سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

باید میان مبارزه با ج.ا. و تبدیل شدن به بلندگوی تبلیغاتی “اسراییل ” و ” آمریکا ” فرق گذاشت .

ezgif-1-jumhuri 2animation

حامیان این سیاستها با دفاع کامل از این اقدامات عملا  به بلندگوی دفاع از منافع اسراییل و آمریکا و وزارت امورخارجه این کشورها تبدیل شده اند ، دقیقا اشتباهی که حزب توده در مورد سیاستهای اتحاد شوروی در برخورد با ایران و موضوع ” فرقه دموکرات آذربایجان ”  مرتکب شد . 

در این مقاله در باره اقدامات اخیر دوکشور” اسراییل ” و ” آمریکا ” بر علیه جمهوری اسلامی از جمله برگزاری کنفرانس ” ورشو ” و” قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان نام سازمان های تروریستی از سوی آمریکا ” صحبت خواهد شد . در ادامه موضوع حمایت بخشهایی از اپوزیسیون که می توان آنان را به دودسته اصلی طرفداران بازگشت ” شاهزاده رضا پهلوی ” و طرفداران ” سازمان مجاهدین خلق ” تقسیم کرد اشاره خواهد رفت و به سابقه تاریخی اتحاد با کشورهای خارجی در ایران و منطقه و نهایتا به موضع صحیح در این باره اشاره خواهیم کرد  .

” اسراییل ” و ” آمریکا ” به براندازی ” نظام جمهوری اسلامی ” کمر بسته اند ، این ادعا که این دو کشور از بقای ج.ا برای فروش اسلحه به کشورهای عربی بهره میبرند و اسراییل به ج.ا نیاز دارد تا میان کشورهای مسلمان اختلاف بیندازد ، ادعاهای ضعیفی است ، چه اینکه آمریکا قبل از ج.ا.هم دارای صادرات پررونق اسلحه به منطقه بوده است و اسراییل بدون ج.ا. هم از امکانات بسیار برای اختلاف افکنی میان کشورهای اسلامی برخوردار است ، علت اساسی اختلاف اسراییل با ج.ا. اینستکه ” خامنه ای ” و ” سپاه ” که از خود ایدئولوژی ندارد و مجری گفتمان ” خامنه ای ” و  روحانیت ارتجاعی حاکم بر ایران است ، بدنبال تبدیل شدن به قهرمان جهان خیالی اسلام بوده و در این راه بر روی موضوع کلیدی برای اعراب و مسلمانان یعنی موضوع ” اسراییل و فلسطین ” مانور می دهند و این برای اسراییل خطرناک است . آمریکا نیز نمی تواند بر تحرکات سیاسی و نظامی ج.ا. چشم بسته و اجازه دهد تا وضعیت سیاسی- اجتماعی  کشورهای متحد ش در منطقه از جمله عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از سوی ایران مورد  قرارمخاطره گیرد .

ج.ا. یا باید سربفرمان شود و یا محو شود :

بنظر میرسد این خواست و شعار نهایی آمریکا ، اسراییل و متحدان منطقه ای و جهانی این دو کشور است ، اما میدانیم که ج.ا.  و بخصوص ” روحانیت حاکم ” بدنبال گسترش ایدئولوژی ارتجاعی ” ولایت فقیه ” است و بر همین اساس به اتحاد با اپوزیسیون های مخالف دولتهای حاکم بر کشورهای عربی چشم دوخته و اگر یک قدم از این خواسته اش عقب بنشیند هوادران خود در منطقه و داخل کشوررا بسرعت از دست داده و گفتمان امتگرایی روحانیت و متحدانش در کشور و لبنان و عراق و یمن و بحرین شکست خواهد خورد ،یعنی تا کید ج.ا.بر روی این شعارها وپیش بردن اقدامات عملی در این راستا ، برای این نظام مبارزه مرگ و زند گی است ! اگر ج.ا. از این شعارها عقب بنشیند قبل از همه رابطه اش با سپاه دچار بحران خواهد شد و بخشهایی از نیروهای محافظه کار سیاسی و اجتماعی را نیز در ایران و منطقه از دست خواهد داد که باید در این باره در نوشته ای جدا صحبت شود. عقب نشینی از این شعارها بدنبال خود هزیمت کامل گفتمان بزرگی ایران با شعارامتگرایی اسلامی و پیوستن ایران به جغرافیای سیاسی جهان اسلام منجر خواهد شد وزمینه رشد بزرگی ایران با گفتمان مدرن و سکولار فراهم خواهد شد که این خود در نهایت  به معنای حذف روحانیت از فضای سیاسی و اجتماعی کشور خواهد بود . پس اکنون علت اختلافات دو طرف دعوا میان ج.ا. از یکسو و آمریکا و اسراییل از دیگر سو را متوجه شدیم .

در این میانه حق با کیست ؟

اسراییل در دفاع از خود در مقابل طرحهای ماجرا جویانه ج.ا حق دارد چون مجری شدن این طرحها موجودیت آن کشور را بمخاطره می اندازد ، آمریکا اما در مبارزه با ج.ا. قطعا از منافع ملی خود دفاع می کند اما ، موجودیت آمریکا با ادعاهای ج.ا. که هیچگاه هم جامه عمل نخواهد پوشید بخطر نمی افتد ، نمی توان برای آمریکا در مبارزه با ج.ا منافعی منطقی قائل شد . ج.ا. اما در پیشبرد طرحهای تخیلی خود از هیچگونه مشروعیت ملی برخوردار نیست ، دقت کنید وقتی از مشروعیت ملی صحبت می کنیم یعنی مشروعیت بر آمده از انتخاب آحاد مردم و اکثریت جمعیت به یک طرح معین ، وگرنه میدانیم که بخشهایی از جمعیت کشور از طرحهای ” خامنه ای ” حمایت میکنند، جدا از عدم حمایت ملی از این طرحها ، می دانیم که پیوند ایران شیعه با جمعیت یک میلیاردی سنی و ضد فارس وضد شیعه کشورهای عربی غیر ممکن است و راه به جایی نخواهد برود و در این اتحاد هم حتی اگر عملی شود هیچ پیشرفت و سربلندی هم برای ایران متصورنیست .

آیا اپوزیسیون  باید با طرحهای اسراییل و آمریکا بر علیه ج.ا. متحد شود ؟

 شکی نیست که ادامه حاکمیت ج.ا. بر کشورمان ایران به نابودی سرزمین و مردم ما یا به شکل حمله کشورهای خارجی و یا بخاطر نا کارآمدی سردمداران بی لیاقت نظام در اداره امور منجر خواهد شد ، یعنی باید با صدای بلند از ” براندازی نظام ” دفاع کرد ، ” اسراییل ” و ” آمریکا ” نیز خواهان براندازی این نظام هستند اما توجه به این نکته ضروری است که آمریکا و اسراییل در این بر اندازی بدنبال منافع خود هستند و اینکه با این براندازی چه بر سر مردم و ملت و کشور ما می آید برای آنها موضوع مهم و اساسی نیست ، در صورتیکه  برای ما  ایرانیان برانداز این موضوع که ” برانداز ی نظام ” به منافع تاریخی ، ژئو پولیتیک  و استراتژیک ایران آسیب نزند ، به جنگ داخلی و تجزیه کشور منجر نشود از درجه اول اهمیت برخورداراست .

آیا در اتحاد با ” اسراییل ” و ” آمریکا ” می توان بر سیاستهای آنان تاثیر گذاشت ؟

تجربه تاریخی در این مورد به ما جواب منفی می دهد ، وحدت حزب توده و فرقه دموکرات با اتحاد شوروی ، وحدت اپوزیسیون عراق با ” جرج بوش پسر ” بر علیه ” صدام ” و اتحاد اپوزیسیون ” سوریه” با ” عربستان سعودی ”  ویا اتحاد ” نیروهای مخالف طالبان ” با آمریکا در افغانستان نشان داده که کشورهای خارجی در وحدت با عوامل و حامیان خود در یک کشور متخاصم ، هیچ اهمیتی مطلقا هیچ اهمیتی به خواستها و تمنیات متحد خود در آن کشور نمی دهند و بعنوان طرف قوی تر رابطه آز آنان تنها بعنوان مهره ها و ستون پنجم خود استفاده خواهند کرد واز آنان در جهت پیشبرد سیاستها و منافع خود  استفاده ابزاری خواهند کرد . به وضعیت عراق ، افغانستان وسوریه و حتی کردهای اقلیم خود مختار کردستان عراق ، نگاهی بیندازید تا موضوع برایتان واضح شود .

چه نقدی بر حامیان سیاستهای اسراییل و آمریکا در برخورد با “ج.ا.” وارد است ؟

حامیان این سیاستها با دفاع کامل از این اقدامات عملا  به بلندگوی دفاع از منافع اسراییل و آمریکا و وزارت امورخارجه این کشورها تبدیل شده اند ، دقیقا اشتباهی که حزب توده در مورد سیاستهای اتحاد شوروی در برخورد با ایران و موضوع ” فرقه دموکرات آذربایجان ”  مرتکب شد . به این دسته از ایرانیان باید توضیح داد که اسراییل و آمریکا در برخورد با ج.ا. بر اساس سیاست “اسراییل اول” و یا “آمریکا اول “عمل می کنند و نه بر اساس منافع “ایران و ایرانی اول” ، ووقتی من ایرانی ، تو ایرانی ، از این سیاستها دفاع می کنید یعنی منافع اسراییل و آمریکا را بر منافع کشور خود ترجیح داده ایم ! ما نیز در موضوع بر اندازی باید بر اساس سیاست ” ایران اول ” و ایرانی اول ” بر خورد کنیم  وطبیعی است این موضع برای آمریکا و اسراییل که بسیاری از این نوع گروههای اپوزیسیونی را حمایت مالی ، لژستیک و نظری می کنند پذیرفته نیست .

 موضع صحیح در این باره چیست ؟

“ایران اول و ایرانی اول” یعنی در برانداز ی نظام ، زمینه جنگ داخلی و برادر کشی فراهم نشود ، ، یعنی زمینه برادر کشی و اینکه مخالفان نظام حزب اللهی و سپاهی را بکشند و آنها ما را ، مطرح نباشد ، آمریکا و اسراییل هیچ تعهد و دغدغه ای در این باره ندارند !  آن دو کشورهیچ تعهدی در این باره به هیچکس نمی دهند ، یعنی ایران بسوی تجزیه نرود خواست ماست اما عربستان سعودی حتی بسیار هم مشتاق تجزیه ایران است و در این باره از احزاب جدایی طلب حمایت می کند .

ماایرانیان بدنبال براندازی با استفاده از نیروهای داخلی هستیم و این امر با تلاش شبانه روزی برای همراه کردن هواداران نظام با خودمان که از قضا فعالترین عناصر سیاسی هم هستند ، با دامن زدن به تظاهرات و اعتصابات ومبارزات زنان به این مهم اقدام خواهیم کرد . در همراهی با طرحهای اسراییل و آمریکا در برخورد با ج.ا. شائبه مامور بیگانه بودن ، ستون پنجم بودن در ذهن بسیاری از هموطنانمان دراین باره مطرح و ارتباط بابسیاری از مردم کشوزمان را از دست خواهیم داد.

آیا ” اسراییل ” و ” آمریکا ” دشمنان مردم ایران هستند ؟

در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد ، منافع دائمی وجود دارد ، بر این اساس مواضع اسرائیل و آمریکا نسبت به کشوری بنام ایران  در شرایط حاضر بر آمده از وجود نظام حاکم  است ، در فردا روزی بعد از نابودی ج.ا. ، اسرائیل ، بعنوان کشوری قوی ، ثروتمند، دارای تجربه های عظیم دراداره کشوری دموکراتیک وامور زیر ساختی وبازسازی مناطق بیابانی  می تواند بهترین متحد ایران و کمک حال ما باشد و چنین وحدتی بسیاری از معادلات منطقه ای را تغییر خواهد داد اما اکنون در ایران ج.ا. بر سر کار است وزمینه عملی چنین وحدتی وجود ندارد . آمریکا بدنبال منافع خود است و الزاما دشمن ما نیست اما نفع آمریکا در صنعتی نبودن کشورهایی از نوع ایران است ، این الزما به معنای دشمن قلمداد کردن ” امریکا ” نیست ، بلکه باید بتوان رابطه ای متعادل بر آمده از نفع متقابل را به آن کشور تحمیل کرد که این خود بحث جداگانه و مستقل دیگری می طلبد .

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

1 Response »

  1. مرگ بر ضد ولایت فیقه. مرگ بر تمام افکار ضد انقلابی . زنده باد جمهوری اسلامی. به کوری چشم تمام ضد انقلاب ها 40 سالگی انقلاب راهم دیدیم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: