سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” امین فردین ” توجیه گر جنایات ” ج.ا.” است . اتهامات سنگین ” فردین بر علیه یک زندانی زیر شکنجه

برنامه ” پشت پرده ” تا کنون  ودر موارد بسیاری به توجیه جنایات رژیم ، نفی شکنجه و آزار زندانیان سیاسی ، پرداخته است .

اخیرا و درست در زمانی که یک روزنامه نگار زن به نام ” هنگامه شهیدی ” در بیدادگاههای رژیم ، محاکمه میشد ، ” امین فردین  توجیه گر ادعاهای عناصر اطلاعاتی ج.ا. برای محق جلوه دادن بیدادگاههای ” شیخ صادق لاریجانی ” با تهیه و انتشار ویدیویی سعی کرد که این روزنامه نگار را وابسته به فردی که اخیر تحت عنوان ” سلطان قیر ” اعدام شد نشان دهد . درستی یا نادرستی ادعای امین فردین  در مورد واقعی و یا مجرمانه بودن تلاش برای گذاشتن وثیقه از سوی ” هنگامه شهیدی ” را برای ” باقری درمنی ” نمی شود دریافت ،

 

اما دقت داشته باشیم که انتشار ویدیوی “امین فردین ” درست در زمان محاکمه خانم ” هنگامه شهیدی ” و در زمانی که وی  درزندان انفرادی و تحت شکنجه ودر حال اعتصاب غذا است و در  پی آن هم به یازده سال زندان محکوم شد ، جز آماده کردن فضا برای توجیه محکومیت یک روزنامه نگار چه انگیزه دیگری می تواند داشته باشد ؟ وی در  مصاحبه اش با ” الناز قاسمی ” نیز مستقیما به نفی ” شکنجه ” در زندانهای ج.ا. پرداخت و با وقاحت تمام ادعای شکنجه از سوی زندانیان را حربه ای برای دریافت حق اقامت و پناهندگی در کشورهای بیگانه عنوان کرد . در چهره ” امین فردین ” می توان بیرحمی و خشونت شکنجه گران ج.ا. را دید .

رنجنامه هنگامه شهیدی به رییس قوه قضاییه 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: