سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

رفسنجانی را به چه شکل ترور کردند؟

kavefargif

حکومت اسلامی همه جنبه های  منفی حکومت شوروی را دارد و از داشتن وجوه مثبت آن قطعا بری است ، درآن حکومت و بخصوص در دوران  زمامداری” یوزف ویسارونویچ استالین”  اگر سرکوب دگر اندیش و دیگر فعالان انقلاب اعمال می شد در همان حال آب و نان و مسکن برای مردم وحدودا در یک حد و مقدار به شکلی همگانی فراهم بود . در حکومت اسلامی خامنه ای و سپاه ، فقر و گرسنگی و در عین حال   و در همان حال و همزمان سرکوب گرسنگان و کارگر وروشنفکر و دگر اندیش براه است .

 

دربخشی ازیک سریال تاریخی روسی  که در باره  اتحاد شوروی است  ، ترور یکی از مخالفان و منتقدین روشهای حکم رانی استالین بازسازی شده است و با توجه به اخبار مختلف در باره کشته شدن ” هاشمی رفسنجانی ” ، محتملترین شکل پایان دادن به زندگی این دولتمرد حکومت اسلامی  می تواند به شکلی باشد که در این فیلم می بینید . به هر حال با توجه به نبودن سند باید از لفظ احتمال استفاده کرد ، احتمالامحافظان” رفسنجانی ” به نقطه ای دور از استخر کشانده شده اند و دونفر از ماموران ” خامنه ای ” از نقطه دیگر استخر وبصورت خاموش و زیر آبی  خود را به ” هاشمی ” رسانده ووی را بزیر آب کشانده اند. . ” هاشمی ” که براحتی می توانست جانشین ” خمینی “شود با حمایت از ” رهبر ” شدن ” خامنه ای ” ، حکم قتل خود را امضا کرد و این حکم معروف را فراموش کرد که “سیاست  در ایران  بیشه گرگان گرسنه است “

 

به این چند دلیل قوی هاشمی رفسنجانی به قتل رسیده است !!

click-512

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: