سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

افتضاح پرستوهای بی حجاب موتور سوار در مراسم عزاداری

 

” خمینی ” آن امام و مظهر  ” فرصت طلبی سیاسی ” روزی به هوادارنش گفته بود که برای حفظ نظام انجام هر کاری حتی تعطیل کردن اجرای احکام خدا نیز مجاز است . اطلاعات سپاه  در مراسم عزاداری امسال در محرم ، از تعدادی پرستوهای سوار بر موتور های سنگین استفاده کرده تا تبلیغ کند که زنان از هر گرایش اجتماعی ، نسبت به شعارهای مذهبی اسلام ولایی بر ساخته ” خامنه ای ” ، علاقه دارند ، البته این نه تبلیغ که برای نظامی که ادعای اخلاقمداری در سیاست دارد ، ” ضد تبلیغ ” است .این پرستوهاهم کسی نیستند یا معشوقه های سرداران سپاه و صیغه های اراذل و اوباش ولایی بسیجی.

Tagged as: , , , ,

Categorised in: Uncategorized, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: