سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

گزارش زنده تلویزیون سراسری روسیه ازمحل حادثه انفجار در کراسنویارسک

 مردم به هر سو میگریزند و ماموران آتش نشانی و نظامیان در حال کوشش  به کمک  به مردم هستند ، تا شعاع 15 کیلومتری همه چیز ، تحت تاثیر انفجار بوده است .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: