سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

شعر خوانی سیاسی دختری شجاع از نسل گرد افرید :

 

در ویدیوی ضمیمه شعر خوانی یک دختر شجاع بر علیه ” خامنه ای ”  ،علت العلل ، مشکلات مردم ایران را می بینید . این شجاعت ها و از خود گذشتگی ها بزودی ملی و فراگیر خواهد شدو آتشی در بیت خامنه ای خواهد انداخت .      

      

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: