ” حسین نجات”  جانشین فرماندهی اطلاعات سپاه را بخوانیم ، اگر بتوانیم بازی افراد دست دومی مانند ” حسن عباسی ” و ” سعید قاسمی ”  آن قاتل بی رحم را که آماده اند به هر جنایتی برای حفظ موقعیت خود در نظام و ادامه حیات حکومت اسلامی دست بزنندحدس بزنیم ، می توان نظر داد که بهترین بازی دستگاههای اطلاعاتی ج.ا. در این شرایط  بوجود آوردن اپوزیسیون تقلبی و کاشتن افرادی در خارج از کشور برای تاثیر گذاری و حتی هدایت شورشهای مردمی است که بنا بر تحلیل خود رژیم و مخالفان ، هر لحظه ممکنست به مانند آتش زیر خاکستر آغاز شود  .

رژیم به این نکته پی برده که ادعاهای وی بر علیه هر کس به محبوبیت آن فرد یا جریان منجر می شود .

رژیم جمهوری اسلامی و دستگاههای اطلاعاتی اش بر علیه هر کس که افشاگری و تبلیغات کنند برای وی آبرو خریده اند ، در مقابل ،  مردم اکنون بیش از بیش به حرف مخالفان گوش کرده و بدنبال شنیدن حقایق ماجراها از دهان آنها هستند پس باید مراکز و رسانه هایی ساخته شده و بوجود بیاید که با داشتن ظاهر منتقد و مخالف و حتی برانداز چندین وظیفه را به یکجا برای ج.ا. بعهده گرفته و اجرا کنند . رژیم فهمیده است در شورشهایی که در راه است اپوزیسیون و جریانات مخالف نظام خواهندتوانست در هدایت گری و تاثیر گذاری بر این حرکات موثر باشند پس باید پیشا پیش خود چنین رسانه هایی را که رل برانداز را بازی می کنند بوجود آورده تا بتواند شورشهای احتمالی آینده را هدایت کرده ، کم خطر نماید و آنها را به انحراف واظمحلال  و شناسایی فعالان آن بکشاند .

رژیم بخاطر در خطر نیفتادن اصل نظام و ادعای یک پارچه بودن آن  اکنون نمی تواند  به مانند گذشته ، اصلاح طلبان ، حسن روحانی و گروههای رقیب را به طور مستقیم مورد حمله قرار دهد ، چه اینکه هر گونه حمله از سوی اصولگرایان به محبوبیت بیشتر اصلاح طلبان و انزوای بیشتر خود واپسگرایان و دلواپسان منجر خواهد شد ، پس بهتر است چنین حملاتی از سوی کسانیکه ظاهر اپوزیسیونی دارند صورت گیرد تا بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد . حکومت اکنون دریافته که مخالفان نظام از هر نوعش اکنون به مراکز محبوب خبری و گرفتن خط برای مبارزه با رژیم تبدیل شده اند ، اینستکه می خواهد پیام ها یی را که اگر از سوی رژیم مطرح شوند کسی به آن پیامها گوش نمی دهد از دهان باصطلاح ” اپوزیسیون” مطرح کند

دستگاههای اطلاعاتی میدانند که اصولگرایان ، خامنه ای و سپاه در افکار عمومی  بشدت منفور هستند و هر گونه تبلیغات از سوی اینان برای خود و در جهت برد در انتخابات های آینده نتیجه معکوس داده و با توجه به باخت خامنه ای و سپاه و اصولگرایان در انتخابات مجلس و خبرگان و ریاست جمهوری در چند سال اخیر ، سعی دارد تا تبلیغ برای خود را بصورت غیر مستقیم و به شکل لجن مال کردن جناح رقیب و اپوزیسیون سرنگونی طلب از سوی افرادی که گویا به رژیم وابسته نبوده و حتی مخالف رژیم هستند به انجام برساند .

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: