سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

تلاش در صدور انقلاب اسلامی به خارج و تحکیم آن در داخل دو منبع بحران زا برای ایران و ایرانی

 

در تاثیر انقلاب فرانسه بر اروپا همین بس که در فاصله سالهای 1802-1791 اکثر  29 قانون اساسی که در کشورهای اروپایی نوشته شد  تحت تاثیر و یا مداخله مستقیم فرانسه  بود .

در همه انقلاب های دوران مدرن از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب در چین و انقلاب در ایران ، در همه موارد آرزوی انقلابیون این بوده که با صدور انقلاب به فرای مرزها و جهانی کردن آن ، جمعیت بیشتری از ملل دیگر را به پشتیبانی جلب کرده و آن انقلاب را جاودانه کنند . اما جز انقلاب کبیر فرانسه دیگر انقلابها نتوانستند اهداف خود را در پهنه ای جهانی و البته ماندگار بگسترانند .

تاثیر انقلاب کبیر فرانسه بر اروپا و جهان بوجود آمدن دولتهای ملی ، الهام گرفتن از قوانین مدنی فرانسه برای بوجود آوردن قانون اساسی در کشورهایی که ” ناپلئون بنا پارت ” با لشکر کشی به آنجا پا می نها د ، لغو قوانین ارباب رعیتی و حاکمیت کلیسا ، بوجود آوردن دادگاهها و هیئت منصفه  ، تفکیک قوا و نهایتا دگرگون کردن نظم اجتماعی مبتنی بر فئودالیزم و دمیدن روح دموکراسی و آزادی و خواهی  و لیبرالیزم با الهام از نظرات لاک ، ولتر ، مونتسکیو در باره لزوم تفکیک قوا و اندیشه های گرد آمده در دائره المعارف فرانسه که در آن در باره نقش مردم و طبقات اجتماعی در تشکیل حکومتهای جدید به سلاحی بر علیه دین و دخالت کلیسا در حکومت تبدیل شده بود ، از اثرات صدور انقلاب فرانسه بود .

در تاثیر انقلاب فرانسه بر اروپا همین بس که در فاصله سالهای 1802-1791از 29 قانون اساسی که در کشورهای اروپایی نوشته شد عموما تحت تاثیر و یا مداخله مستقیم فرانسه  بود .

 در انقلاب اکتبر روسیه اما وضعیت صدور انقلاب به شکل حضور احزاب طرفدار روسیه در کشورهای سوسیالیستی و بوجود آوردن دولت –حزب ها در این کشورها که کمک به حفظ دولت سوسیالیستی در ” روسیه ” را سرمشق خود قرار داده بودند به خدمت به منافع ” روسیه ” رفته و نتوانست تاثیرات ماندگار بر حتی کشورهای اقماری خود بگذارد ، البته اردوگاه سوسیالیستی در تقویت موقعیت ” روسیه ” در جهان تاثیر مهمی داشت و در عین حال نیز احزاب چپ و سندیکا های کشورهای صنعتی توانستند با الهام از اهداف حزب کمونیست اتحاد شوروی ، دستاوردهایی در مبارزات صنفی داشته باشند .

با چنین  تاریخچه ای بود که ” روح الله خمینی ” چشم انداز حمایت یک میلیارد جمعیت کشورهای مسلمان را از ” انقلاب اسلامی ” مطرح میکرد و بعدا هم ” علی خامنه ای ” انقلاب در کشورهای عربی را فرزندان انقلاب اسلامی می نامید .

با وقوع بهار عربی و بر روی کار آمد ن ” اخوانی ها ” در مصر و تونس و لیبی و قبل از آنهم در ترکیه ، و ابراز دشمنی رهبران اخوان با انقلاب اسلامی ، مشخص شد که رهبران انقلاب اسلامی تحلیل دقیقی از تاثیر منفی و دشمنانه  پان اسلامیزم سنی بر انقلاب اسلامی شیعه گرای خود نداشته ودر پی آن بود که  ، به محدود کردن آرزوی های خود برای صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه دارای اقلیت شیعه عقب نشینی کردند . در خیالپردازی رهبران انقلاب اسلامی برای فتح  فرهنگی جغرافیای سیاسی جهان اسلام همین بس که در سالهای اول انقلاب ساک حجاج بی خبر مکه را پر از موادمنفجره می کردند و فکر می کردند با ایجاد انفجار در عربستان سعودی و سر دادن شعار های ضد آمریکایی جمعیت گرد آمده در مراسم حج ، همه رهبری ” خمینی ” را پذیرفته و رهبران عربستان سعودی را سرنگون خواهند کرد ، در نظر بگیرید رهبرانی تا به این اندازه متوهم بر کشور ما حکم می راندند و یا موضوع فتح بصره در عملیات کربلا که با ایه و حدیث به این نتیجه رسیده بودند با فتح بصره ، مردم شیعه منطقه به استقبال آنان خواهند آمد .

آکنون آن خیال پردازی ها همه به شکست انجامیده و در مورد بر خورد با مسئله داعش هم خا منه ای به عامل دست ” اوباما ” در برانگیختن دشمنی جمعیت سنی های عراق شد و این تنفر بدان حد بود که حتی ” مقتدی صدر ” شیعه  نیز امروز از مخالفان سرسخت حضور ج.ا. در عراق است و امکانات امروزه ج.ا. در عراق بمدد استفاده از تهدید های تروریستی ” حشد الشعبی ” بر علیه دولت مرکزی عراق است . یعنی انقلاب اسلامی در گسترش خود شکست خورده و کمرش شکسته است و.اگر نبود هزینه هایی که در لبنان و و خوراندن و پوشاندن هزاره های افغانی و شیعیان  گرسنه و سرکوب شده پاکستانی ، ج.ا. دیگر حرفی برای زدن در این مورد نداشت

 . اگرانقلاب فرانسه اندیشمندان و مدافعینی چون دانشمندان عصر روشنگری را داشت ، اگر انقلاب فرانسه  بوجود آوردن دولت های آزاد و دمکرات را به جهان نوید میداد ، انقلاب اسلامی با ” رساله خمینی ” که در آن صحبت بر سر ” استبراء ومطهر کردن روده ” و یا سنگسار و اجرای حدود الهی و لذت بردن از طفل شیر خواره میرود  ، می خواست ملل دیگر را به خود جلب کند ؟ اگر انقلاب اکتبر روسیه انقلاب صنعتی  در کشور خود و سفر به کره ماه و تبدیل شدن به ابر قدرت نظامی رابرای تبلیغ خود داشت ، انقلاب اسلامی با کوشش برای بمب گذاری در مکه و یا هر مسلمان یک سطل آب برای محو اسراییل می خواهد انقلاب اسلامی را به کشور های دیگر صادر کند ؟ و یا اقتصادی که چهل بعد از وقوع هنوز به نفت وابسته است و برای صدورش التماس می کند می خواهد نوید بر پایی انقلاب اسلامی را به دیگر کشورها بدهد ؟ مردم دیگر کشورهای مسلمان با دیدن فقر و فحشا و اختلاس و نا کار آمدی نظام بر آمده از انقلاب اسلامی  در ایران از این انقلاب و رهبرانش بیشتر وبیشتر متنفر می شوند .

ج.ا. و خامنه ای اما امید دیگری به برانگیختن تضاد میان اسراییل و فلسطینی ها ، شیعیان بحرین و دولت متبوع آنان و بر انگیختن تضاد میان حوثی ها و دولت دوفاکتوی آن کشور دارد تا بتواندخود را بعنوان قهرمان نجات دهنده حوثی یمنی و شیعه بحرینی و لبنانی و فلسطینی اعلام و اثبات کند و این همان نقطه کلیدی بر انگیخته شدن دشمنی عربستان و آمریکا و اسراییل بر علیه ج.ا. و تشدید تحریمها و بوجود آمدن جو حمله خارجی و ناامنی روانی حاکم بر کشور است که با خود تورم و کمبود ارزخارجی و کم ارزش شدن ارزش پول ملی  را آورده و بالطبع بالا رفتن تورم و کم شدن قدرت خرید مردم نیز از نتایج طبیعی آنست . یعنی هر آنچه که مردم ما ، آن مادری که نمی تواند برای کودک شیر خوار خود شیر خشک بخرد و دارویی که گران شده است و حقوقهایی که پرداخت نشده بخشا بخاطر تحریمها و اساسا بخاطر عربده ها وتمایلات احمقانه حاکمیت برای صدور انقلاب شکست خورده خود به کشورهای منطقه است .

نظام حاکم از سوی دیگر در تحکیم اهئاف انقلاب اسلامی خود در داخل کشور هم با شکستهای سخت روبرو شده اند و هنوز باید برای نگهداشتن حجاب اسلامی بر سر زنان ایران گشت وحشت ارشاد براه بیندازد و در خیابانها زنان را کتک بزند و حد روزه خواری جاری کند و برای جمع کردن تعدادی از ایرانیان بعنوان هوادارخود به آنها  سهمیه دکترا و دانشگاه وسفر به عتبات بدهد .

امروز در حالیکه کشور در بحران های عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی دست و پا میزند ، حاکمیت برروی سگ و گربه داشتن مردم ، گوش دادن به موزیک و و جشن گرفتن مختلط نیرو می گذارد و ای کاش که تلاشهای انقلابی  اینان فقط در همین امور کم اهمیت محدود می شد ، دستگیری هر آنکس که چه در حوزه سیاست ، محیط زیست ، اقتصاد و جامعه شناسی دگر اندیش است ، سرکوب حتی همپالکی های خود که مثلا اصلاح طلب هستند ، اختصاص بودجه های چند ده هزار میلیارد تومانی به حوزه های دینی ومساجد و نشر کتب خمینی و مقبره وی ، اینها همه اگر ماجراجویی در حوزه های مسائل اجتماعی نیست پس چیست ؟ چه کسی می گوید سیاست خارجی ج.ا. ادامه سیاست داخلی این نظام نیست ؟ این دوسیات خارجی و داخلی در پی صدور انقلاب ارتجاعی اسلامی در خارج که دشمنی دولتهای منطقه و آمریکا و اسراییل را برانگیخته و در داخل تنفر بخشهایی از اقشار اجتماعی را موجب شده تا به آن حد که حتی گاهی آرزوی حمله خارجی و سرنگون کردن این نظام از دهان مردم ما شنیده می شود ، آیا نام این سیاستها را جز ” ماجراجویی برای صدور انقلاب به خارج . تحکیم آن  در داخل  ، ” می توان نامید ؟ ایا می توان سرانجامی جز به فاجعه کشاندن ایران و فراهم کردن دخالت خارجی بر این سیاستها نهاد ؟

جمهوری اسلامی نظامی ماجراجو بارهبران متوهم برای تعمیق انقلاب اسلامی خود است و امید هیچ اصلاحی در باره آن متصور نیست و آینده ای بشدت تیره و تار را در افق  برای ایران و ایرانی بوجود آورده است .  

 

Tagged as: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: