سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

4 زن ایرانی برای یک عضو”حشدالشعبی” ، مشهد به تایلند شیعیان منطقه تبدیل شد .

قرار بود که ایران به مرکز انقلاب شیعی تبدیل شود ، قرار بود که کشوری نمونه برای تبلیغ ” انقلاب اسلامی ولایی ” تحت ولایت سید ماجراجویی بنام علی خامنه ای بسازند ، اما آنچه که بدست آمده اینستکه برای کشاندن شیعیان و اعضای سازمانهای تروریستی حشد الشعبی و حوثی ها به ایران  از زن ودختر ایرانی مایه می گذارند و به اسم حلال بودن ازدواج موقت ایران را به مرکز خوشگذرانی مردان هوسباز شیعه منطقه تبدیل کرده اند . اکنون زنان و دختران ایرانی را به صیغه مردان هوسباز در می آورند ، :علم الهدی” و سران نظام برای ترویچ ” صیغه ” این امر مقدس شیعی آیا حاضر هستند زنان و دختران خود را به اینکار وادارند ؟

 زندانیان را در زندان کارد آجین می کنند ، زنان را در خیابانها  به بهانه مسخره بد حجابی مورد ضرب و شتم قرار می دهند ،  و می خواهند دین محمد را در کشور برپا دارند ، این هم وجه دیگری از برپاداشتن شریعت و دین محمد به شیوه ولایی است .

زنانی را که در وید یو ها می بیند نمی توان مورد سرزنش و لعن و طعن قرار داد ، یا مادری است که برای خرید مایحتاج اولیه برای گذران زندگی  ، یا زن خانه داری است که شوهرش درزندان است و باید خود رادر ازای مبلغی بفروشد و یا زنی است که با دیدن ثروتمندانی که دارای بهترین امکانات زندگی هستند وی نیز خواهان حق تمتع از آن امکانات است و به این شکل خود را ارضا می کند ، اشکال اساسی به متولیان امور فرهنگی و گردانندگان امور اقتصادی است که بخش وسیعی ازمردم ما از اولیه ترین امکانات گذران زندگی محروم هستند . آقایان ارزشی و حزب اللهی کلاه .ج…..کشی را بازهم کمی پائینتر بکشید ، آقایان حزب اللهی و آتش باختیار از رژیم اسلامی حمایت می کنید تا زنان کشورمان را به خارجی بفروشند ، کارگران را شلاق بزنند و زندانیان سیاسی را کارد آجین کند و  روشنفکرترین زنان میهن امان را بخاطر مبارزه با حجاب اجباری به اتهام ” اشاعه فحشا ” به زندانهای طویل المدت محکوم کنند ؟، تا کی می خواهید پایه های این نظام فاسد و سرکوبگر وخونریز را بر شانه های خود نگهدارید ؟

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

2 Responses »

  1. برا درعزیزفقرچنان دروجودایرانیان رخنه کرده که مهمترین عفت زن درمقابل ان یارای استقامت نداردانهم درمقابل یک عرب کثیف که باورکن باهمین پولی که همین مملکت فقرزده به این مزدوربیشرف پرداخت میکنه میادوناموس مارابه رقص وتن فروشی وادارمیکنه بادیدن این فیلم ازایرانی بودن خودم بدم امدنه اینکه ماصددرصدپاک ومباحیم فقط بخاطراینکه یک مزدوراجنبی داره بهش دست درازی میکنه اعلم الهدی کجاست تااینادرجواروجودخودش ببینه تادیگه نگه هرکی کنسرت میخوادبره ازمشهدبیرون ولی هراجنبی گوشت میخوادبیادرکنارنادان الهدی کیفشوببره لعنت به هرچی ادم متحجربیشعوره!!!!

    • پاسخ شما رو خوندم نباید موضوع رو به ایرانی بودن یا نبودن تقلیل داد . حتی در اروپاهم که فردی که قانونی زندگی کند و حتی کار نکند باید حداقل در آمد رو از دولت بگیرد بازهم فحشا وجود دارد . منظور از چنین افشاگری هایی اینستکه بگوییم حکومت اسلامی یک حکومت معمولی پر از نابسامانی ها و فقز و فساد و فحشا است واین اداعاها که اینها می کنند که این حکومت چون اسلامی و تحت رهبری روحانیت است حکومتی بهتر و فراتر از بقیه حکومتهاست ادعایی بی پایه است . باید برای شرایط بهتر و برون رفت از وضعیت فعلی مبارزه کرد و نا امید نشد . موفق باشید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: