سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

کارگران هفت تپه ، معلمان ، بازنشستگان و زنان معترض ، پیشقراولان ارتش مردم ایران برای سرنگونی ج.ا. هستند

giphy (1)parchamba kave

چه غرور انگیز بود وقتی که کارگران نیشکر هفت تپه در مراسم نماز جمعه “شوش ” اجازه هرزه درایی به خطیب نماز ندادند و در حالیکه به او پشت کرده بودند شعار دوران ساز ” رو به میهن ، پشت به دشمن ” را سر دادند ، قبل از آنها ، کشاورزان اصفهان نیز این شعار استراتژیک را سر داده بودند ، مالباختگان بارها شعار سر داده بودند که اموال گم شده آنان ” زیر عبای ملا ” است ، در تظاهرات بازنشستگان که اموال صندوق های آنان توسط وابستگان به سپاه و بیت و دولت نالایق و در دوران ” احمدی نژاد ”  و بعدا در دولت ” روحانی ” بی کفایت  به تاراج رفته بود ، بازنشستگان نیز رهبری فقاهتی و ” خامنه ای ” را مسئول وضعیت نابسامان خود میدانستند .

کارگران ، معلمان ، معترضین به نظام نالایق ج.ا. شعار ” رو به میهن پشت به دشمن “را همه گیر کنید ، این کلمات امید بخش به مصداق ” اوازه خوان گذشت ولیکن ترانه اش گل می پراکند هنوز به دامان کوهسار ” ، گفتمانی تاریخی را برای ملت بزرگ ایران ترسیم می کند ، و آن ” نه به دخالت روحانیت و دین ، نه به دخالت روشنفکر دینی ، نه به دخالت روضه خوان و ملا و فالگیر در سیاست است “

 

همه ملتهایی که دوران سیاه عقب ماندگی پیشا مدرن را گذرانده اند ، در مراحل معینی تکلیف خود را با دخالت دین و روحانی در سیاست روشن کرده  و آنان را بطور کامل و معمولا هم در نبردهایی خشن از دولت و ساختارهای سیاسی – اجتماعی بیرون کرده اند .

شعارهای فوق الذکر و فریادهای مردم معترض در تظاهرات های مرداد و دی ماه ، بطور مستقیم ” راس روحانیت فقاهتی علی خامنه ای” را نشانه می روند ، یک خطیب امام جمعه یک عضو بیمقدار شبکه سراسری است که ماموریت آن توجیه فقر و عقب ماندگی کشور و انداختن آنها به گردن گناه زنان و مردان ، توجیه گر فاصله طبقاتی  دهشتناک میان اقشار مردم ، توجیه گر سیاستهای ضد مردمی داخلی و سیا ستهای خارجی تهاجمی و اشاعه خرافات و موهومات است ، آنان که شعار ” رو به میهن پشت به دشمن ” سر می دهند ، اهداف بزرگتری از به چالش کشیدن یک آخوند بیمقدار را در سر دارند ، آنان بدنبال برپایی ” جمهوریت ” ، نظام سیاسی مدرن مبتنی بر تفکیک قوا و مجلس مستقل و کارگزاران صدیق هستند که منافع کارگر و کارمندو ایران و ایرانی را بر همه چیز حتی بر دین و آخوندو شیعه لبنانی و عراقی مقدم بدانند ، منافع ملی را فراتر از  دنیای اسلام و هر ایدئولوژی بدانند و این همان، دنباله همان مبارزاتی است که پدران ما سنگ بنایش را در مبارزات جنبش مشروطه و ملی کردن صنعت نفت وبعدا انقلاب 1357 نهادند و امروز ما فرزندان همان مبارزان که همیشه روحانیت را بعنوان مانعی بر سر راه خود می دیدند ، فرصت آنرا یافته ایم تا یکبار و برای همیشه تکلیف خود را با این قشر انگل و مفتخور و حامیان غیر روحانی اشان روشن کنیم و از این دام بلا رها شویم .

رژیم حاکم قطعا سعی در به انحراف کشاندن این مبارزات خواهد کرد ، یکی از روشهای به انحراف کشاندن این مبارزات سعی در سر داده شدن شعارهایی انحرافی است در تظاهرات اخیر کارگران هفت تپه این شعارها انحرافی بود :

رهنمودهایی به معترضین و تظاهر کنند گان در انتخاب شعارها شماره 1

  • ” خاشقچی را رها کن فکری به حال ما کن ” با سر داده شدن این شعار دستگاههای تبلیغاتی ج.ا. خواهند گفت که ” عوامل عربستان سعودی ” برای رها کردن ” بن سلمان ” این شعار را داده و فرصت پیدا خواهد کرد تا بخشهایی از مردم را از پیوستن به تظاهرات و حمایت از کارگران باز دارد .
  • شعار ” هیات من الذله ” شعاری انحرافی است که حال و هوای مذهبی به اعتراضات خواهد داد ورژیم فرصت پیدا خواهد کرد که بگوید که حتی همین معنرضان نیز شعار اعتراضی آخوندها را بر ” علیه یزید ” را سر داه و ادعا کندد که حتی کارگران معترض هم برای احقاق حقوقشان به خود ما آخوندها تاسی می کنند .
  • در مرحله فعلی از هر نوع شعار دفاع از یک گروه و جریان سیاسی باید احتراز کرد ، چه اینکه رژیم با تبلیغات خواهد گفت که این تظاهرات از سوی گروه معین سیاسی راه انداری شده و زمینه سراسری شدن آنرا خواهد گرفت .
  • از سر دادن شعار بر علیه ” دولت روحانی ” باید احتراض شود و کل نظام حاکم از اصلاح طلب و اصولگرا باید مورد حمله قرار گیرند ، خامنه ای ، سپاه و اصولگرایان سعی خواهند کرد تا با سر داده شدن شعارهای ” ضد دولت روحانی ” ، تبلیغ براه بیندازند که گویا معترضین خواهان قدرت گیری دوباره آدمخواران اصولگرا بوده و فقط به دولت روحانی اعتراض دارند ، در حالیکه شعار مهم ” اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تمومه ماجرا ” شعاری است که نشان خواهد داد که شعار دهندگان کلیت رژیم را از برآوردن خواسته هایشان ناتوان می دانند .
  • تاکید بر ” ازادی کارگران دستگیر شده ” شعاری است که باید همیشه در نظر گفته شود
  • سر داده شدن شعار ” حاکمیت شورایی بر کارخانجات ” شعاری تند روانه و افراطی است که باعث می شود تا بسیاری از اقشار متوسط و صاحبان کارگاههای کوچک از حمایت از کارگران خود داری کرده و رژیم بتواند اعلام کند که این تظاهرات را کمونیستها راه انداخته و می خواهند اموال مالکان خرد را نیز ملی و دولتی کنند و به جو سازی بر علیه معترضین بپردازد .
  • در نوشته های  بعدی باز به تحلیل حرکات اعتراضی وشعارهای مطروحه خواهیم پرداخت . هر چند که در میان شما نیستیم اما دلهایمان با شما و برای شما می طپد و مبارزات شما کارگران ، زنان ، کارمندان و بازنشستگان و دانشجویان روشن و آگاه امید بخش دلهای ما برای رسیدن به آزادی و دولت قانون و جمهوری و عدالتخانه است موفق ،سربلند و پیروز باشید .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: