سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیوی قاتل ” امام جمعه کازرون ” قبل از دستگیری ، آخوند کشی بازهم ادامه خواهد یافت .

 

kavefargif

hamid

حمید درخشنده  متهم بقتل  آخوند کازرونی 

بر اساس اخبار منتشره ” حمید درخشنده ” فردی که متهم به قتل ” آخوند محمد خرسند ” است ، متعلق به یک گروه فکری است که عقیده دارند آخوندها با گسترش فساد و گناه باعث به عقب افتادن  ” ظهور امام زمان ” امام دوازدهم شیعیان شده اند . هچنانکه در ویدیو می بینید وی با لباس تعزیه که شخصیت های مقدس شیعه را بنمایش می گذارند سوار بر اسب ، بعد از کشتن “محمد خرسند ” فریاد می زده است که ” همه اخوندها را باید کشت  ، قاتل جوانان کازرون را کشتم ” تمایل عجیب به کشتن آخوندها در میان افراد غیر فرهیخته و عموما اگر هم سیاسی اما غیر تشکیلاتی و ناوابسته به گروههای اپوزیسیونی نشان از این واقعیت دارد که ج.ا. با بستن همه راههای ابراز اعتراض ، نارضایتی و حتی بیان انتقاد ، خود در حال تحمیل خشونت به مردم برای به چالش کشیدن این نظام غیر مردمی است ، در ساختار سیاسی ولایی که حتی اصلاح طلبان که بی خطرترین گرایش سیاسی برای ج.ا. هستند ، تحمل نمی شوند ،زمانی که هیچ وسیله ای برای خالی کردن خشم ناشی از فقر و گرسنگی و فحشا و اعتیاد وجود ندارد  طبعا زمینه از میان برداشتن فیزیکی ” آخوندها ” که بحق و از نظر مردم مسبب همه ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی هستند فراهم می شود . این حکومت است که خود خشونت آمیز بودن را به مبارزات مردم تحمیل می کند . ممکنست بگویید که ” حمید درخشنده ” متعلق به یک جریان مذهبی انحرافی و خرافی است ، اما مراد از اینکه آخوند ها با ترویج گناه راه را بر ظهور می بندند چیست ، جز اینکه اینان اختلاس و نابرابری و فقر و فحشا و اعتیاد را گناه می دانسته اند ، این خود انعکاسی از سرخوردگی مردمی است که در حکومت روحانیون ” جامعه عدل علی ” را می جستند و اکنون هر آنچه می بینند دقیقا در تضاد با آرزوهای خود است ، گفته بودیم که ” اولین  قیام های خونین  بر علیه ج.ا. را  ذوب شدگان در ولایت  شکل خواهند داد !”

 

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: