سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شخصیت های سیاسی و اجتماعی – سلبریتی ها

KOREA6

 

click-512علیرضا نوری زاده  click-512محمد رضا شالگونی 
click-512بابک داد  click-512مرتضی محیط 
click-512 هادی خرسندی  click-512سام قندچی 
click-512ایرج مصداقی  click-512اکبر گنجی 
click-512 جمشید برزگر click-512اسماعیل نوری علا 
click-512مسیح علینژاد  click-512رضا پهلوی 
click-512محمد نوری زاد  click-512محسن کدیور 
click-512مجتبی واحدی  click-512محسن سازگارا 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: