سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

از چنگال چنگیز ” خامنه ای ” خون می چکد و دستان ” ولادیمیر پوتین ” نیز تا آرنج در خون جوانان ما است .

chinrussie

حکومتهای استبدادی ، عموما و بطور مشخص “حکومت اسلامی” در اجرای سیاستهای ضد مردمی خود نیاز به داشتن حمایت یک کشور قدرتمند خارجی و در مورد کشور ما ” فدراسیون روسیه ” دارند . حکومتی که نتواند حمایت بخش اعظم مردم خود را داشته باشد و بدنبال اجرا واعمال سیا ستهایی باشد که ضد ملی بودن آن بر همگان روشن است و ماجراجویانه و غیر قابل دسترس بودن آن را عام وخاص میدانند ، برای تامین مالی آن سیاستها باید به دستمزد کارگر و کارمند و پزشک و پرستار دستبرد بزند و پس انداز ناچیز سپرده گذاران را تاراج کند و فرزندان فقیرو بی پناهترین مردم خود به جبهه های جنگ های بیحاصل منطقه ای بفرستد و آنها را در آنجا با دشمنانی خونخوار روبرو کند که سر آنان را می برند ، آری چنین حاکمانی به پشتیبانی بی قید وشرط یک نیروی خارجی نیاز دارند . و نیروی خارجی نیز برای حمایت خود قراردهای اسارتگر و پر هزینه را به حکومت غیر مردمی تحمیل می کند که نمونه های آنرا در تحمیل قرارداد پر هزینه و بیحاصل ” نیروگاه اتمی بوشهر ” و طرح تقسیم خزر ” و استفاده از ” پایگاه هوایی شاهرخی ” را شاهد بوده ایم .

این روزها احکام زندان برای زنان و کارگران و کشاورزان فقیر که از خشکسالی های بجان آمده و فریا د اعتراض سر داده بودند بیداد می کند ، احکام ده سال و بیست سال برای اعتراضاتی مدنی ، شلاق برای کارگر و کشاورز و زن و مرد ، ممکنست بگویید که اکنون دیگر کمتر زندانیان سیاسی را اعدام می کنند ، اما مگر در همین چند ماه زانیار و لقمان مرادی را به جرم موهوم شرکت در قتل آخوند زاده ای اعدام نکردند ، مگر ” علیرضا شیر محمد علی ” بدستور اینان توسط اشراری که بوسیله خرافات مذهبی تحریک شده بودند کارد آجین نشد ؟ مگر ” وحید صیاد نصیری ” ، ” ستار بهشتی ” و دهها زندانی دیگر در زندان و زمان بازداشت در زندان بدلایل مختلف و یا بخاطر اعتصاب غذا کشته نشدند ؟ پشتگرمی حکومت اسلامی در اجرای این سیاستها و اعمال این جنایتها از کجاست ؟ مردم ایران حق دارند حتی نسبت به اعدام زندانیان مواد مخدر و سایر بزه ها اعتراض داشته باشند که در عموم موارد حقوق زندانی برای بر خورداری از محاکمه عادلانه رعایت نمی شود . کدام کشور خارجی ” ج.ا.” را برای اجرای این جنایتها حمایت می کند و چرا ما حق نداریم بگوییم که ” ولادیمر پوتین ” شریک جرم و جنایتهای ” خامنه ای ” است ؟

تصاویری از درگیری بسیجیان نیروی انتظامی با کارگان بی پناه ” هپکو ” 

آیا می توان ساده بود و فکر کرد که رژیم خود و با داشتن چند صد عدد موشکهای خود ساخته  با تکنولوژی های ابتدایی ، ” پهباد آمریکایی ” را سرنگون کرده است ؟ آیا می توان به روایت ج.ا. باور کرد و پنداشت که ماجراجویی های اخیرش در ” تنگه هرمز ” بدون حمایت سیاسی ، لژستیک و تکنیکی ” روسیه ” انجام یافته است ؟ آیا می توان ” پخمه ” بود وگفت که حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی توسط  نیروی هوایی در هم شکسته  ” حوثی ” ها انجام شده و دست پنهان روسیه در چنین اقداماتی را فراموش کرد ” روسیه بدنبال بیرون کردن آمریکا از منطقه است و در این میان بی عملی ” امریکا ” نیز به کمک وی آمده و ملت ایران به گوشت دم توپ ، طرحهای در درجه اول ” خامنه ای ” و بعد از آن ” پوتین ” تبدیل شده است .

مردم ایران حق دارند که ادعا کنند اگر حمایت های همه جانبه ” روسیه ” از ج.ا. نبود ، این نظام و رهبر ماجرا جویش ” خامنه ای ” قدرت به گروگان گرفتن امنیت منطقه را نداشته و با استفاده از این چماق ، به سرکوب وحشیانه مردم خود بدون نگرانی از محکومیت های بین المللی نمی بود .

 “رهبر روسیه ” که از بر روی کار آمدن یک نظام سیاسی متمایل به غرب در ” ایران ” نگران است و برای اجرای طرحهای ” اورآسیایی ” خود به ج.ا. نیازمند است ، ” روسیه ” که می خواهد ” آمریکا ” را به چالش بکشد ، اما این کار را نه به هزینه خود که به هزینه مردم ایران انجام دهد ، یکبار دیگر اشتباه اخلاف خود در روسیه تزاری را که از ” قاجارها ” حمایت کردند ، مرتکب شده و از ج.ا. حمایت همه جانبه می کند ، اگر” روسیه تزاری” توانست  “قاجارها” را بر قدرت نگهدارد ، ” ولادیمیر پوتین ” نیز خواهد توانست از سقوط محتوم ج.ا. جلوگیری کند .  

ما ایرانیان نیز  باید این خوشخیالی را که گویا ” روسیه ” از ج.ا. استفاده برده و نهایتا این نظام را در مقابل گرفتن امتیاز از غرب ، خواهد فروخت فراموش کنیم ، اهمیت “ج.ا.”  برای روسیه کمتر از ” کریمه ” و ” سوریه ” نیست و” ” پوتین ” در صورت لزوم برای حفظ ج.ا. دست به دخالت نظامی در ایران خواهد زد . حمایت روسیه ازج.ا. به مانعی اساسی در راه مبارزات مردم ایران بر علیه نظام اهریمنی اسلامی حاکم بر کشورمان ” ایران “تبدیل شده و باید نسبت به این حمایتها بسیار احتیاط  ، توجه و دقت بخرج داد .

Tagged as: , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: