سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

لحظه “برخورد مرگبار ” یک اتومبیل شاسی بلند با یک عابر

 

giphy (1)parchamba kave

در حقیقت ” مرگ ” در هر لحظه از خودمان به ما نزدیکتر است . البته می توان سعی کرد و خود را از بعضی خطرات بر حذر داشت . مثلا در ویدیویی که می بیندید ” عابر پیاده” از لابلای ماشین ها و محلی که اساسا برای عبور افراد در نظر گفته شده است ، می گذرد که در همان لحظه یک جیپ نسبتا سنگین از مقابل آمده و وی را زیر چرخهای خود له می کند .

 

Tagged as: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: