سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کشتە شدن دستفروش اهوازی با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

giphy (1)parchamba kave

بر طبق گزارشات منتشره  ، نیروهای  انتظامی در شهر اهواز یک جوان دستفروش را بە گلولە بستە و بە قتل رساندەاند. نیروهای انتظامی برای جمع کردن بساط دستفروشان به آنها حمله کرده اند که به کشته شدن یک جوان و حمله مردم به آنها منجر شده است

سازمان حقوق بشر اهواز هویت این دستفروش را مصطفی حیدری ٢٢ ساله اعلام کردە است. وی وقتی برای جمع کردن بساطش توسط نیروهای انتظامی مقاومت کرده، با ماموران درگیر شده و در جریان این درگیری کشته شده است

این حادثه در خیابان نادری اهواز اتفاق افتاده است.

 

 

لینک خبر 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: