سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

انتخاب مجدد ” نتانیاهو ” و پیام انتخابات پارلمانی اسراییل به کشورهای منطقه و جهان

 

در پی اختلافات  همه جانبه ای که میان احزاب ائتلاف حاکم برهبری حزب ” لیکود ” اسراییل در آخرین ماههای سال گذشه میلادی مطرح شد ، ” بنیامین نتانیاهو ” و سایر احزاب در مورد انحلال پارلمان و برکزاری انتخابات پارلمانی زود رس به نتیجه رسیدند . قبل از آن نیر ” آویگدور لیبرمن ” و ” نفتالی بنت دو سیاستمدار راستگرای و وزرای کابینه ” نتانیاهو ” بخاطر اعلام آتش بس اسراییل با ” جنبش حماس ” از مقام خود استعفا و ائتلاف شکننده حاکم بر اسراییل  را بازهم تضعیف کرده بودند . یهودیان ارتدکس نیز در اختلاف با ” بنیامین نتانیاهو” بر سر موضوع خدمت نظام وظیفه دانشجویان علوم دینی ، تهدید به بازپس گیری حمایت خود از دولت کرده بودند .

دلیل دیگری که در ترغیب ” نتا نیاهو ” به برگزاری انتخابات زود رس تاثیر داشت ، پرونده های موسوم به 2000 و 4000 است که نخست وزیر اسراییل در آن پرونده ها به دریافت رشوه و دادن امکانات خاص به طرفداران خود در صنایع و مطبوعات متهم شده بود و احضار گاه بگاه او برای بازپرسی سبب تضعیف موقعیت سیاسی وی شده بود .

این گرفت و گیر های قضایی در کنار در گیری های وی با بنیادگرایان مذهبی و راستگرایان سیاسی ، نخست وزیر اسراییل را بر آن داشت تا با حربه انحلا ل پارلمان و انتخابات زود رس موقعیت خود را در سپهر سیاسی کشور مستحکمتر کند . اما این حربه به کدام شکل به تقویت وی منجر شد؟ .

مطابق تقویم انتخاباتی اسراییل ، انتخابات پارلمانی می بایست در ماه اکتبر 2019 حدود 6 ماه دیگر برگزارمی شد ، نتانیاهو بصرافت دریافت که تا ماه اکتبر ممکنست پرونده های وی در دستگاه قضایی  به ضرر وی بسرانجام رسیده و در آن انتخابات وی با موقعیت ضعیفی حضور پیدا کند ، اما در شرایط حاضر وبخصوص با توجه به اینکه در کاخ سفید هم متحد بسیار نزدیک و قوی وی یعنی ” دونالد ترامپ” سکان قدرت را در دست دارد ، وی با موقعیت قوی تری وارد انتخابات می شد ، تصمیم وی بسیار عاقلانه بود و ” ترامپ ” هم در حمایت از متحد خود در اسراییل سنگ تمام گذاشت و با اعلام تعلق بلندی های جولان به اسراییل به استحکام موقعیت وی کمک رساند . مردم اسراییل در یافتند  که ادامه حمایتهای همه جانبه و بیسابقه ” کاخ سفید ” از کشورشان اسراییل فقط در صورت ادامه نخست وزیری ” نتانیاهو ” تضمین خواهد شد .

انتخابات در چنین فضایی  برگزار شد ، و حزب نوظهور آبی و سفید به مانند حزب لیکود توانست 35 کرسی از 120 کرسی پارلمان را بدست آورد ، اما چون حزب حاکم لیکود می توانست در ائتلاف با احزاب کوچکتر دیگر تعداد کرسی های خود در پارلمان را به 1+60 برساند ، نتانیاهو برای بار پنجم به نخست وزیری کشور اسراییل برگزیده شد .

نتیجه انتخابت را نمی توان رویکرد مطلق افراطی مردم اسراییل در انتخاب گرایش راست افراطی تلقی کرد ، چه اینکه دو شخصیت راست سیاسی اسراییل یعنی ” آیلت شاکد  ” وزیر دادگستری  و ” نفتالی بنت “، که پس از خروج از حزب ” اسراییل خانه ما ” حزب جدید دیگری به نام ” راست جدید ” تشکیل دادند ،  حتی از حداقل آرا برای ورود به پارلمان برخوردارنشدند و این موضوع نشان داد که مردم اسراییل اساسا به نوعی سیاستهای عملگرایانه و واقعبینانه تمایل دارند .

در نوامبر 2018 (6 ماه پیش ) در پی در گیری های شدید میان ” حماس ” و ” اسراییل ” ، نهایتا اسراییل با آتش بش موافقت کرد و ” آویگدور لیبرمن ” وزیر دفاع در اعتراض به این آتش بس و همچنین بدلیل موافقت اسراییل با سرازیر شدن میلونها دلار پول نقد که دولت قطر به حماس کمک کرده بوداستعفا کرد ، موضوع موافقت ” نتانیاهو ” با آتش بس در آن زمان  خود بیانگر موضع عملگرایانه ” نتانیاهو ” است که در عین سرسختی در مواضع سیاسی خود  ،در حوزه عمل از انعطاف لازمه نیز برخوردار است و این موضوع  ، خود در تبدیل وی به چهره ماندگار در دنیای سیاست اسراییل کمک کرده است .

عدم حمایت مردم در انتخابات اخیر از دو چهره راست افراطی و انتخاب مجدد ” نتانیاهو” نشان داد که گرایش مردم اسراییل به حزب راستگرای ” لیکود ” بر آمده از شرایط پیچیده ای منطقه ای  است که امروز اسراییل درآن قرار دارد و نمی توان راستگرایی در اسراییل را معادل افراط گرایی قلمداد کرد ، انتخاب مجدد نتانیاهو نشان داد که با مردم کشورهایی که دارای تاریخ و فرهنگ باستانی و کهن هستند نمی توان با زبان زور و جنجال صحبت کرد و اعراب و ج.ا. در این مورد اشتباه می کنند .

مردم اسراییل فارغ از تروریسم حماس و جهاد اسلامی و غرولندهای عصبی دولتهای عربی و هو وجنجال ج.ا. نه به راست افراطی ” بنت ” غلطیدند و نه به سیاستهای  عملگرایانه نخست وزیر ” نتانیاهو ” پشت کردند . البته نباید از نظر دور داشت که ” نتانیاهو ” هنوز هم با درد سرهای قضایی  روبروست و در صورت احضارهای پی در پی به دادگستری ممکنست موقعیت وی در پست نخست وزیری به خطر بیفتد .

منافع ملی ما ایرانیان  چه می گوید 

از نقطه نظر منافع ملی ما ایرانیان ، هر گونه سیاستی در اسراییل که در مورد پس دادن سرزمین های جدید به فلسطینی ها سر سازش داشته باشد چون می تواند به رشد موقعیت گروههای بنیاد گرای اسلامی و افراط گرایی و تقویت اسلام رادیکال و حتی ج.ا . منجر شود و موقعیت ج.ا.را تقویت کند باید به جنان سیاستهایی با دیده منفی نگریست .

 پس دادن سرزمین های جدید به  گروههای فلسطینی ، مانند حماس و جهاد اسلامی ،  می تواند به تشدید فعالیتهای گروههای بنیاد گرای سلفی  وحتی داعش در منطقه  و یا به قدرت گیری گروههای متحد ج.ا. منجر شودو طبیعی است در انتخاب میان اینکه سرزمین های مورد مناقشه در دست اسراییل باشد  که صاحب نظام سیاسی دمکراتیک است و یا در دست گر وههایی مشکوک به بنیاد گرایی اسلامی ، هر ایرانی ملی گرا  ، اسراییل را انتخاب خواهد کرد .

آنچه که منطقه را در شرایط حاضر تهدید می کند نه دولت اسراییل ، که اساسا  زمینه رشد نظرات بیناد گرایانه اسلامی چه از نوع فقاهتی آن و چه از نوع “خلافتی ” آن است و اسراییل در این باره و تا کنون بعنوان دژ مستحکمی در مقابل قدرت یابی بیحد و حصر چنین نظرات و گروههایی عملکرد موفقی داشته است .

 

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, تحلیل سیاسی هفته, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: