سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

با رویکرد اپوزیسیون به ” اتحاد باآمریکا ” ، “فدراسیون روسیه” تا به آخر از ج.ا. حمایت خواهد کرد .

kavefargif

اخیرا و در پی بالا گرفتن تنشها میان ج.ا. و ” آمریکا ” ودلبستگی شدید آن بخش از اپوزیسیون ج.ا. که ” رضا پهلوی ” را بعنوان رهبر سیاسی خود قبول دارند به تکیه به طرحهای ” کاخ سفید ” برای مقابله با ج.ا. ، موضوع موضعگیری ” فدراسیون روسیه در باره این تنش و درگیری احتمالی از اهمیت خاصی بر خوردار شد . درست در چنین زمینه ای بود که وقتی که ” پوتین ” در مصاحبه مطبوعاتی مشترک  با رییس جمهور اطریش در ” سوچی ” گفت که کشورش آتش نشان نیست و نمی تواند هر چیز را انطور که خود می خواهد نجات دهد ، بسیاری از گرایشات اپوزیسیونی فریاد شعف سر دادند که روسیه هم دست از حمایت از ج.ا. برداشت در صورتیکه آنچه که پوتین گفت در مورد ” نجات برجام ” بود ، وی گفت آمریکایی ها که از برجام خارج شده اند ، اروپا هم که می خواهد به ایران کمک کند و نمیتواند ، ایرانی ها هم که گفته اند که تعهداتشان را کم خواهند کرد ،روسیه هم آتش نشان نیست که همه چیز را نجات دهد ، کاملا مشخص است که وی از نجات برجام دست شسته است و نه از نجات ج.ا. وسئوال خبرنگار تلویزیون اطریش هم در باره برجام بود ونه سرنوشت ج.ا.

 اما چرا طرفداران سیاستهای آمریکا در منطقه دوست دارند خود را به خوش خیالی بزنند و شروع به تبلیغ کنند که روسیه هم دیگر از ج.ا. حمایت نمی کند ؟ ما به واقع بینی  و نه به خوش خیالی  نیاز داریم

آیا قطع حمایت روسیه از ج.ا. متصور است و یا چه موانعی بر سر راه این موضوع است ، مسئله ای است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد .در عین حال با نگاه  به ویدیوبا زیر نویس فارسی که ترجمه آن توسط سایت “کاوه فرزند ملت” صورت گرفته می توانید به واقعیت موضعگیری “رئیس جمهور روسیه ” در این مورد پی ببرید  و به تحلیل ما از این موضوع اعتماد کنید .

 

  ابتدائا باید بررسی کنیم که تصویر  ” فدراسیون روسیه ” از اپوزیسیون و طرحهای آنها برای آینده مفروض بعد از ج.ا. چیست که بر این اساس و بطور منطقی باید میان حمایت از ماندن و یا رفتن ج.ا. یکی را انتخاب کند ! آیا روسیه با توجه به واقعیتهای موجود باید  حمایت از ج.ا. را سرلوحه سیاستهای مرتبط به ایران را قراردهد و یا در میان اپوزیسیون ج.ا از اصلاح طلب تا بر انداز می تواند چشم انداز پیدا کردن متحدانی برای خود متصور شود ؟ ببینیم اپوزیسون ج.ا. از کدام گرایشات فکری تشکیل شده ونظرشان در باره ” روسیه ” چیست ؟

  • اصلاح طلبان : این گرایش که اگر ج.ا. دست از سرکوب و منکوب کردن آنها بر دارد ، از قویترین گرایشهای سیاسی اپوزیسیون داخل کشورهستند ، غربگرایی و ضد روس بودن خود را پنهان نمی کند و روشن است که از نقطه نظر منافع روسیه در بهترین حالت و در صورت قدرتگیری ، در کنار اروپا و بر علیه روسیه بوده و خواهان کم شدن نفوذ روسیه بر ارکان قدرت سیاسی و امنیتی ج.ا. خواهند بود ، اصلاح طلبان نوعی سیاست موازنه مثبت  بنفع غرب متشکل از اروپا و آمریکا را در پیش خواهند گرفت ، فدراسیون روسیه هیچ امیدی به حفظ توازن استراتژیک میان روسیه و غرب در قدرت گیری اصلاح طلبان ندارد .
  • طرفدران نظام سابق به محوریت ” رضا پهلوی ” این دسته از اپوزیسیون که برانداز هم هستند علنا متحد ” آمریکا ” و نه حتی اروپا بوده و شدیدا به طرحهای ” دونالد ترامپ ” برای تمام کردن کار ج.ا. امید بسته اند . البته در میان کسانی که برای مبارزه با ج.ا. به آمریکا و طرحهای ” دونالد ترامپ” امید بسته اند کسانی هم پیدا می شوند که ادعای جمهوری خواهی دارند و خود را هوادار”رضا پهلوی ” نمیدانند ، اما بنظر میرسد رویکرد آمریکا در حال حاضر پشتیبانی از ” پهلوی ” باشد و روسیه چنان که در عراق دید می داند که ” آمریکا ” در فردا روزی و در هنگامه فرضی فروپاشی نظام  اساسا توجهی به نظر ایرانیان متحد خود نخواهد کرد وروسیه منطقا  همه کسانی را که به زیر پرچم ” ترامپ ” رفته اند را کسانی داند  که حتی علیرغم میل خود  در میدان ” رضا پهلوی ” بازی می کنند و بخوبی میدانیم که رضا پهلوی هم بدنبال بازگرداندن تخت سلطنت  متحد آمریکا به قدرت است! پس در شرایط حاضر و هر عقل سلیمی  هر کس را که به طرحهای آمریکا برای برخورد با ج.ا. دل بسته است را میتوان ” سلطنت طلب ” نامید و مهم نیست که ” مسیح علیینژاد ” خودچه در سر دارد یا آقای ” یحیی نژاد ” و ” گردانند گان  سایتهای” ایران وایر” و “بالاترین” و “اندیشکده توانا” …. خود چه در سر دارند . فدراسیون روسیه از قدرت گیری این بخش از اپوزیسیون واهمه داشته و طبیعی است که به ج.ا. برای مبارزه با این بخش از اپوزیسیون یاری برساند .
  • سازمان مجاهدین خلق : اینان نیز متحدان اصلی ” جان بولتون ” و ” مایک پنس ” و محافظه کارترین گرایشات ضد روسی در سیاستهای کاخ سفید بوده و روسیه از قدرت گیری این گرایش سیاسی درون اپوزیسیون هم بشدت هراس دا رد
  • گرایشات چپ و چپ میانه را طیفی نمایندگی می کنند که از وحدت با روسیه تا نزدیکی و سیاست موازنه منفی میان روسیه و امریکا و اروپا را حمایت می کنند ، اما این بخش از اپوزیسیون ج.ا. در شرایط حاضر بعنوان وزنه ای قابل توجه در محاسبات نیروهای بین المللی دخیل در امور ایران بحساب نمی اید

 

با چنین تحلیلی ادعاهای مبنی بر اینکه روسیه دست از حمایت از جمهوری اسلامی بر خواهد داشت ، دور از منطق بنظر میرسد ، روسیه در قدرت گیری اصلاح طلب و مجاهد و سلطنت طلب بر روی کار آمدن یک حکومت بشدت غربگرا وضد روسیه را می بیندو طبیعی است که تا به آخر از بر سر قدرت ماندن ج.ا. حمایت کند . روسیه در قدرت گیری اپوزیسیون اصلاح طلب و سرنگونی خواه ، ساختاری سیاسی می بیند که بسرعت  نیروهای سیاسی طرفدار غرب را در جغرافیای سیاسی  به گسترش اسیای میانه و قفقاز شمالی و جنوبی تقویت خواهد کرد و برای فدراسیون روسیه این به معنای از دست دادن حوزه نفوذ خود در مناطق بشدت برای روسیه استراتژیک  خواهد بود که به تن نخواهد داد

اکنون بر ” کرملین ” نه گورباچف و یا ” یلتسین ”  نیمه دیوانه و ابله  حکم میرانند و نه ” مدودف ” طرفدار اتحاد با غرب ، ” ولادیمیر پوتین ” اما توانسته تا آنجا پیش برود که ” دونالد ترامپ ” راهم در مواردی تحت کنتر ل خود بگیرد ، اگر با دقت به حوادث و موضعگیریهای ” کاخ سفید ” در هفته های اخیر و در مورد ایران نگاه کرده باشید متوجه می شوید که روزهای میانی ماه مه ( اواسط اردیبهشت ) که با اعزام بمب افکنهای استراتژیک ب52 و اعزام ناوهواپیما بر ” لینکلن ” و ” پاتریوت ” به منطقه شروع شده بود ، به مجرد ملاقات ” مایک پمپئو ” با ” ولادیمیر پوتین ” و صحبت تلفنی دو رییس جمهور آمریکا و روسیه ، ” ترامپ ” و ” پمپئو ” یکصدا فریاد بر می آورند که ” آمریکا قصد جنگ ” با ” ایران ” ندارد . این واقعیت از یکسو میزان تاثیر گذاری بالای ” کرملین ” بر کاخ سفید را نشان می دهد و از سوی د یگر نشان دهنده عزم قاطع روسیه در حمایت از ج.ا. تا به آخر را است .

اپوزیسون اگر می خواهد حمایت روسیه را به دست آورد ، باید بتواند به روسیه نشان دهد که در فردای بعد از ج.ا. سیاست افراطی آمریکا گرایی را در پیش نخواهد گرفت ، امری که از فعالان اپوزیسیونی اصلاح طلب و برانداز و رضا پهلوی بر نمی آید  و در چشم انداز کنونی ، ” روسیه ” آنچنان که در ” سوریه ” کرد ، تا به آخر از ” خامنه ای ” حمایت خواهد کرد و میدانیم که این حمایت دارای اهمیت استراتژیک در بقای ج.ا. است .

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: