سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چه کسانی به نظام ظلم می‌کنند؟.. وقتی که جای ” شهید و جلاد ” عوض می شود !

همه ما  در تجربیات روزمره  وحوادث اطرافمان  شاهد بوده ایم که  آدمهای شکست خورده و بر خاک فتاده ، زمین و آسمان و گردش ایام و گذشت فصول را در شکست و سر خوردگی خود مقصر می دانند و یک لحظه حاضر نیستند تا به ارزیابی دلیل واقعی شکست ها ی خود بپردازند و دلیل این عدم تمایل به ارزیابی تاثیر رفتار و عملکرد خود در شکستهایی که فرد را به حضیض ذلت در انداخته است اینستکه انسان ، نظام یا ساختار اداری بر خاک فتاده حاضر به ایجاد کوچکترین تغییر در اعمال و رفتار و سیاستها و روش های حکمرانی و یا سلیقه ای مدیریتی خود نیست .

عدم انعطاف در مقابل واقعیت و سیلی های سختی که انسان در هم شکسته از واقعیت خورده ، فرد یا نظام را به این نتیجه غلط میرساند که این دیگران هستند که باید خود را تغییر دهند ، آین چرخش آسمان و زمین است که باید تغییر کند .

این دسته از افراد و یا ساختارها  خود را فراتر از بقیه انسانها و واقعیتها دانسته و مانند پرنده سبک وزنی که وزش بادی سخت آنرا به اوج آسمان پرتاب کرده است از همان اوج فلک و برج عاج و در عین بی تعادلی ، دیگران را حقیر و کوچک و بیمقدار دیده و از یاد می برند که بالا نشینی وی نه از گرانقدری او که از حقیر و سبک وزن بودنش در مقابل وزش بادی است که وی را در اوج آسمان اما متزلزل و در حال سقوط قرار داده است .

مقاله ای که در “ جوان انلاین ”  سایت نزدیک به سپاه پاسداران و بقلم ” عبدالله گنجی ” نوشته شده است تمام ویزگی های بر شمرده بالا در باره یک نظام سیاسی شکست خورده و بر باد رفته یعنی “ج.ا.” را دارد . این مقاله تحت عنوان ” چه کسانی به نظام ظلم می کنند ” نگاشته شده است 

اینکه ج.ا. چهل سال بعد از در دست گرفتن قدرت ، هنوز از دستیابی به اولیه ترین اهداف و شعارهای اولیه خود ناتوان بوده است و نمونه ای از نابرابر ترین جوامع در تقسیم فرصتها و امکانات است ، اینکه هنوز چهل سال بعد از انقلاب ، وزیر خارجه نظام اسلامی کشور به کشور  برای گرفتن اجازه فروش نفت از دشمن اعلامی خود آمریکا به هر دری میزند و دریغ از اینکه بتوانند کشوری بدون اتکا به نفت  با اقتصادی شکوفا و متکی به صدور محصولا غیر نفتی و یا مشتقات نفتی داشته باشند ، اینکه خفت بار ترین دزدی ها و فسادهای اخلاقی و سیاسی درست از سوی ولایی ترین مسئولان همین نظام مدعی و طلبکار صورت می گیرد ، اینکه تمامی جنبه های منفی نظام  سیاسی ماقبل خود را به ارث برده و حتی بازسازی کرده است ، اینکه بخش های و سیعی از مردم کشور روحانیت و سپاه را مسبب همه ناهنجاری های اقتصادی و سیاسی می دانند ، اینها همه دلایلی است که ج.ا. نظامی شکست خورده است و ” عبدالله گنجی ” هراسان و مستاصل از این همه ، مانند همه شکست خوردگان و بر زمین افتادگان بدنبال مقصر شمردن همه بجز ” اصل نظام اسلامی ” است .

” عبدالله گنجی ” و امثالهم ادعا می کنند که توانسته اند مملکت را حفظ کنند و خاک ندهند و در باره این ادعا هم می توان گفت که اولا هر موجود زنده ای بگذار که یک مورچه هم با تمام قوا در راه حفظ خود تلاش می کند و نظام اسلامی برای حفظ خود است که مملکت و چهارچوب جغرافیایی این آب و خاک را حفظ کرده است و دوما حفظ نظام به چه قیمتی بدست آمده است ؟ به قیمت از دست رفتن چند هزار میلیارد دلار در آمدهای نفتی در 40 سال گذشته ؟ بقیمت بر سر قدرت نشستن مسئولین بی لیاقت ، مختلس و فاسد سیاسی و اخلاقی ، بقیمت فروش نفت خام و ادامه صنایع مونتاژ خودرو که در بازارهای بین المللی آنها را به لعنت شطان هم نمی خرند ؟ بقیمت اعدام وشکنجه هزاران زندانی ؟ شما که می گفتید به تاسی از امام اول شیعیان ارزش حکومت از آب دهان بزی برایتان بی ارزش تر است ، چه شد که حفظ نظام از اوجب واجبات شد ؟

بنظر میرسد  منافع قشر رو بزوال روحانی و سرداران بی تخصص سپاه و نهاد و جهاد ، ارزش حکومت را گرانتر ازبرباد رفتن خون ومال وعرض وآبروی دهها هزار نفر کرده و خطری که روحانیت با بر مسند  قدرت قرارگرفتن می کند اینست که در ایران پس از ج.ا. ،اسلام سیاسی و معتقدان به آن مانند فاشیستهای بعد از آلمان هیتلری از هر گونه حقوق سیاسی و اجتماعی محروم باشند .

در مقاله ای که ” عبدالله گنجی ” نوشته است ، ظالمین به ” نظام ”  ، مسولین همین نظام و مردم هستند . از یاد نبریم که ” گنجی ” در این نوشته و بدون هیچ ارتباطی گذری به صحرای کربلای انتخابات زده و از هم اکنون به مردم هشدار می دهد که مبادا در انتخابات آینده  به کسانی رای بدهند که بعدا فساد آنان عالمیگر شود و کاسه گدایی بدست بطور غیر مستقیم خواهان رای مردم به کاندیداهای مورد نطر خامنه ای و سپاه میشود ، تو گویی که در آخرین بار که “احمدی نژاد ” را از صندوق انتخابات ریاست جمهوری بیرون کشیدند ، برای این مردم بلا زده ، تخم طلا گذاشتند .

 به نوشته ” گنجی ” مسئولین با طلبکار بودن از مردم ، عدم انجام وظیفه ، عدم اعتقاد به اصول اعتقادی و تهدید به افشای اسرار در صورت برخورد با آنان به نظام ظلم می کنند ، باید از نویسنده مقاله پرسید که مسئولین عالیمقام این نظام که عموما انتصابی بوده و از سوی رهبر همین نظام منصوب شده اند ، بعنوان نمونه دو نفر از کسانیکه ” رژیم ” را تهدید  به افشای اسرار ” کرده اند ، ” احمدی نژاد ” و “شیخ صادق لاریجانی ” بوده اند ، این دومی که از سوی خود ” خامنه ای ” منصوب شده است ، و این خود بیانگر اینستکه ، تو ” عبدالله گنجی ” و سایر مسئولین نظام و در راس آنان ” خامنه ای ” در مدتی که شیخ صادق درراس قوه قضاییه بوده است به فساد های وی آگاه بوده اید اما چون به وی برای اینکه یک قوه قضاییه مسلوب الاختیار را در اختیار شما یان برای سرکوب روشنفکر و کارگر و زن و مردو بهایی و درویش قرار دهد نیاز داشته اید واکنون سیاستها عوض شده و دیگر به وی نیاز ندارید و ” شیخ صادق ” هم که احساس می کند مورد سوء استفاده و تجاوز قرار گرفته تهدید به افشا گری می کند ، یعنی ظلمی که از آن تحت عنوان ” ظلم مسئولین به نظام ” نام می برید ، ظلمی است که خود ” خامنه ای ” و سایر رهبران ج.ا. با انتخاب فردی که درمقابل قدرت کرنش می کند تا بتواندمال اندوزی کند ، به مردم و خود کرده اند و در این چند سال هر کس که فریاد تظلم خواهی بر علیه ” شیخ صادق ” بلند کرد با داغ ودرفش شما و امثال شما روبرو شد ، کمونیست و مجاهد و سلطنت طلب و ملی گرا  که جای خود دارند ، دستگاههای امنیتی حتی ” مهدی خزعلی ” فرزند انقلاب اسلامی اتان را بجرم افشای دزدی های ” لاریجانی ” ها بارها تا سر حد مرگ بردید و آن دیگرحزب اللهی مومن ” منصور نظری ” را حتی شلاق زدید ، شما و امثال شما بجای معذرت خواهی در انتخاب بدترین و شقی ترین مسئولان از مردم و از بیعرضگی خود در اداره کشور عذر تقصیر بجای بیاورید ، طلبکار شده و مردم را ظالم به نظام معرفی می کنید ؟

آن دیگری که ” بگم بگم ” کرده است ” احمدی نژاد ” رییس جمهور محبوب ” سپاه و بیت خامنه ای ” است که ” سعیدی ” نماینده خامنه ای و عزیر جعفری فرمانده سابق سپاه برای به قدرت رساندن وی ، خود از مهندسی انتخابات سخن گفته اند و همگان بر افتضاح تقلب و حمایت های غیر قانونی  شورای نگهبان و خامنه ای  از وی اذعان دارند ، احمدی نژاد و شیخ صادق را  خود انتخاب  وانتصاب و حمایت کرده اید و اکنون از مردم طلبکار هستید ؟ صدها هزار نفر در باره ضعف ” احمدی نژاد ” برای اشغال چنین مقامی  اعتراض کردند ، آنان را سرکوب کرده و خس و خاشاک نامیدید ، صدها نفر را شکنجه و زندان و در خیابانها باطوم بر سر آنها زدید و پرونده سازی کردید و اکنون مانند ابلهان سر درگم در گل مانده و از همه طلبکار هستید ؟ زهی وقاحت ، بیشرمی و مردم را به هیچ انگاشتن ، بدرستی که شما پیرو همان مجسمه بلاهت ” مصباح یزدی ” هستید که گفت ” مردم چکاره هستند ، آنها که حق انتخاب ندارند . شما با این نوشته خود اثبات کردید که مردم از نظر شما مشتی ” عوام کالانعام ” هستند و می توان و باید همیشه همه تقصیر ها را برگردن آنها انداخت و از آنها بار کشید . اما این جملات  میرزا رضا کرمانی در جلسه محاکمه اش بخاطر ترور ” ناصر الدین شاه ” را لااقل بیاد بیاورید که گفت : ” این گوسفندان را  کمی هم بخورانید تا از لاغری نمیرند و بتوانید از شیر و پشم آنان استفاده برید ” .

از نظر شما رهبران حکومت اسلامی کارگر و کشاورزو دانشجو و مردم گرسنه خودشان مقصر هستند ، و حکومت منزه است و اینجاست که همان جمله معروف را می توان گفت که جای شهید وجلاد عوض شده است مردمی را که بخاک سیاه نشانده اید و قدرت انتخاب را آز آنان گرفته اید ، مقصر بیعرضگی های خود در اداره امور و انتخاب افراد قلمداد می کنید . آن کس که باید بخاطر افراد ناشایست که اکنون خود شما هم به آن اقرار می کنید محاکمه شده و به جوابگری کشیده شود ومقصر است مسئول  درجه اول مملکت ” علی خامنه ای ” و مسئولین درجه اول این حکومت نالایق و نابکار است و نه مردمی که هراس از سرکوب و شکنجه و جنگ داخلی مجبور به تحمل شما مسئولین بیعرضه هستند .

مسئولین و نمایندگان انتخابی هم که فساد و عفونت آنها اکنون عالمگیر شده و شما مدعی اشتباه مردم در انتخاب آنان هستید که قبل از مردم ، توسط ” شورای نگهبان : تحت رهبری آن ” آخوند نالایق و سفیه ” یعنی ” جنتی ” انتخاب شده بوده اند . ” نمایندگان مجلس از قبیل ” سیده فاطمه حسینی ” ، ” عارف ” و آن آقازاده اختلاسگر ش ، نمایندگانی که زمینی برای ایجاد حسینیه در سعادت آباد گرفته و در آن برج سازی کردند ، نمایندگان دستگیر شده در جریان دلالی خودرو ، ” حسن روحانی ” این رییس جمهور متقلب و دو دوزه باز وتبعه دولت فخیمه ، همه اینها که از صافی اطلاعات سپاه و شورای نگهبان گذشته و اکنون که فسادشان عالمگیر شده ،  از مردم طلبکار شده اید ؟

انصافا در اینجا می توان و باید گفت ” شرم صفت نیکویی است که هر کسی نمی تواند متصف به آن باشد ”  و شما و رهبران ج.ا.” اشتباهات فاحش در اداره کشور می کنید و آنها را تکرار هم می کنید و شرم هم نمی کنید .

الحق که این نوشته آنهم توسط کسی که وی را”استاد مبانی علم سیاست و اندیشه سیاسی در ایران و اسلام ” معرفی می کنند و  لاف 40 سال آینده انقلاب اسلامی را میزنند اثبات کرد که اینان از اشتباهات خود درس نگرفته ، این اشتباهات را تا زمان به زیرکشیده شدنشان از قدرت توسط مردم ادامه داده و مصداق این ضرب المثل عامیانه هستند که :”من از روییدن خار بر سر دیوار فهمیدم  که نا کس کس نمیگردد از این بالا نشینی ها

 

 

 

 

 

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: