سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

فیلم پورنو ی ” ساشا سبحانی ” آقازاده سفیر سابق ج.ا.در ونزوئلا ، برادران حزب الله کلاهشان را بالاتر بگذارند .

آقایان حزب اللهی که ادعای غیرت دارید چرا به این حوادث و چنین اشخاص وابسته به نظام واکنش نشان نمی دهید ؟ چرا زورتان به زنی که کمی روسری اش کنار رفته می رسد ، چرا زورتان به کارگر گرسنه می رسد ، اما به چنین فاسدانی که مال و جان و ناموس مردم را بازیچه امیال کثیف خود می کنند حتی واکنش هم نشان نداده ، محکوم نمی کنید و آتش به اختیار عمل نمی کنید ؟

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: