سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

سرقت خودرو در روز روشن در پمپ بنزین وبا کتک زدن راننده

در یک پمپ بنزین در شهر دیژون فرانسه نزدیک فروشگاه ” ایکآ”  ، فردی که در حال پر کردن باک ماشین دوستش بود ، مورد حمله یک “سارق ” قرار می گیرد ، این دو ، 12 دقیقه در حال زدو خورد بوده اند و مهاجم که هیچ اسلحه ای به همراه ندشاته  سعی می کرده که سوییچ را از دست راننده بیرون بکشد که بالاخره  موفق می شود و ماشین را بسرقت برده اما درنهایت  پس از یک تعقیب و گریز دیوانه وار در اطراف فرودگاه شهر ” لیون ” فرانسه بدام پلیس می افتد . وی بدون هیچ سابقه کیفری بوده است .نکته قابل توجه اینکه در طول 12 دقیقه زدوخورد دو مرد 7 نفر به پمپ بنزین آمده ، بنزین می زنند ، اما به فریادهای کمک ، کمک راننده توجه نمی کنند . صاحب ماشین که در زمان حادثه حضور نداشته و اتومبیل در اختیار دوستش بوده ، از بی اعتنایی مردم سخت خشمگین و شگفت زده شده است .

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: