سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

فراز و فرود انقلاب اکتبر

ezgif-1-jumhuri 2animation

 بخش پنجم سریال ” خانه ای در گذرگاه تاریخ 

 

 

 

بخش اول سریال   click-512

بخش دوم سریال    click-512

بخش سوم سریال     click-512

                   بخش چهارم سریال         click-512   

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: