سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مقایسه تصاویر منتشر شده از جنازه ها و ویدیوی “داعش” صحت ادعای داعش را تایید می کند

 

امروز دو تصویر از دوفرد کشته شده حمله کننده به مراسم رژه اهواز ، از سوی رسانه های داخل کشور منتشر شد که بسیار شبیه به 2 تن از افرادی است که در ویدیوی ادعایی داعش در مورد حمله کنند گان به مراسم مزبور شرکت داشته اند . با توجه به شباهت این 4 تصویر می توان به صحت ادعای ویدیوی داعش با نظر مثبت نگاه کرد

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: