سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

جماعت ارزشی و حزب الله مجریان سرکوب واستبداد “حکومت مظلوم کش “اسلامی . قسمت یکم

 

دانلود صدای مقاله 

 

یکی از ویژگی های نظامهای فاشیستی ، استفاده از بخشی از مردم بعنوان ابزار سرکوب غیررسمی و رسمی است . “حکومت اسلامی ” با اینکه در طول حیات خود هیچگاه نتوانسته ، ایدئولوژی خود را بطور کامل در جامعه و بر اکثریت مردم ایران مستولی کند ، اما بخاطراستفاده از اسلام بعنوان یک برنامه سیاسی  بسیاری از وِیژگی های حکومتهای “تمامیت گرا ” ، یعنی حکومتهایی که می خواهند برنامه های عقیدتی خود را بر تمام شئونات زندگی اجتماعی و سیاسی مردم تحت حاکمیت خود تحمیل و آنان را به مجریان بی اراده آن برنامه های تبدیل کنند را از خود نشان می دهد .

اکنون در ایران اقشاری از مردم یعنی ” حزب اللهی ” ها که خود رامدعی ترین در حوزه عدالت طلبی معرفی می کنند با فریب خوردن از حکومت و گاه با داشتن منافع مادی و یا عقیدتی ، خود به دشمنان قسم خورده  کارگران و روشنفکران و مبارزان راه عدالتجویی ، مبارزان در دفاع از حقوق کارگران ، حقوق معلمان  و زنان و مالباختگان تبدیل شده اند .

می توان مطمئن بود که مامورین زندانها و بازداشتگاهها ، بازجوها ، لباس شخصی ها و بسیجی هایی که در هر تظاهرات که اگر از سوی  کارگران گرسنه ای نظیر فاز۱۲ پارس‌جنوبی که۵ماه است که حقوق وعیدی و  سنوات نگرفته اند، کارگران کارخانه آب‌معدنی داماش گیلان که ۳ماه حقوقی نگرفته اند ،کارگران خط راه‌آهن زاگرس هم که ۳ماهه حقوق طلبکارهستند یا کارگران زن مجتمع گلخانه‌ای سنندج وابسته به جهاد کشاورزی با ۱۲ساعت کار از ۷صبح تا ۷شب در شرایطی سخت در گرمای ۴۵ تا ۵۶درجه‌ای زیر نایلون‌های گلخانه بدون بیمه با حقوق روزانه حدود سی‌هزار تومان دستمزد می گیرند یا ۱۶۰ کارگر کارخانه اندود بتن خرمشهرکه پس از ۲۰سال کار، بیکار شدند و کارخانه هم تعطیل شد! یا کارگران شهرداری آغاجاری، همینطور کارگران اداره آب و فاضلاب روستایی شادگان، کارگران دانشگاه علوم‌پزشکی لرستان، کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران در قزوین، همینطور معلمان نهضت سوادآموزی کشور بر پا شود در آنجا حاضر شده و تطاهرات آنان را به خاک و خون می کشند،خود از فقیرترین و مستضعفترین اقشار کشور ما هستند و با اینهمه در سرکوب کارگرمظلوم هموطن خود تردید به دل راه نمی دهند و آنان را به بدترین وضع دستگیر و بازهم در زندانها و بازاداشتگاهها به بدترین وضع بازجویی و شکنجه و بعداز محکومیت باز همین جماعت حزب الله هستند که در لباس مامورین زندان درآنجاهم به اذیت و آزار کارگر و کشاورز و فقرای دستگیر شده می پردازند .اگر تعدادی دانشجو وفعال اجتماعی نیزدر دفاع از حق همین کارگران به خیایابان بیایند باز توسط همین بسیجیها و لباس شخصی ها و همین جماعت نماز جمعه برو و هیئتی ، مورد ضرب و شتم قرار گفته و دستگیر می شوند و توسط ماموران که آنان نیز از همین دسته حزب الله هستند بازجویی و شکنجه و در زندان مورد آزار و اذیت قرارمی گیرند و بازهم ادعا می کنند که لباس شخصی ها نه بر مردم که با مردم هستند !

مدافعان حکومت اسلامی  در برخورد به ظلمی که به کارگران میرود ، کارگرانی که بنیان گذار حکومت اسلامی ادعا کرد که وی دست آنان را می بوسد ، کارگرانی که مطابق آمارهای تائید شده تنها ۴٪از آنها قرارداد دائم دارند. یعنی حدود ۹۶٪ کارگران با قرارداد سفید، موقت یا بدون قرارداد کار می‌کنندامری که فقط در کشورهای عقب مانده معمول است، میگویند : تحریمها ووضعیت بد اقتصادی ناشی از آن باعث شده که حکومت اسلامی  نتواند تا به کارگران رسیدگی کند و ما در این مقاله نشان خواهیم داد که نبود پول و سرمایه نیست که باعث اینوضع شده ، در کشور ما ثروت تولید می شود ، اما نبودتقسیم عادلانه پول و ثروت است که باعث این وضع دهشتناک شده است ، تو بسیجی ، توحزب اللهی، کارگراعتصابی و تظاهر کننده را سرکوب می کنی تا بی آنکه خود بدانی یا شاید هم  بدانی به ابقای وضعیتی کمک کنی که در آن هفتاد درصد از سپرده‌های بانکی در اختیار یک درصد جمعیت است، تو بسیجی تو حزب اللهی ازسواری گرفتن آن یک درصداز مردم فقیر دفاع می کنی و برای آقایی آن یک در صد بر نود نه درصد، می کشی و زندانی می کنی و بازجویی  و شکنجه می کنی ! ببین برای ابقای وضعیتی خون میدهی و خون میریزی که در آن  بانکها در هر سال ، دویست و شصت هزار  میلیارد تومان سود سپرده می دهند واز محل وامهای اعطایی  تنها شصت هزار میلیارد تومان در آمد سالیانه دارند واین واقعیات رانه ضد انقلاب که “حسینعلی حاجی‌دلیگانی”، نماینده شاهین‌شهر و میمه درهمان مجلس شورای اسلامی بزبان می آورد .گیرنده آن مبلغ کلان همان یک درصد هستند که بخاطر وابستگی که به هریک از دوجناح اصلاح طلب و اصولگرا و یا بیت خامنه ای یا سپا ه دارند بخش اعظم وامها را پس نمی دهند و بانکها برای جبران این تفاوت عظیم به استقراض از بانک مرکزی پرداخته که منجر به بالارفتن تورم و فشار به دارندگان حقوق ثابت یعنی کارگران و اقشارتهیدست و تو بسیجی سرکوبگر می شود و همه نظام و سیستم به آن یک درصد خدمت می کنند و تو حزب اللهی برای برپا نگهداشتن چنین ساختاری باطوم را بر سر هموطن معترض خود فرود می آوری و دلخوشی که در حال مبارزه با ضد انقلاب هستی و دانشجوی عدالتخواه چندین ماه است که بدنبال نخود سیاه تخریب چند ده متر اضافه ساخت ویلای اشرافی همین یک در صداست و آب در هاون می کوبد وروحانیت امر به سازش و سکوت می دهد.

 آیا دانشجویان عدالتجو با خود فکر نمی کنند که با تخریب اضافه ساخت ویلاهای شبنم نعمت زاده عدالتی بدست نخواهد آمد وقتی که همین یک درصدی ها سالانه میلیاردها تومان از بانک سود سپرده های خودرا می گیرند و به روحانیت و آخوند برای اجرای عدالت امید بسته اید ؟ این جماعت برای حفظ حکومت به هر کس و ناکسی از جمله اصلاح طلبان و مفسد اقتصادی و لازم باشد به سگ هم  باج میدهند . شکی نیست که امیدتان نا امید خواهد شد اما ترس از آنست که با نا امید شدن از روحانیت مانند “نوری زاد ” و ” خزعلی ” و اصلاح طلبان سابق و فرشگردی های فعلی و امثالهم بیکباره از آنسوی  بام افتاده و باز کار بدستور اربابی دیگر کنید !

 

Tagged as: , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: