سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ویدیوی لو رفته “امیر حسین شریعت ” فرزند ” محمد شریعتمداری ” وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی .

amirhosein

امیر حسین شریعت فرزند وزیر کار تعاون و امور اجتماعی

فساد ، تزویر  و دو رویی سراسر “حکو مت ولایی” علی خامنه ای را گرفته است . هر مسئول نالایق با مدح و ثنای خامنه ای به وزارت و وکالت و پست و مقام میرسد و آقا زاده ها که نه حرام زاده های خود را به جان مال و ناموس و عرض و آبروی ملت می اندازد . به عکس ” امیر حسین شریعتمداری ” نگاه کنید ، با آن ریش و یقه بسته به صحابه پیامبر اسلام میماند ، اما ببینید در محافل خصوصی ، چه غوغایی می کند . ” حزب اللهی ” ها و ” گماشتگان حکومت اسلامی ” حریم خصوصی ندارند و همانطور که حکومت خود  ، در زندگی خصوصی مردم دخالت می کند ، مردم هم حق دارند در حریم خصوصی آنان دخالت کرده و تزویر و ریا و دورویی اشان را افشا کنند .

 

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: