سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” مرضیه هاشمی ” خبرنگار ” پرس تی وی ” کسی است که ” کشته شدن ” نداآقا سلطان ” را به گردن تظاهر کنند گان انداخته بود .

بحث این نوشته بر سر این موضوع نیست که حقوق مدنی ، خبرنگار دستگیر شده ” تلویزیون پرس تی وی ” توسط اف بی ای ” نقض شده است یانه ، بحث بر سر این نیست که وی گناهکار است یانه ، اینها موضوعاتی است که باید وکیل وی و سیستم قضایی کشور آمریکا در باره آن به نتیجه برسند .

 پس ورود ما به این موضوع از کدام جنبه است ؟

  • خبرگزاری حکومتی تسنیم بعد از دستگیری ” مرضیه هاشمی ” نهاد دستگیر کننده وی را به برخورد ” قرون وسطایی ” متهم کرد و از اینکه وی را واداشته اند تا برای عکس برداری ، روسری از سر بردارد و دیگر اینکه ” غذای حلال ” در اختیار وی نگذاشته اند ،  به نقض حقوق  این خبرنگار اعتراض کرد ، زهی وقاحت و بیشرمی ، کارگزاران رژیمی ” اف . بی . آی ” را به  برخورد قرون وسطایی متهم می کنند که خود در زندانهایشان و حتی در خیابانهای کشوری که بر آن حکم می رانند ، همه زنان  را از مسلمان و گبر و یهودی و خارجی را موظف به داشتن پوشش اسلامی آنهم از نوع ” عربی ” آن می کنند و نقض کنند گان قانون را به پرداخت نقدی و بازداشت و بطور غیر رسمی اسید “اسید پاشان “آتش باختیار تهدید و جریمه می کنند . در زندانهای حکومتی که ” تسنیم ” بلندگوی آن است همه زنان موظف به پوشیدن چادر و مقنعه و روزه گرفتن هستند ، احترام به دین و مذهب غیر مسلمانان اصلا محلی از اعتبار ندارد تا چه برسد به دادن غذای مناسب با دین و مذهب هر زندانی ، در ج.ا. با زندانیان سیاسی  از هر نحله فکری بعنوان کسانی که در جنگ روبرو با اسلام اسیر شده اند و خون و مال و آبرویشان مباح است بر خورد می شود ، شکنجه زندانی تحت عنوان تعزیر اعمال شده و لازم باشد بر آنان حد جاری می شود ، لازم باشد بعد از اعدام آنان پول گلوله های شلیک شده از خانواده اشان گرفته می شود ، حتی در گزارشهایی گفته شده که به زنان و دختران  دستگیر شده بعنوان ” برده جنگی ” بر خورد شده و بعنوان ” مایملک سپاه اسلام ” تجاوز به آنان نیز مجاز شمرده شده است و همه اینها با  یک جمله ” زندان هتل نیست ” توجیه می شد ، حتی اولین رئیس زندانهای ج.ا. ” سرحدی زاده ” که خود 15 سال در زندانهای ” شاه ” بود ، وقاحت را به جایی رسانید که گفت در اسلام زندان نداریم و ما برای مخالفان هفت گورستان بر پا می کنیم ، در چنین میانه ای ، ” ” تسنیم ” می گوید که : با ” مرضیه هاشمی” برخورد “قرون وسطایی” شده است . اگر برداشتن روسری از سر و دادن غذای غیر حلال ” قرون وسطایی ” است ، می توان گفت که برخوردهای ج.ا. با زندانیان و ایرانیان بر خوردهای عهد شتر چرانی است که چندین قرن ماقبل ” قرون وسطا ” بوده است  ” یعنی اینکه ” تسنیم ” و امثالهم حق چنین اعتراضی ندارند که کار نامه خودشان نه سیاه که خونین است .
  • این خانم خبرنگار در موضوعی که اطلاعاتی نداشته دخالت کرده و با گرفتن مزد حق مبارزان راه ازادی ایران را ناحق کرده است وی بعنوان خبرنگار مستقل با ساختن مستندی با نام ” تقاطع ”   در باره کشته شدن “ندا آقا سلطان ”  قتل این مبارز آزادی خواه را به گردن مخالفان ج.ا. انداخته است ، پس ایشان یک مزد بگیر دستگاههای اطلاعاتی ج.ا. است ، فردی که بعنوان خبرنگار تبلیغات دستگاه امنیت و اطلاعات یک رژیم را موجه جلوه دهد ، جز نام ” مزدور ” می تواند داشته باشد ؟ . برای دستگیر شدن چنین فردی نباید دل سوزاند ، آمریکا هم کشور مادری وی است و امید که راه بازگشت به ایران ومفتخوری از کیسه مردم ایران بر وی بسته شود .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: