سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

یک زن آزاده در تجمع مردم : کجائید شهیدان که نیروی انتظامی مردم را به خاک و خون می کشد .

لینک دانلود صدا 

با هم به یکی از گرد همایی های مردم اصفهان نگاه می کنیم ، درددل یک ایرانی آزاده که با همراهی و همدردی مردم روبرو می شود ، مردم مردد هستند که وقتی می خواهند سخنران را تشویق کنند چه بگویند ، نجواهای ” الله اکبر ” که بنا بر عادت سر داه می شود ادامه  پیدا نمی کنند  ، اما مردم نمیدانند بجای آن چگونه و با چه شعارهایی سخنران تشویق کنند .، بجای الله اکبر و این کلمات مذهبی که ربطی به سیاست ندارند مردم ما اکنون باید شعارها و کلمات مناسب با دوران حذف روحانیت از قدرت  را سر بدهند .مانند شعار دوران ساز ” پشت به دشمن رو به میهن “

در تجمعی که مردم اصفهان شکل داده اند زنی که می توان اورا مادر ، خواهر ، همسر و یا از همه مهمتر یک انسان آزاده نامید ، اشک در چشم و بغض در گلو فریاد می زند ، کجائید شهیدان که مردم را به خاک و خون می کشند ، کجائید که کشاورزان به خواری افتاده اند . کجایید که مردم یه گدایی افتاده اند .

 

این فریادها یعنی که مردم ما در جنگ شرکت کردند ، سالها رنج و مشکلات و فقر و نداری را تحمل کردند ، فرزندان خود را به جبهه فرستادند تا کشور بهتری داشته باشند و زندگی آنها بهتر شود و اکنون می بینند که روز تا روز  عده ای در این مملکت در پر قو می خوابند و عده ای کشاورز و کارگر و کارمند به فلاکت افتاده اند ، به فقر و فحشا و اعتیاد دچار شده اند ، اعدام می شوند و اگر اعتراض کنند ، تظاهراتشان به خاک و خون کشیده می شود و یا دستگیر شده و شکنجه می شوند . برای مردم ما و در فرهنگ ما ” شهید ” یعنی کسی که به مانند یک قهرمان ” جان ”  خود را برای بهروزی و بهزیستی مردم خود فدا می کند . مردم ما می بینند که هزاران ” شهید ” داده اند و اکنون حکومت نالایقی بر سر کار است که از بر آورده کردن اولین نیازهای مردم ناتوان است .

 اما مادر ، خواهر و ای انسان آزاده ، اشک نریز نوبت سروری و آقایی ، فرومایگان حاکم دیری نمی پاید ، دیر نیست که زمان فرمانروایی مردم بر سرنوشت خود فراخواهد رسید ، دست وحدت به یکدیگر بدهیم و حکومت فرومایگان نادان را بر اندازیم . بیش از از مردان حکومت ظالم و خونریز طلب کمک نکنید ، وقتی می خواهید مبارزانی مانند این زن آزاده را ” تشویق ” و ” حمایت ” کنید ، یا حسین و الله اکبر نگویید 40 سال با همین شعار های مذهبی مردم را به خاک و خون کشیده اند ، به جای این کلمات ” درود بر تو هموطن آزاده بگویید ” از شعارهایی که حکومتی ها و در نماز جمعه ها برای سرکوب و فریب دادن مردم سر می دهند استفاده نکنید ، از حکومت و شعار هایش فاصله بگیرید ، راه نجات ما ایرانی ها در فاصله گرفتن از این مایه ننگ و عار و شعار ها و فرهنگ عقب مانده آنهاست . پیروزی در انتظار ماست . آواز پیروزی بخوانید ، تا بر آریم نفس ، بشکنیم این قفس

مرغ سحر ناله سر مکن

دیدگان خسته تر مکن

ما ز آه و ناله خسته ایم

ما غمین و دل شکسته ایم

گوشمان ز ناله کر مکن

ناله سر مکن

نغمه های شادمانه خوان

صد سرود جاودانه خوان

با نوای عارفانه خوان

از بهار عاشقانه خوان

عمر مانده را این چنین هدر مکن

ناله سر مکن

ظلم ظالمان همیشه هست

جور بی عنان همیشه هست

مکر دشمنان همیشه هست

ظلم ظالمان همیشه هست

بر دهان ظالمان بزن

از گناهشان گذر مکن

ناله سر مکن

صورت ار به سیله رنگ خون کنید

به که راز خود زدل برون کنید

پیش دشمنان گلایه چو میکنی

دشمنان خویش را خبر مکن

ناله سر مکن

مرغ سحر ناله سر مکن

ناله سر مکن ، ناله سر مکن

 

                

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: