سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دفاعیات قهرمانانه ” حمید درخشنده “: فردی که امام جمعه کازرون را کشت در بازپرسی: مستضعف ندارد بخورد و ثروتمندان هرروز ثروتمندتر میشوند .

kaveahangar giphy

دانلود صدای ویدیو 

دانلود صدای حمید درخشنده 

رسانه های قلم بمزد حکومت جنایتکار اسلامی مطابق معمول که هر گونه مخالفت با ج.ا. را به بیگانگان و مزدوران یا افراد روانی نسبت می دهند ، اقدام قهرمانانه ” حمید درخشنده ” در حمله به امام جمعه جنایتکار کازرون را نیز به فردی شرور و روانی نسبت دادند .روزی نامه ” جوان انلاین ” نزدیک به ” سپاه پاسداران ” حمید درخشنده را فرد شرورفرقه ای  اعلام کرد ، ” تابناک ” وی را فرد متعلق به ” فرقه ضاله ” اعلام کرد . و وی هیچکدام از اینها نیست ، او باصدای خود می گوید که از دیدن فقر و بدبختی مردم بجان آمده بود ، حتی احتمال دارد ویدیوی منسوب به وی که گویا او در لباس تعزیه در شهر ظاهر شده بوده است کار خود سایبری و نیروهای اطلاعاتی رژیم باشد

 

شنیدید که ” حمید درخشنده ” با صدای خود اعلام می کند که در پی دیدن نابرابری ها ، فاصله طبقاتی و فاصله فقیر و غنی به این فکر افتاده که باید به سراغ مسبب اصلی یعنی ” امام جمعه شهر ” برود و اورا بخاطر وجود این همه فساد و فقر و فحشا ،به مجازات برساند . شکی نیست که ” ترور ” که  راه حل نهایی مبارزه با ج.ا. نیست و مردم کار رژیم اهریمن را با مبارزات همه جانبه و متحدانه ، اعتصابات و تظاهرات به پایان خواهند رساند ، اما در شرایطی که ج.ا. هر گونه امکان سر دادن فریاد حق طلبانه به شکل قانونی را از مردم گرفته است ، در زمانی که هر گونه انتقاد ، افشاگری و یا حتی طلب حقوق ماهانه کارگری نیز سرکوب می شود و مثلا فردی مانند ” اسماعیل بخشی را بعد از ضرب و شتم وحشیانه اکنون دستگیر کرده و سر نوشت نامعلومی دارد ، زمانیکه “ستاربهشتی” کارگر ی که فقط می نوشت زیر شکنجه کشته می شود ویا کارگران ” آق دره ” بجرم طلب حقوق عقب افتاده خودشلاق می خورند و یا حتی فردی حزب اللهی مانند ” منصور نظری ” بجرم افشاگری شلاق می خورد ، چگونه می توان از ” حمید درخشنده ” ها خواست که بروند و صبر پیشه کنند و شلاق بخورند ، آنان به حرف صبر و احتیاط هیچ روشنفکری گوش نخواهند داد و هر گونه دعوت به صبر و حزم باعث بی اعتبا ری فرد دعوت کننده به مماشات با حکومت خواهد شد .

” حمید درخشنده ”  بطور طبیعی اعدام خواهد شد ، اما حکومتی ها بدانند که ادامه این روش که پیش گرفته اند باعث خواهد شد که در روز قیام عمومی ، ” آخوندها ” بعنوان مسببین اصلی وضعیت نابهنجار فعلی مورد انتقامجویی ، مردم قیام کننده قرار خواهند گرفت و در آن روز شیطان هم به داد آنها نخواهد رسید .

حمله به ” آخوندها ” در یکسال اخیر ، تظاهرات ضد حوزه های علمیه و شعارهایی که محور اصلی حمله اشان ” خامنه ای ” است نشان می دهد که مردم و آنطور که ” حمید درخشنده ” می گوید مسبب اصلی وضعیت دهشتناک فعلی یعنی ” روحانیت ” را خوب شناخته اند ، امری که سایت ما در چند سال اخیر برروی آن تاکید داشته و آن اینکه ” راس خیمه ارتجاع علی خامنه ای و روحانیت باید مورد حمله قرار گیرد ” و بر روی عدم دخالت دین و روحانیت در ” سیاست ” تبلیغ شود .

راس قلعه ارتجاع ، ” خامنه ای ” را بزیر بکشید . انقلاب اسلامی مرد ، زنده با د انقلاب مردمی ! این است پیام تظاهرات دی ماه

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: