سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

از ایران چه خبر ؟ نسل دوم “انقلابیون اسلامی” آماده در دست گرفتن سکان می شود .” سرنگونی از دسترس دورتر می شود !

 

 ج.ا.اغلب پرستوهایی را که با نام افشاگر و ناراضی به خارج پرواز می دهد و یا ناراضیانی را که بر روی خروج آنان چشم می بندد ، با هدف خوراندن تحلیلهای گویا دست اول از درون رژیم به نزد ساده دلترین بخشهای اپوزیسیون است  ( در این باره نظر به مصاحبه های فردی با نام ” علیرضا ساسانیان “، کارمند سابق صدا و سیما روشن کننده است

شاید هیچگاه و در تاریخ هیچ ملتی ، مخالفان یک نظام سرکوبگر تا به این حد که اپوزیسیون از شناخت روندهای حاکم بر سیر حرکت و پوست اندازی و تطور و تغییر ج.ا. ناتوانی نشان می دهد ، در شناخت دشمن خود ناتوان نبوده اند .

یک جریان عمده در اپوزیسیون در شناخت راه و مسیر تغییرات و تحولات حاکم بر کشورمان آنچنان غافل است که باامید به مبارزات فردی و گاها تند اقشار متوسط و مرفه و نیمه مرفه با گرایش فکری غیر مذهبی ، خود را آماده بازگشت به کشور می کند و حتی به توهم ” کودتای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ” امید بسته است . البته رژیم ، خود نیز سعی دارد به این تحلیل  دامن بزند که اپوزیسیون ( که رژیم ، در تبلیغات خود آنرا آمریکایی  نشان می دهد)  آماده قدرت گیری است تا با ترساندن اصلاح طلبان آنها را از هر گونه حرکت بر علیه ” نظام ” باز دارد ودر این باره هم موفق بوده است ! در این ارتباط است که رژیم اکنون و بر خلاف گذشته نه در پی ترور رهبران و افراد شناخته شده مخالف ، که اساسا امکان و  توان این  حرکت را پیدا کرده تا بتواند برسازماندهی حرکات و ذهن و تحلیل افراد تاثیر گذار مخالف ، اثر بگذارد که در مورد افتضاح ” روح الله زم ” شاهد یک نمونه آن بود یم .

در  ادامه همین سیاست نیز اغلب پرستوهایی را که با نام افشاگر و ناراضی به خارج پرواز می دهد و یا ناراضیانی را که بر روی خروج آنان چشم می بندد ، با هدف خوراندن تحلیلهای گویا دست اول از درون رژیم به نزد ساده دلترین بخشهای اپوزیسیون است  ( در این باره نظر به مصاحبه های فردی با نام ” علیرضا ساسانیان “، کارمند سابق صدا و سیما روشن کننده است ، هرچند که سندی در دست نیست اما می توان  تحلیل داشت که وی از جمله به خارج آمدگانی است که چنین نقشی را بازی می کند : اولا افشاگری های ضد فساد  وی اهمیت چندانی نداشته و شاید از نظر کمی ،اعداد و ارقام بیشتری نسبت به سایرافشاگری های معمول از فساد ها ارائه می دهد ، اما وی در  صحبت هایش اساسا بدنبال ارائه تحلیل منزه دانستن ” خامنه ای ” و لاجرم ” ابراهیم رییسی ” در ماجراجویی های اخیر، قلمداد کردن رهبران سپاه بعنوان گردانند گان اصلی سرکوب و جنگ طلب بودن آنان و بزرگ کردن اختلافات ادعایی “خامنه ای” با “رهبران سپاه” و نهایتا هدایت ذهن مخاطب بسوی  قطعی دانستن کودتای سپاه پاسداران بخاطر معصومیت بیش ار حد ” خامنه ای “در مقابل رهبران  گویا بد کردار سپاه است(1) ، اما وی نمی گوید که اطلاعات سپاه که می گیرد و می زند ومی کشد تحت رهبری روحانی ای بنام ” طائب ” است و سیاستهای جنگ طلبانه ” قاسم سلیمانی ” نیز بر اساس خط مشی صدور انقلاب اسلامی ولایی ارائه شده از سوی ” رهبر ” است . ” ساسانیان ”  اساسا بدنیال مغشوش کردن ذهن و دادن تحلیل غلط  به کسانیست که می داند بیشترین ارتباطات را با مسئولین درجه اول آمریکایی و اسرائیلی و کشورهای عرب منطقه دارند ، از سوی دیگر همین ” ساسانیان “با نشستن در یک تلویزیون اپوزیسیونی که ادعای داشتن نزدیک به یک میلیون بیننده دارد می تواند تحلیل و راهبردهای سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی “بیت خامنه ای” و “طائب” مسئول ” اطلاعات سپاه ”  را بدون مشکل بگوش بخش وسیعی از مخالفان و منتقدان نظام  برساند ، کاری که صدا و سیما به هیچ وجه قادر به انجام آن نمی بود   ) .

این فقط یک نمونه از داشتن تحلیل غلط از سوی مدعی ترین جریان در اپوزیسیون ج.ا. مبنی بر ” افسانه کودتای سپاه ” و بر همین اساس برنامه ریزی بر روی ارتباط گیری با سران سپاه و رفتن بدنبال نخود سیاهی است که خود رژیم اینان را بدنبال آن روانه کرده است .

 تحلیل غالب دیگر در میان اپوزیسیون، مبتنی بر این است که نظام جمهوری اسلامی مانند همه نظامهای توتالیتر و تمامیت گرا در مرحله آخراز دست دادن اعتماد عمومی و تمام شدن انرژی و ظرفیت اولیه رهبران انقلابی است و لاجرم بزودی ومدعیان چنین تحلیلی هربارهم مدعی هستند که در چند ماه آینده با تشکیل میدان میلیونی و تجمیع مبارزات مدنی غیر خشونت آمیز فرو خواهد پاشید و می دانیم که چنین تحلیلهایی تنها بخش بسیار کمی از واقعیت را بازگو کرده و قادر به روشنگری بر روی روندهای  حاکم بر حرکت و تطور نظام سیاسی  حاکم بر کشور نیستند .

 اما با نگاهی واقع بینانه به آنچه در کشور  و در میان قدرتمندترین گرایشات سیاسی و محافل قدرت می گذرد می توان تحلیل دیگری داشت که قادر است  بخش بیشتری از واقعیت را به ما نشان دهد . برای رسیدن به  تحلیلی واقعیتر ، پذیرفتن این مقدمات ضروری است :

  • رژیم سیاسی و ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران هیچ شباهتی به کشورهایی که در آنجا مبارزات مدنی بدون خشونت منجر به ” انقلاب مخملی “شده است ، ندارد
  • ساختار سیاسی حاکم بر ایران متکی به حمایت بخش وسیعی از مردم شاغل درتولید و توزیع سنتی است که از نظر فرهنگی نیز بشدت سنتی وآغشته به خرافات مذهبی و سنت های ملی – شیعی بوده و در تغییر رژیم  ، مرگ خود و شیوه های سنتی امرار معاش خود را می بیننند ، این بخش از جمعیت که 40 % نیروی کار کشور را را تشکیل می دهند ( بیش از 10 میلیون نفر) از نظر فرهنگی و دینی بر فضای فرهنگی – سیاسی کشور حاکمیت داشته و بخشهای دیگر و حتی اقشار متوسط و شهری را به دنباله روی از خود وادار می کنند ( نمونه های شرکت و سیع مردم و حتی اقشار شهری در مراسم مذهبی را که همه میدانند مورد بهره برداری سیاسی حاکمیت قرار می گیرد موید این ادعا ست ) بر این مبنا تا زمانیکه اقشار سنتی از ج.ا. حمایت فعال می کنند ، زمینه سرنگونی ج.ا. جز در حالت وقوع حوادث خارق العاده طبیعی یا  سیاسی نظیر حمله خارجی ، بعید بنظر میرسد . نظام حاکم نیز با در دست داشتن این حمایت توده ای امکان سازماندهی سرکوبهای شدید چه در حوزه قضایی و یا  استفاده از چماقداران را دارد . اقشار سنتی و حتی بازاری های خرده پا وفعال درپاساژ های مراکز خرید با اینکه زیر بار تورم ، تحریمها ، وامهای کمر شکن و نبود سیاستهای  روشن اقتصادی در حال خرد شدن هستند ، اما وابستگی فرهنگی – اجتماعی اینان به ج.ا. آنان را از دست زدن به حرکات اعتراضی برانداز یا سیاسی باز میدارد .بعنوان شاهد مثال در جریان حرکت کارگران هفت تپه برهبری ” اسماعیل بخشی ” ، مغازه داران ابتدائا در همبستگی با آنان مغازه های خود را بستند اما بعد از شروع دستگیریها و چپ روی اسماعیل بخشی در سر دادن شعار انقلابی ” اداره کارخانه های بدست شورای های کارگری ”  مغازه داران و بازاری ها بسرعت عقب نشینی کرده و کارگران را تنها گذاشتند .
  • بخش هایی از فقیرترین مردم بخصوص با گرایشات مذهبی  حامیان ج.ا.  بوده و بدنبال عدالت طلبی و ایجاد جامعه ای متوازن که در عین حال منتقد جوامع مدرن می باشند هستند ، این بخش را گرایشات ” دانشجویان عدالت خواه ” که اکنون  امید خود را به اقدامات ضد فساد ” ابراهیم رئیسی ” بسته اند نمایندگی  می کنند ، بازداشت ” شبنم نعمت زاده ” به اتهام فساد اقتصادی و برداشتن “آملی لاریجانی” از ریاست قوه قضاییه هدیه ای بود که ” خامنه ای ” به  دستجات عدالت خواه داد.
  • سپاه پاسداران را اکنون باید بی اختیاراما قوی ترین سازمان سیاسی – نظامی منطقه دانست که از خود ایدئولوژی ندارد و بنابراین هیچ خطری برای حاکمیت ایجاد نکرده و ” کاست روحانیت ولایی “یا همان بیت خامنه ای ، با در اختیار گذاشتن بودجه بیحد و حصر در اختیار آنان و پیشرفته ترین تجهیزات موشکی و پهبادی برای توانا کردن ج.ا در جنگهای نا متقارن ، با آنان مانند کودکانی که به داشتن اسباب بازیهای شیک و پر زرق و برق خوشحالند رفتار می کند ، ایجاد تغییرات وسیع در رهبری سپاه و بسیج و ارتش، بیانگر تسلط کامل ” بیت خامنه ای ” بر ” سپاه و سایر نیروهای نظامی و شبه نظامی ” است .
  • بدون اینکه از اعتراف به نکات مثبت دشمن خود شرمنده باشیم ، باید بگوییم خامنه ای بعنوان رهبرج.ا. توان فوق العاده ای از خود در کادر سازی برای حفظ رهبری در میان روحانیون در صورت فقدان خود از خود نشان داده است ، برای وی مشکلات مردم و ناهنجاری های اجتماعی تا زمانی که حیات رژیم را بخطر نیندازند ، ارزش بررسی وتوجه ندارند ، از نظر ” خامنه ای ” مردم و کشور باید فدای گسترش و جهانگیر شدن اسلام ولایی و تحت رهبری ” روحانیت شیعه ولایی ” شوند . ” خامنه ای ” که از توان بالایی در ” بازی میان گرایش های مختلف سیاسی – اجتماعی ” برخوردار است همراه با استفاده از ابزار سرکوب و تامین مالی و فکری  حتی دشمنان و دوستان و گرایش های بیطرف ، نهایتا بسود افراطی ترین گرایشات انقلابی اسلامی عمل کرده و هنوز هم بعنوان امید شیعیان منطقه و ارتجاعی ترین گرایشات سیاسی اجتماعی در ایران و کشورهای عراق و لبنان و بعضا در سوریه نقش بازی می کند . تاکید ویرانگر بر جلوگیری از برخورداری زنان از حقوق اولیه خود و ایجاد تشنج دائمی با قدرتهای بین المللی و ارائه ج.ا. به شیعیان ولایی ایران و منطقه بعنوان ام القرای شیعیان جهان دقیقا در ارتباط با گرایش ویرانگر ” صدور انقلاب اسلامی ” است .
  • مبارزات اقشار متوسط در سطح کلان و فردی ،اساسا سرنگونی طلبانه نبوده و بدنبال داشتن سهمی در قدرت و باز توزیع ثروت است ، این مبارزات فردی و نه توده ای و در مقیاس وسیع مانند ( نامه نویسی های 14 نفره با گرایش به ” رضا پهلوی” که خود رژیم حتی ارتباط آنان از داخل کشور با تلویزیون ” ایران فردا ” را تسهیل تا بتواند آنان را بعنوان سلطنت طلب و نه یک گرایش همگانی سرکوب کند ) ،( اعتراضاات هنرمندان ناراضی که بسرعت به معذرت و عقب نشینی منجر می شود  معذرت خواهی صبا کمالی فقط بخاطر اینکه سحر خدایاری را مظلوم دانسته بود و یا معذرت خواهی پویه نوریان در ماجرای تاکسی اسنپ ) بیانگر شدت سرکوب و توده ای یا همه گیر نبودن مبارزات طبقه متوسط است . در همکاری اقشار متوسط و دانشگاهی و فرهنگی با این رژیم سرکوبگر همین بس که اخیرا معلوم شده که کار سانسور کتاب (2)و آثار هنری توسط 1000 استاد دانشگاه انجام شده و بودجه ای در حدود 4000 میلیارد تومان برای امر سانسور آثار هنری و فرهنگی از سوی دولت در اختیار سازمان مربوطه نهاده شده است .)

درست با در نظر گرفتن این واقعیات است که ج.ا. بدون داشتن واهمه از هر گونه مخالفت جدی سرنگونی طلبانه قدرتهای بین المللی برعلیه خود که حمایت های همه جانبه سیاسی و نظامی روسیه از آنان  در این اطمینان نقش مهمی دارند و بدون نگرانی از احتمال یک حرکت اعتراضی گسترده و سازمانیافته  و در جهت تضمین حیات نظام اسلامی برای 40 سال آینده ( که شاید بتوان در یک بازی عددی و نه تحلیلی آنرا نه بیشتر از4 سال دانست ) در پی انتقال آرام قدرت به نسل دوم رهبران حکومت اسلامی است ، اما از یاد نبریم که این فقط خواست و تمایل ” خامنه ای ” و بیت اوست و درجه موفقیت و درصد به واقعیت پیوستن این طرح هارا آینده معلوم کرده و به عوامل داخلی و خارجی بسیار بستگی دارد .

نمودهای بیرونی انتقال قدرت

 ” ابراهیم رئیسی ” هر چند که در اعمال سیاستهای سرکوبگرانه و داشتن دست باز در کشتار سال 1367 و بالا بردن چماق حبس های طولانی در ماههای اخیر معروف خاص و عام است ، اما تا کنون سندی مبنی بر دست داشتن وی در اختلاس و فساد گسترده در حکومت اسلامی  منتشر نشده است و جماعت حزب الله و بیت خامنه ای با نهادن لقب ” سید محرومان ” بروی ، بدنبال آن هستند تا از این پهلوان پنبه ، قهرمان عدالت طلبی و گام نهادان در مسیر ادامه دهنده اهداف انقلاب اسلامی بسازند ،  علت پهلوان پنبه دانستن ” ابراهیم رئیسی ” اینست که وی نخواهد توانست کوچکترین تغییری در فساد سازمان یافته درج.ا. بوجود بیاورد . نخواهد توانست در مقابله با بحران اقتصادی حرکتی کندو سرعت خصوصی سازی را کمتر کند .

ج.ا. همانطور که در حوزه سیاست ، نظام مبتنی بر امتیاز افراد و سازمانهای نزدیک به سپاه و رهبری است ، در امور  اقتصاد ی نیز ، نظامی برای تقسیم ثروتهای ملی میان نزدیکان به نهادهای قدرت است و بسیاری از دولتمردان و رهبران این نظام به دنبال برخورداری از امکانات مالی و اجتماعی بدفاع از این نظام برخاسته اند وفساد از صفات نهادینه شده در ج.ا. است . ” ابراهیم رئیسی ” و با هدایت شخص خامنه ای در پی آنست تا ضمن  دامن زدن به گرایشات عدالت طلبی در میان فقیرترین افشار مردم و هواداران نظام  که اساسا برای خلع سلاح رقبایی مانند ” احمدی نژاد ” و عدالت جویان غیر خودی است . بخش هایی ازعدالت جویان که تحت عناوینی مانند ” دانشجویان عدالتخواه ” ، “اندیشمندان و هنرمندان جبهه انقلاب اسلامی ” خود را معرفی می کنند را به دفاع جانانه از نظام بکشاند .

” بیت رهبری ” با قراردادن ” ابراهیم رئیسی ” در مسند ” رئیس قوه قضاییه ”  سعی در معرفی  وی بعنوان امید مستضعفان  برای کم کردن فاصله طبقاتی دهشتناک موجود ، مبارزه بافساد و اختلاس و معتقد به سیاست صدور انقلاب اسلامی داشته و برانست تا به حرکتی سازمان یافته برای در دست گرفتن سکان قدرت به صورت انحصاری دست زده وبتواند اصلاح طلبان و حسن روحانی را از مناصب کلیدی قدرت البته به شکلی کاملا قانونی و بر اساس ساز و کارهای موجود در قانون اساسی حکومت اسلامی ،  (3)حذف کند .

در یک نمونه آشکار مبارزه طلبی عدالتجویان با ارکان سنتی قدرت در ج.ا. ، ” وحید جلیلی ” برادر کوچک سعید جلیلی و مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در یک سخنرانی در مشهد ” حسین محمدی ” «معاون بررسی» دفتر علی خامنه‌ای و فرد قدرتمند و پشت پرده در ” صدا و سیما ” را بشدت مورد انتقاد قرارداده و ازصدا و سیمای تحت  سیاستهای وی بعنوان”  رسانه‌ای که رفیق‌بازی و باندبازی و انحصارطلبی در عالی‌ترین سطوحش باعث فساد و میدان پیدا کردن عناصر ضد ملی و ضدمردمی و ضدانقلابی در بعضی از مهم‌ترین بخش‌هایش شده است». یاد می کند، درست در ادامه این سخنرانی ، وی در یادداشتی که تحت عنوان ” این گروه خشن ” در سایت خبر گزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت و بعد از چند ساعت آنرا حذف کرد ، از فشار بر خود برای عقب نشینی از مواضع خود می گوید و بعدا ” صفار هرندی ” و یک یادداشت نویس روزنامه کیهان (  ” مهدی محمدی “) و” یاسر جبرائیلی ”  نیز به انتقاد از سخنان ” جلیلی ” پرداخته و او را به  تضعیف ” امنا ء رهبری ” یا همان حلقه قدرتمند اداره امور بیت خامنه ای و افرادی از قبیل ” حسین طائب ” ، ” محمدی گلپایگانی ”  متهم کردند و جالب است که در این در گیری ها ،” موسسه اوج” سازمان رسانه ای وابسته به ” سپاه پاسداران ” از ” وحید جلیلی ” حمایت کرد ،  با توجه به گرایش عمومی خامنه ای مبنی بر حذف آرام اصلاح طلبان از مواضع کلیدی ج.ا. ، احتمال اینکه ” خامنه ای ” به گرایشات معروف به ” عدالتجویان ” امکان مانور بیشتر بدهد و حتی در این میان رهبران درجه دو نظام را که شائبه فساد مالی و سیاسی دارند را قربانی کند ، بسیار است و در این ارتباط و بطور طبیعی “ابراهیم رئیسی ” می باید شعار های عدالت طلبانه و ضد فساد بیشتری بدهد تا ” خامنه ای ” بتواند از نیروی جوان و تازه نفس گرایشهای معروف به جبهه اندیشمندان انقلاب اسلامی و دانشجویان عدالت خواه برای حذف اصلاح طلبان و جبهه معروف به اصلاح و تدبیر ” حسن روحانی ” و همچنین برای سرکوب اعتراضات احتمالی  وحتی پراکنده کارگران ، زنان و مردم معترض بهره بگیرد .

 در جانب دیگر شاهد خیز اصولگرایان وابسته به گروه بدنام ” رجا نیوز ” و “عماریون ”   برای حذف نمایندگان غیر مطیع در انتخابات آتی مجلس هستیم ، سخنرانی ” پناهیان ” از آخوندهای نزدیک به بیت رهبری برعلیه ” نمانیدگان مجلس شورای اسلامی ” که از دادن رای مخفی دفاع می کنند ،  نمود بارز این دور خیز است ، وی در این سخنرانی آنانرا ” نامرد ” و ” جلب ” نامیده و به آنان اخطار می دهد .

نتیجه گیری : گرایش عمومی در میان جوان و تازه نفسترین هوادارن ج.ا. بر مبارزه با فساد ، مبارزه با رهبران و حلقه های قدرت در اطراف خامنه ای است و ” خامنه ای ” خود نیز با حذف ” صادق آملی لاریجانی ” و انتخاب ” ابراهیم رئیسی ” عملا به این گرایش میدان عمل داده است ، اما از یاد نبریم که ج.ا. بر خلاف ادعاهایش نه یک نظام ” انقلابی ” که درست بر عکس ، یک نظام سیاسی بشدت ” محافظه کار ” است و ” خامنه ای ” سعی خواهد کرد از نیروی هردو گرایش موجود در میان اصولگرایان انقلابی برای دمیدن خون تازه به ارکان ج.ا. بهره ببرد و در عین حال سمت وسوی اصلی حرکت در ج.ا. بسوی دادن سکان های قدرت به دست جوانان معتقد به ” شیعه ولایی ” است و در این میان باید بطور طبیعی شاهد قدرت گیری روزتا روز بیشتر ” ابراهیم رئیسی ” باشیم ، هر چند که دیده ایم  که ” خامنه ای ” و قبل از او ” خمینی ” دهها نفر را به لب چشمه برده و آب نخورده باز گردانده اند و”رئیسی ” هم می تواند از این قاعده مستثنی نباشد ، در عین حال می دانیم  گرایش عمومی جامعه رو بسوی ” حذف روحانیت ” از مسند رهبری سیاسی کشور دارد  و ” خامنه ای ” با التفات به همین گرایش سعی در به میدان آوردن ” رئیسی ”  بعنوان یک روحانی جوان و گویا غیر فاسد برای دفاع از موضع لرزان روحانیت در اداره نا کار آمد کشور دارد.

 

  • (1)نظری به مصاحبه ” علیرضا ساسانیان : در تلویزیون “ ایران فردا ” بتاریخ دوم مرداد دقیقه 17.42  : وی می گوید رهبری از جانب سپاه احساس خطر کرده است و شروع به ایجاد جابجایی کرده است و لحن صحبت دفاع از ” خامنه ای ” است که گویا در میان حلقه سپاهیان ماجراجو و افراد فاسد تنها مانده است و می دانیم که در حقیقت ماجراجویی ” سپاه ” ناشی از آرزوی روحانیت ولایی برای صدور انقلاب است و سپاه در مقابل ” خامنه ای ” هیچ استقلالی ندارد و این خود نوعی دادن تحلیل غلط به مخاطب و فردی است که در حال مصاحبه با وی است . ساسانیان در همین مصاحبه در دقیقه 22.50 می گوید : اگر ” خامنه ای ” در مقابل رهبران ماجراجوی ” سپاه پاسداران ” سکوت کند خیانت کرده است ، ایشان فراموش کرده اند که در چند ماهه اخیر ، خامنه ای هر تغییری خواسته است در سران و فرماندهان اصلی سپاه ” بوجود آورده است ، اگر ” خامنه ای ” در مقابل ” سپاه ” بی اختیار است چگونه قادر به این جابجایی های و سیع در میان فرماندهان سپاه و بسیج بوده است ؟  تحلیل کاملا غلط و از طریق تاویزیون ایران فردا بخورد مخاطب و افراد تاثیر گذار و .مرتبط با آمریکایی ها و سران عرب منطقه داده می شود .
  • (2)در پی انتشار تصویر قرارداد چهار میلیارد تومانی وزارت ارشاد با یک مؤسسه خصوصی برای سانسور ۱۳ میلیون صفحه کتاب در یک سال، مدیرعامل این مؤسسه روز شنبه گفت پشت این قرارداد «هزار نفر از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند» و اسامی آن‌ها در اختیار وزارت ارشاد است.جالب توجه است که در جواب به سئوال خبرنگاران برای دانستن هویت این سانسورچی ها ، مدیر موسسه سانسور با نام ” کار افرینان فرهنگ و هنر ” گفت که آنان خواسته اند تا نامشان مخفی بماند .
  • (3)-اعتراض روحانی به «برخورد جناحی» رئیسی در «مبارزه با فساد»

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: