سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“نجاح محمد علی ” لاف میزند و ” عراقیها ” بدفاع از ج.ا. بر نخواهند خاست .با همین توهم ایران را به جنگ 8 ساله کشاندند

” نجاح محمد علی ” در برنامه ای در بی بی سی فارسی ادعا کرد که اگر یک کشور خارجی بخواهد به ایران حمله کند ، عراقیها و اهالی بصره به دفاع از ج.ا. برخواهند خاست و به جنگ با کشور حمله کننده که منظور وی “آمریکا ” بود برخواهند خاست .

ابتدا باید گفت وی با چه وجاهتی از سوی ملت و دولت عراق سخن می گوید ، خود همین نوع سخن گفتن بدون هیچ منصب سیاسی یا انتخابی و یا انتصابی ، ارزش این سخن را تا حد لاف و یا بهترین حالت ادعای بی پایه و اساس پایین می آورد . بحث ، این نیست که اگر ” آمریکا ” به ایران دفاع کند من و تو ایرانی طرفدار دفاع ” عراقی ” ها از ایران هستیم یا نه ، بحث بر سر اینستکه اساسا چنین دفاعی صورت نخواهد گرفت و باید دید که انگیزه این فرد در بیان چنین ادعایی چیست ؟

شکی نیست که عقب مانده ترین گرایشات سیاسی در منطقه توسط ج.ا. و با هزینه ملت ایران که از حقوق کارگران و مالباختگان و سرمایه های ملی ، در تشکلهای مزدوری سازمان داده شده اند و ج.ا. بدنبال مفری برای توجیه کردن این هزینه های کمر شکن است و اظهار نظرهایی از این دست دراین راستا سازماندهی داده شده است . بیت خامنه ای هم در سازماندهی دسته های مذکور نه به فکر مردم ایران که بدنبال توهم دردست گرفتن رهبری جهان اسلام است .

از سوی دیگر ” خامنه ای ” که اساسا یک رهبرسیاسی متوهم در حد ” آدولف هیتلر ” است فکر می کند جنگ ج.ا. با آمریکا برای وی نعمت است و میلیونها مسلمان بر خلاف دولتهای متبوع خود بدفاع از نظام شکست خورده وی برخواهند خاست و با چنین توهمی ایران را با فاجعه روبرو خواهد کرد

 

 در توخالی بودن ادعای ” نجاح محمد علی ” به چند نکته اشاره می کنیم

  • در زمان حنگ میان ایران و عراق ، عملیات کربلا با همین توهم صورت گرفت که اگر پای سپاهی ها به ” بصره ” برسد مردم آن شهر چون شیعه هستند به سپاهیان ج.ا. خوش آمد خواهند گفت و دیدیم که آن دوعملیات به سخت ترین شکست برای ج.ا. تبدیل شد
  • در پی اعمال تحریم های اخیر ” آمریکا ” ، دولت عراق صدور 35 هزار بشکه نفت روزانه از کرکوک به کردستان ایران را قطع کرد و این اساسا به معنای نبود کوچکترین همراهی رسمی دولت عراق با ج.ا. است ، دقت کنید ایران در ازای این 35 هزار بشکه نفت ، معادل آن را در خلیج فارس به دولت عراق پس میداد ، اما همین دولت عراق حاضر نشد ریسک این معامله پایا پای را هم بپذیرد .
  • آمدن حشد الشعبی از سوی هیچ مرجع رسمی عراقی تایید نشده واینان سر خود و بدون هماهنگی با دولت مرکزی به ایران آمده اند و ممکنست در ترس از  موضوع غیر قانونی اعلام شدن این نیروهای مزدور از جانب دولت عراق باشد
  • در آخرین رای گیری در عراق اکثریت قاطع رای دهند گان عراقی به گروههای مخالف حضور ج.ا. و حشدالشعبی رای داده اند ، در چنین فضایی سخن از کدام مردم عراق است ، آیا مردم بصره بر علیه دولت مرکزی خود شورش خواهند کرد و با آمریکا وارد جنگ خواهند شد ؟ این تخیل و توهم است
  • آقای ” محمد علی ” خود ،در توئیتی که به ” علیزاده” زده است از همراه نبودن مردم عرب با حکومتهای خود در موضع گیری آنها در باره ج.ا. گفته است ، پس خود ایشان هم قبول دارند که دولت عراق هم بعنوان یک دولت عربی با ج.ا. همراه نیست ، آیا مخالفت مردم بصره با دولت خود در باره ج.ا. در حد قیام بر علیه دولت خود و وارد شدن آنان به جنگ با آمریکا ست و میدانیم که این ادعایی توخالی و مبتنی بر تجهیز شدن  و تغذیه ( فکری ) بعضی از فعالان وتحلیلگران از سوی ج.ا. برای موجه نشاندادن سیاست شکست خورده دخالت های خارجی خود است .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: