سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” بوآی انقلاب ” بازهم فرزندان خود را خواهد بلعید ،این بار چه کسی بلعیده خواهد شد ؟ .

ezgif-1-jumhuri 2animation

 آینده ” ایران ” وابسته به ” سرنوشت انقلاب اسلامی ” و “جمهوری” بر آمده از آن است ، منطقا نمی توان اشکال  دشمنان افراطی ج.ا. را تکرارکرد که چرا نهاد سیاسی بر آمده از ” انقلاب اسلامی ” را ” جمهوری ” می نامیم ، نظام های فاشیستی را نیز ” جمهوری ” می نامیدند و دولتهای آمریکا ساخته ” افغانستان ” و نظام سرکوبگر ” سیسی ” و حتی دولت  بنیاد گرای ” اخوان المسلمین محمد مرسی ” نیز جمهوری نامیده می شوند و می شدند . اما چرا سرنوشت ایران و ج.ا را به یکدیگر پیوسته می دانیم برای اینکه “نظام اسلام ساخته خامنه ای” ، بر مام وطن ، ایران ما ، کشور ما حاکم است و بخواهیم یا نخواهیم در حال حاضر ناخدای این کشتی همین نظام ظالم و خونریر است و این کشتی را به راه خود می برد .

تیتر این نوشته هم بیانگر باور داشتن به این حقیقت است که جمهوری اسلامی با ” تحریم های ترامپ ” سرنگون نمی شود و شال و کلاه ، ” ترامپیست ” های ایرانی برای بازگشت به ایران سوار بر بال تحریمها ، شکست خواهد خورد و تب تند ” فرشگرد ” و بن سلمان ” و امثالهم خیلی زود سرد خواهد شد . البته این پیش بینی بر اساس ادامه روال منطقی روندهای سیاسی جاری است ، یعنی اگر مثلا فردا روزی ” ترامپ” و یا ” نتانیا هو ” دست به حمله ای نظامی بزنند و یا حادثه ای طبیعی مانند زلزله ای بزرگ و یا سرگرفتن جنگی در همسایگی ایران اتفاق بیفتد که باعث خلاء قدرت مرکزی در ایران شود طبیعتا روال و سیر حوادث در ایران بشکل دیگری که پیش بینی آن دشوار است پیش خواهد رفت .

 بطور کلی  می توان گفت هر حادثه ای که ” خلاء قدرت مرکزی و نظام سیاسی حاکم بر ایران” را برهم بزند ، همان حادثه و مجریان آن حادثه نقش تعیین کننده در تعیین سرنوشت ایرانی و ایرانی را دارد و آینده ایران و ایرانی را به شکلی که خود خواهند خواست رقم خواهند زد .  هر نیرویی که بتواند زودتر از بقیه نیرو های معارض ” خلاء قدرت مرکزی ” را سبب شود ، آن نیرو برنده میدان سیاست در ایران خواهد بود ، این نیرو می تواند ” رضا پهلوی ” ، ” ترامپ ” ، یک حادثه طبیعی  و یا ” شورش کور گرسنگان ” باشد .

در شرایط حاضر و به باور این نوشته ” ادامه انقلابی” که از “نهضت مشروطیت ” شروع شده و به مانند نخ تسبیحی همه حوادث سپهر زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران را به یکدیگر پیوند زده است ، نهایتا قدرت به چالش کشاندن نظام مستقر و حاکم بر ایران یعنی ج.ا. و گفتمان مادر این نظام یعنی ” انقلاب اسلامی ” را خواهد داشت . این گفتمان و باور توان به تصویر در آوردن آنچه ملت ایران می خواهد و آنچه خواهد شد و آنچه می تواند بشود را دارد .

 بر مبنای این مقدمه چشم انداز حوادث سیاسی  تعیین کننده فردای ایران و ایرانی ، ادامه انقلاب است وبه درست به این دلیل و بطور منطقی ” انقلاب ” بازهم فرزندان خود را خواهد خورد و به مسیر خود اامه خواهد داد ،اکنون باید به این سئوال پاسخ داد این بار نوبت کیست و ” بوآی انقلاب ” کدام فرزند خود را خواهد بلعید تا بتواند به حیات خود ادامه دهد ، هنوز باید خونهای بسیار در ایران ریخته شود تا حق به حقدار برسد ، تا اهداف پدران ما در رسیدن به دولت قانون ، عدالتخانه ، جمهوریت مبتنی بر رای جمهور مردم بدون مانع و رادعی مانند شورای نگهبان وتنفیذ ” ولی فقیه ” و ” توشیح شخص اول ” متحقق شود .

واقعیت های موجود و میدانی  نشان می دهندایران به راه انقلاب های مخملی و حکومت های فردی و مبارزات بدون خشونت نخواهد رفت ، این واقعیت ها ، کارگرانی هستند که به خصوصی سازی تن نمی دهند ، بنگاههای خرد تولید و توزیع و کشاورزانی  هستند که زیر بار واردات ارزانتر از تولید داخلی و وام های با بهره های طاقت فرسا له شده اند ، تضادهای حاد میان تولید گران و کارگاههای با تعداد زیر ده نفر کارگر با همان کارگرانشان است و اقشارمتوسط و نیمه مرفه هستند که تمام دارایی و پس اندازشان در مقابل تورم به مانند برف در مقابل آفتاب داغ در حال نابود شدن است ، تضاد میان ساختار اقتصادی است که زیر بار اقتصاد جهانی شده خرد شده است و راه حلی برای ادامه حیات خود ندارد و ساختاری اقتصادی است که در بحران است و توان جوابگویی به نیازهای اقتصاد و سیاست و اجتماع را ندارد  وخلاصه تضادها در ایران تند تر از آن هستند که با در باغ سبز روشنفکران صلح طلب و طرفدار مبارزات بدون خشونت ، حل شوند و این انقلاب هنوز سر باز ایستادن ندارد ومردم از هر قشربدنبال  علت پیدایی بحرانهای سیاسی اجتماعی هستند  و درست به این دلیل قربانی و” بز گر” می طلبند و در این شرایط کدام قربانی و بز بلا گردان بجز ” خامنه ای ” و “روحانیت فقاهتی ” در این میان همه نگاهها را به خود می خوانند .؟

” خامنه ای ” و ” بیت ” اش ، طلبه ها و آخوندهای مصدر امور از ” ولی فیقه ” تا آن ” آخوند متولی یک امام زاده ” یا ” آخوندی که بناحق شغل یک معلم را در آموزش پرورش اشغال کرده و بجز خزعبلات هیچ چیز برای عرضه به دانش آموزان ندارد ، امروز و در نگاه  انتقام جوی آنانی که در دی ماه سال 1396 بیش از 20 حوزه دینی و مراکز امام جمعه را را تخریب کردندو فریاد ” مرگ بر خامنه ای ” سر دادند تا همین روز ها که کارگر و کشاورز به آخوند اقامه کننده ” نماز جمعه ” پشت کرده و فریاد ” پشت به دشمن رو به میهن ” سر می دهند ، “ آخوند ” از هر نوع و شکلش مقصر این اوضاع هستند و مگر جز اینست ؟  بی اعتبار شدن آخوند و آخوند کشی های چند سال اخیر باید این جماعت را از آن روز بترساند که جمعیت خشمگین و غیر قابل کنترل هر آخوند را از امامه آن دیگری آویزان کند .

 واقعیت اینستکه امروز و در اوان 40 سالگی انقلاب اسلامی ، هر نیروی سیاسی و یا حتی بگذار نظامی ، به ” خامنه ای ” نزدیک شود ، آینده سیاسی خود را به قمار گذاشته و خود را در مسیر حذف از تاریخ و جغرافیای ایران قرار دا ده است .

 می توان پیش بینی کرد که در میان فرزندان انقلاب این بار نوبت ” روحانیت ” است که بلعیده شود ، ” بوآی انقلاب ” در کمین ” خامنه ای و آخوندهای ریز و درشت ”  و ” ذوب شد گان کت و شلواری ولی فقیه  ” اطراف اوست که بوزینه وار جست و خیزی می کنند و دلخوش به داشتن منصب در قوه قضاییه و مقننه و سپاه و نهاد و جهاد هستند .

در این سناریو سرنوشت سپاه چه می شود ؟ ، بعد از پالایشهای بسیار که در درون این نیرو صورت خواهد گرفت و بخش های مردمی این نیرو ار بخشهای وابسته به روحانیت جدا خواهند شد . ملت ها می مانند ، نظامها و دولتها هستند که سحاب وار می روند ، بخار شده و ناپدید می شوند .

 امید که ایران و ایرانی به مسیر پیشرفت و ترقی و تعالی و همان مسیری که پدران ما در نهضت مشروطه آرزوی آن را داشتند بروند ، ” جمهوری اسلامی ” را خود مردم ایران مضمحل خواهند کرد ، امید که ” ترامپ ” و یاران ایرانی اش با دخالت خود ، این سیر را مختل نکنند .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: