سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“بی اعتنایی رهبر ” به دعوت ” دانشجویان عدالتخواه ” ، سرکوب این تشکل شدت خواهد گرفت .

kaveahangar giphy

دانشجویان عدالتخواه که برای سالها هسته اصلی جذب و تربیت نیرو از میان دانشجویان  برای ارگانهای مختلف نظام اسلامی بودند ، در ماههای اخیر و بعد از بالا گرفتن بحران اقتصادی و اجتماعی ، دچار بحران های فکری و ماهوی شده اند . عموم این دانشجویان متعلق به خانواده های کم در آمد و از اقشار متوسط روستایی و حاشیه نشین شهری و کارگری هستند و بشدت نسبت به نابرابری ، فاصله طبقاتی ، بیعدالتی و سرکوب کارگران و زحمتکشان در ایران اسلامی حساسیت داشته و واکنش نشان می دهند .

بعد از بر روی کار آمدن “دونالد ترامپ” ،  در آمریکا و تشدید تضادهای میان دو  کشور و فرونشتن غائله ” داعش ” در منطقه که زمینه بر خورد شدیدتر ” امریکا ” و حتی ” اروپا ”  با نظام اسلامی را فراهم می کرد و عدم نیاز بیشتر غرب به ج.ا. درسرکوبی ” داعش ” ، بحران اقتصادی – اجتماعی و البته سیاسی در ایران ، بیشتر و بیشتر شد و بیکاری و عدم پرداخت حقوق کارگران سیر صعودی بخود گرفت ، دانشجویان ” عدالتخواه ” که در همه این سالها در کنار اصولگرایان در سرکوب گرایشات رقیب ” خامنه ای ” و ” سپاه ” با آنان همکاری داشتند  دچار بحران فکری شده و انتظار پاسخ ” رهبری ” برای تبیین دلائل ناهنجاری های سیاسی – اجتماعی و نا کارآمدی اقتصادی ج.ا. را داشتند . نامه های این تشکل دانشجویی به ” رهبری ” که وابستگان رهبری را از عوامل اصلی اختلاس و نابرابری می دانست ، بی جواب ماند و حتی یکی از رهبران این تشکل بخاطر شرکت در ” اعتراض رانند گان کامیون ” که بخاطر بالا بردن دستمزد صورت گرفته بود دستگیر شد .

 از سوی دیگر این دانشجویان که متوجه شده بودند در زمان دیدارهای ” خامنه ای ” با دانشجویان ، سئوالات و سخنرانی های آنان دستچین شده و بر گذار کنند گان چنین نشستهایی فقط به صحبت ها و ارائه نامه هایی امکان طرح می دهند که ” آقا خوشش بیاید ” بر آن شدند که با دعوت کردن ” رهبر ” به دانشگاه با وی ازادانه و به دور از ” محدودیت های اعمال شده در بیت رهبری ” صحبت کنند . این تفکر هنوز در میان بخش هایی از این ” تشکل دانشجویی و حتی در میان بسیاری از هواداران ” نظام اسلامی ” وجود دارد که ” خامنه ای ” از وجود بحران های فراگیر که سر تا پای کشور را فرا گرفته بیخبر است وباید وی را مطلع کرد و دعوت ” خامنه ای ” به دانشگاه با چنین دید و نگرشی صورت گرفته است . تاکید بیشتر این دانشجویان بر خواسته های عدالتجویانه خود به سرکوب بیشتر آنان از سوی سپاه و بسیج منجر خواهد شد به نظر می رسد که این هوادارن ساده دل رهبری و نظام ، هنوز به عمق شکست تفکری  و گفتمانی به نام ” انقلاب اسلامی ” برای اداره امور کشور پی نبرده اند و نمی خواهند به این واقعیت گردن بگذارند که ” روحانیت فقاهتی ” به رهبری ” خامنه ای ” و مجموعه نظام متشکل از اصولگرا و اصلاح طلب ، از حل بحرانها ، رفع بیکاری و سرکوب کارگران ، مبارزه با اختلاس ، فقر و فحشا و اعتیاد ناتوان هستند وبدنبال صحبت با ” رهبر ” هستند . بی اعتنایی ” خامنه ای ” به درخواست آنان و نوشته ” عبدالله گنجی ” در برخورد سخت با آنا ن که چرا به خود اجازه داده اند که ” رهبری ” را به سئوال بکشند اثبات کنننده این حقیقت است که رهبری جز در دیدارهایی که سئوالات و مسائل مطروحه در آن از قبل طراحی شده باشد ، توان پاسخگویی ندارد  و این نه بخاطر ضعف رهبر و یا مثلا عدم مکان حضور وی در دانشگاه است که اساسا بدین علت است که گفتمانی که رهبر مدافع و مجری آن است یعنی ” انقلاب اسلامی ” و ” شیوه اداره ایرانی اسلامی جامعه ” به بن بست رسیده است . مجریان  یک گفتمان موفق در همه جا و همه شرایط امکان طرح و دفاع از ادعا ها ی خود را دارند  ، اما ” خامنه ای ” در دانشگاه حاضر نشد چون حرفی برای زدن ندارد و همه طرحهایش برای اداره جامعه به شکست انجامیده است . ” دانشجویان عدالتخواه ” باید هر چه زودتر خود را از دام فریب نظام ج.ا. رها کرده و برای سازماندهی و شرکت در اعتراضات هزاران کارگر و کشاورز و اایرانی جان به لب آمده به برادران و خواهران هموطن خود بپیوندند .

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: