سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

برای سرنگونی ج.ا. چه باید بشود ؟ چه باید کرد بخش ششم؟ ماهیت ج.ا. به عنوان ساختار سیاسی –اجتماعی که باید سرنگون شود ، چیست ؟

 

ماهیت این رژیم برای سردمداران و سران آن امکانات و نقطه ضعف هایی بوجود می آورد که ما بعنوان مبارزان سرنگونی طلب از هر عقیده و سازمان وحزب باید به آنها آگاه باشیم . آگاهی به نقاط ضعف وقوت ج.ا. برای ما بهترین راهنما در دادن جهت موثر در فعالیت هایمان در مبارزه با رژیم خواهند بود .

ج.ا. رژیمی است که قشر روحانی با اتکا به دین ومذهب اکثریتی کشور ، توانسته در وحدت با سنتی ترین اقشار،وجوهی از ملی گرایی و استقلال طلبی ایرانی – شیعی را بعنوان ایدئولوژِی سیاسی خود انتخاب و با توجه به هراس روحانیت وهمچنین  اقشار سنتی و مذهبی از مدرن شدن جامعه ، نوعی نظام تجدد گریز که در خدمت دارو دسته روحانیت حاکم و معتقدان به اسلام سیاسی است را برپادارد .

خامنه ای و سپاه بر آنند که خواهند توانست با تقویت گرایشات ضد تجدد و مدرنیته در میان مسلمانان خاورمیانه آنان را بخود جلب کرده و نفوذ ایران اسلامی شیعه را در سراسر کشورهای اسلامی بگسترانند و در این میان با تقویت گرایشات امتی – اسلامی در میان مسلمانان و تاکید بر حقوق بر باد رفته فلسطینی ها و با توجه به نزدیکی روز افزون کشورهای عربی و اسرائیل ، خود به قهرمان امت مسلمان تبدیل شده و از اینراه هم  به تمایلات ملی – شیعی پاسداران و هم به آرزوی 1400 ساله “آل علی” و روحانیت شیعی  برای بدست آوردن قدرت سیاسی در میان مسلمانان پاسخ بدهند . روحانیت فکر می کند اگر بتواند به قدرت عمده ای در میان مسلمانان و یا حداقل شیعیان منطقه تبدیل شود ،حیات سیاسی خود را برای یکصد سال آینده تضمین کرده است .  اگر در کشور های عربی   ” اخوان المسلمین ” رشد کند ، آنگاه ترکیه و قطر بعنوان کشورهای ” اخوانی ” و جنبش ” اخوان المسلمین ”  رقبای  جدی در آن کشورها برای ج.ا. خواهند بود  و مردم آن کشورها به ج.ا. مثابه دشمن هویتی و سیاسی خود نگاه خواهند کرد ، پس رشد گرایشات ” اخوانی ” فارغ از اینکه بر مبارزات مردم آن کشورها در دستیابی  به آزادی و دمکراسی چه تاثیری خواهد گذاشت در بی اعتبار کردن فعالیتهای ج.ا. در میان مردم عرب تاثیر بسزا خواهد گذاشت 

حکومت اسلامی خدمتگزار کدام اقشار و طبقات است ؟ 

نظام ج.ا.از نظر اقتصادی خدمتگزار سرمایه های مالی ، تجاری و سرمایه های خرد در حوزه تولید وتوزیع  است و بیشترین یارگیری و سربازگیری را نیز از میان همین اقشار می کند در حالیکه نتوانسته صاحبان  کارگاهها و مراکزتوزیع وتولید خرد را در مقابل هجوم واردات و تاسیس مراکزفروش بزرگ و پاساژها حمایت کند ، ج.ا. از آموزش ونوکردن ابزار و شیوه های تولید صاحبان سرمایه های خرد تولید و توزیع ناتوان بوده است . سرمایه های تجاری گرد آمده در بازار نیز در مقابل شرکتهای بزرگ وابسته به نهادها و سپاه و قاچاق کالا نیز دچارخفقان شده که این واقعیت خود را در اعتراضات  بعضی بازارها ی تهران و شهرستانها نشان داده است ، براین مبنا می توان گفت که ج.ا. از تجهیزاقتصادی و سرازیر کردن منابع مالی بطرف سرسختترین حامیان خود روز تا روز ناتوان تر شده و زمینه رو در رویی اقشار سنتی  و حتی تولید کنند گان خرد محصولات کشاورزی در  روستاها ، با ج.ا.ازهمین واقعیت نشات می گیرد . این اقشار در ناامید شدن از ج.ا.  ممکنست بسوی بازگشت سلطنت روی بیاورند  درباره زمینه های تاریخی چنین گرایشی در مقاله نبرد” شاهنامه “و” مفاتیح” در صحنه سیاست درداخل و در اپوزیسیون ،هیاهوی بسیار برای هیچ  ، توضیحات کامل داده شده است 

. این ضعف ج.ا. در حمایت از حامیان توده ای خود یک زمینه عینی و واقعی است که امکان دارد اپوزیسیون برانداز،بتواند این اقشار واین بخش بشدت فعال سیاسی را که موضع گیری سیاسی اشان نقش تعیین کننده در توازن نیروها دارد را بر علیه نظام اهریمن فعال کرده و به اعتراض برعلیه ج.ا.بکشاند . حمایت اقشار سنتی و پیوند مذهبی فقیرو کم سواد ترین بخش از مردم ایران باج.ا. از آن دست مواردی است که تا وجود دارد سردادن فراخوان سرنگونی با موفقیت روبرونخواهد شد ومردم در ترس از وقوع برادرکشی و راه افتادن جوی خون ، به تحمل ج.ا. تن خواهند داد . با اطمینان میتوان گفت تا وقتیکه حمایت اقشار سنتی از ج.ا. ادامه دارد انسداد سیاسی بر صحنه سیاسی در ایران ادامه خواهد داشت ، هر سازمان و حزب که بتواند این اقشار را که فعالترین ، سیا سی ترین و در حال حاضر  ارتجاعی ترین اقشار اجتماعی هستند بسوی خود جلب کند ، نقش اساسی در تغییر صحنه بسود خود خواهد داشت .

  در باره مبارزات ضد حجاب اجباری وفعالیتهای “مسیح علینژاد  و مبارزات زنان با ج.ا.”

همانطورکه گفتیم نمیتوان از زنان ومبارزات مدنی آنان انتظار مبارزه سیاسی براندازانه داشت و باری را که ما بعنوان احزاب ،افراد و سازمانهای برانداز بر دوش هر دسته از مردم می گذاریم باید مطابق با توان و ظرفیت آنان باشد . بعنوان نمونه یکی از فعالان مدنی حوزه زنان که این اشتباه را مرتکب شده “مسیح علی نژاد ” است . وی با کمک سازمانهای” آمریکایی ” که خواهان سرنگونی ج.ا. هستند سعی در سیاسی کردن مبارزات ضد حجاب اجباری داشته ودارد ،در اینکه “حجاب اجباری “درج.ا.” مسئله ای سیاسی است شکی نیست ،اما زنانی که دست به این مبارزات میزنند متعلق به اقشاری هستند که مشکلات خود با ج.ا. را موضوع مرگ و زندگی ندانسته و با روبروشدن با سرکوب وحشیانه  وتبلیغات حکومت مبنی بر اینکه گویا مبارزات ضد حجاب اجباری ماهیتی ضد دینی با منشاءآمریکایی وخارجی داشته ، بسرعت عقب نشینی کرده و علیرغم فداکاری های زنان ودختران قهرمان ما ،این مبارزات و تلاشها جنبه عمومی و همگانی  بخود نگرفته و می بینیم که بسیاری از همان باصطلاح” بد حجا ب ها” درمراسم مذهبی حکومتی شرکت کرده وبا همان آرایشهای غلیط وشال بر سر، قران بر سرگرفته وفریاد “الغوث-الغوٍث ” سرمیدهند .در یک جمله و آن اینکه حجاب مسئله ای سیاسی است ،اما زنانی که با حکومت برسر این مسئله مشکل دارند حاضربه رودر رویی سیاسی با حکومت نبوده و با ج.ا. مماشات می کنند .

امکانات وتوانایی های “ج.ا.”  در حوزه روابط بین الملل

 در حوزه روابط بین المللی و فرامرز، ج.ا.علیرغم ایجاد اختلال جدی در پیشرفت طرحهای آمریکا در منطقه وایجاد وفضای ضد اسرائیل ومردم آنکشور اما یک کاربرد اساسی برای آمریکا و غرب و اسرائیل دارد و آن تقویت گرایش شیعی بعنوان دشمن خونخوار وهابیت ، اسلام سنی  و پان عربیسم است که همین اسلام سنی  می تواند در سیر رشد خود به پان اسلامیسم که ماهیتی ضد اسرائیلی دارد تغییر شکل دهد ، ج.ا. وزنه تعادل میان گرایشات سنی و شیعه و بعنوان شمشیری در پهلوی جهان اسلام عمل می کند و غرب و اسرائیل هیچگاه جز در حالتی که بتوانند آلترناتیوی که توان اجرای  همین نقش را در منطقه و جهان اسلام داشته باشد به سرنگونی ج.ا. رای نخواهند داد ! صحت این ادعا را ،موفقیت شیعیان عراق و سوریه و افغانستان تحت رهبری ج.ا.  و با همکاری ” روسیه ” درانهدام قطعی ” داعش “اثبات میکند ، هیچ کشور اسلامی در منطقه ، بجز ” ج.ا.” البته در ترس از حیات خود ، توان ارسال نیروی زمینی برای جنگ با داعش را نداشت و ” داعش “غیر قابل کنترل  نهایتا با تلاشهای ج.ا. محو و نابود شد ، در نظربگیرید که اگر ج.ا. وجود نداشت ، کدام کشور عربی حاضربا نبرد تن به تن به” داعش ” بود و در آنصورت باید سرباز آمریکایی و آلمانی وهلندی و… در مصاف با داعش کشته می شدند ! اروپا و آمریکا این نبرد را با امضای برجام با ج.ا.و به هزینه مردم ایران و خون پاسدار مازنی و تهرانی و سمنانی و….به انجام رساندند . پس آمریکا و اروپا  و مشخصا اسرائیل بعنوان دشمنان خونین  نظام حاکم برایران علیرغم آرزوی نهایی برای سرنگونی ج.ا. اما در برایند نیروها درمنطقه سرنگونی ج.ا. در شرایط فعلی  را نابهنگام میدانند . در این ارتباط است که اعمال تحریمها و نه حمله نظامی از سوی آمریکا اجرا می شود.

آمریکا برانست که  ” ج.ا.” را با اعمال تحریمها تضعیف ومردم بجان آمده از فقرو گرسنگی با شورش این نظام را سرنگون خواهند کرد ودرست در چنین رمینه ای بود که بخشی ازمردم ما ، مجاهدین خلق ،”رضا پهلوی ” و طرفداران نظام سابق ، با انتخاب شدن “دونالد ترامپ ” ، ” ج.ا.”را در آستانه سرنگونه و حتی بطورضمنی با حمله نظامی “آمریکا”هم روی موافقت نشان دادند واکنون که مشخص شده آمریکا تن به ریسک حمله نظامی به ایران رانخواهد داد ، روی بسوی حمایت از تحریمها آورده اند  ، رویگردانی این دسته از ایرانیان ازامید به خارجی و شکست اشان درادعای در آستانه بازگشت به ایران بودن از آندسته تغییرات است که درپاسخ به سئوال چه باید بشود به آن پاسخ خواهیم داد .

منافع “فدراسیون روسیه “درادامه حیات ج.ا.                              

“فدراسیون روسیه ” اما بطور قاطع تری از ادامه حیات ج.ا. حمایت می کند و علت آنهم ترس این کشور از برروی کار آمدن یک حکومت غرب گرا در ایران است ، که در آنصورت تمامی طرحهای “اوراسیایی ” این کشور با خطر نابودی روبرو شده و  و تحلیل روسها اینستکه با سرنگونی “ج.ا.” ایران به مرکز استراق و شنود فعالیتهای نظامی این کشور تبدیل خواهد شد . ” روسیه ” در عین حال از تقویت اسلام وهابی و سلفی درمنطقه نگران است وعلت آنهم اینستکه مردم جمهوریهای مسلمان نشین این کشور عموما سنی های حنفی و یا وهابی بوده و از نظر مرکزیت مذهبی تحت رهبری عربستان سعودی و یا ترکیه هستند ،  روسیه به این دلیل معین خواهان تقویت یک کشورشیعه برای تضعیف گرایش به اسلام سنی است . برگزاری نشست های مسلمانان سنی غیر وهابی همراه با نمایندگانی از ج.ا. در تاتارستان نشانگرتلاشهای ” روسیه ” در راه تضعیف موقعیت وهابیت در منطقه و اشتراک منافع این دوکشوردر این باره است .

موارد بالا از این نظر ذکر شد تا به شما مخاطب هوشمند ، منافع کشورها بیگانه درحفظ ج.ا.که برمبارزات مردم برعلیه این نظام تاثیر سرنوشت ساز خواهند گذاشت ، یاد آوری شود .

  سیاستها ی کشورهای دیگرکه به شکلی از اشکال به بقای ج.ا. کمک میرساند و تغییردر این سیاستها  به تلاش هیچ حزب و سازمان وگروه مبارز ایرانی وابستگی ندارد ، و این همان مواردی است که در پاسخ به سئوال چه باید بشود ، دربخش هفتم باره آن سخن خواهیم  گفت .

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: