سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

زن ایرانی گرفتار آمده در کمپ پناهندگی در آلمان : ای کاش چشمانم را باز می کردم و یکبار دیگر خود را در ” ایران ” میدیدم .

” مهاجرت ” به سرزمین بیگانه بخصوص به سرزمین هایی که شیوه های زیست وزندگانی و فرهنگ و آداب آنان با شیوه های زندگانی ما ایرانیان ، کاملا متفاوت است ، امری بغایت پر ریسک و خطرناک است . از این موضوع خطرناکتر که فرد هیچگونه انتخابی در شیوه زیست ، محل زندگانی ، آموزش و حتی کار کردن ندارد  ، آمدن به کشور بیگانه و مشخصا اروپا با چشمداشت به ” دادن درخواست پناهندگی ” است .

در میان تماس هایی که  ” ایرانیان ” با ” دکتر هلاکویی ” می گیرند و به طرح مشکلات روحی و روانی و اجتماعی خود می پردازند ، مدتی پیش یک خانواده که با نظر داشت ، در خواست پناهندگی به ” المان ” آمده بوده اند ، به ایشا ن تلفن زدند و با شنیدن این مکالمه تلفنی می توان به سختی های روند درخواست پناهندگی پی برد . شنیدن این فایل شنیداری را به همه و بخصوص به کسانیکه طرح مهاجرت به اروپا و یا درخواست پناهندگی دادن را دارند پیشنها د می نماییم

لینک دانلود 

برای شنیدن نسخه های شنیداری مشاوره های تلفنی دکتر هلاکویی بر روی تصویر زیر کلیک کنید 

hola

با امکان دانلود MP3 فایل های شنیداری سایت های فارسی زبان

 

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: