سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” ج.ا.” به هر جنگجوی طالبان ماهیانه تا 600 دلار پرداخت می کند . افشای کمکهای “سپاه قدس ” به ” طالبان “

یکی از رسانه های تلویزیونی کشور افغانستان ، در گزارشی به افشای کمکهای ج.ا. به گروه طالبان ، پرده برداشت . به گزارش این رسانه ، یک فرماندهان دستگیر شده طالبان این اطلاعات را در اختیار ، نیرو های امنیتی افغانستان قرار داده است.

بعد از هزینه ای بسیار در لبنان و عراق و سوریه ، اکنون نوبت نیروهای ارتجاعی طالبان است که از لباس زیر

تا جهیزیه عروسی هایشان از جیب کارگر و کشاورز و ایرانی درمانده تامین شود . دخالت های فرامرزی “ج.ا.” به عاملی مهم در سیه روزی اقشار فقیر و بیچیز ملت تبدیل شده است

Tagged as: , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: