سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

دونالد ترامپ: به ایران حمله نکردم چون 15 ایرانی کشته میشدند.ف.م سخن : به تمام جنوب ایران حمله کنید ! رادیو فارسی فرانسه مبلغ حمله نظامی به مام وطن شده است

fmsokhan

لینک داونلود 

ما وطن پرستان و عاشقان مام میهن ، اینروزها آرام و قرار نداریم ، از یک سو جنگ طلبان حاکم بر کشور و در راس آنها ” خامنه ای ” و آخوندهای ریز ودرشت بیت او در توهم صدور ” انقلاب اسلامی ولایی ” آماده اند تا بازهم جنگ دیگری به کشور تحمیل شود و بازهم از کشته های جوانان وطن ، پشته بسازند و با عنوان دفاع از میهن ، هزران مادر داغدار شوند و دهها هزار کودک بی پدر شوند و هزاران زن به خیل بی سرپرستها اضافه شوند و بازهم خانه و کاشانه های بسیاری بر سر ساکنانشان تخریب شود و فریاد و ضجه و ناله و آه و شیون و تخریب در جایجای ” ایران ” شنیده شود و بازهم مام وطن داغدار فرزندان خود شود .

از آنسو و تا کنون ” دونالد ترامپ ” رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ، تا کنون و به هر علتی که ما نمیدانیم از خود ، خویشتنداری نشان داده و از دست زدن به هر گونه حمله نظامی به ایران ، خود داری کرده است . شکی نیست که هر ایرانی با هر عقیده و  مسلک و مرامی از اینکه کشورش مورد حمله قرار نگرفته است ، خوشحال و در تب و تاب که مباد ایران ما ، سرزمینی که همه ما در آن نشو و نما یافته و به آن مدیونیم ، بخاطر ماجراجویی های حاکمیت نالایق ، فاسد ، متوهم و جنگ طلب ، در همین روزها صحنه رودر رویی نابرابر میان حکومت اسلامی و ارتش تا بن دندان مسلح ، آمریکا و متحدان منطقه ایش قرار گیرد .

تکلیف من و تو ایرانی با ” خامنه ای ” روشن است ، میدانیم که اینان چونان بیگانگانی که بر سرزمینی دیگر استیلا یافته باشند ، غم ایران و ایرانی ندارند ، به شرف ” ترامپ ” هم درود می فرستیم که می گوید : نمی خواهم کار به درگیری نظامی بکشد که در آن انسانه های زیادی کشته و ویرانی های بسیار به بار می آید ، اما با ایرانیانی یا بهتر است بگوییم با ” آمریکایی های ایرانی تبار ” که کاسه داغتر از آش شده و خواهان حمله ” آمریکا ” نه به یک نقطه که به مراکز نظامی و پالایشگاههای ایران در سرتاسر جنوب ایران می شوند چه باید کرد ؟ آیا ذره ای انسانیت در وجود کسی که چنین پیشنهادی می کند هست ؟ آیا می توان وی را کسی دانست که خون ” ایرانی ” در رگانش وجود دارد ؟ ” آمریکایی ” می گوید من به ” ایران ” حمله نمی کنم !  بسیاری کشته می شوند ” ایرانی به وی پیشنهاد می دهد که حمله کن نه به یک نقطه که به مراکز نظامی و پالایش نفت و مراکز استراتژیک  در سرتاسر جنوب ، حمله کن !!

 در برنامه ” چشم اندازروز  جمعه ” 20/09/2019 ( دو روز قبل )  در مصاحبه میان ” ناصر اعتمادی ” از رادیو فرانسه ” و ف.م . سخن از کارکنان”  تلویزیون ایران فردا ” و نویسنده ثابت سایت ” گویا ” مصاحبه گر از ف.م . سخن می پرسد : امروز قرار است که پنتاگون فهرستی از گزینه های نظامی احتمالی در اختیار رئیس جمهور آمریکا بگذارد و … ف.م سخن می گوید : اگر فقط به یک هدف در ایران حمله شود این باعث می شود تا رژیم ایران عاصی شود ، باید در سرتاسر جنوب به مراکز نظامی و استراتژیک  آن حمله شود . مخاطب گرامی سئوال و جواب را خودتان گوش کنید :

شرم آور است ، چگونه می توان ، بگذار نه ” خامنه ای ” که ” چنگیز مغول ” بر ایران حاکم باشد ، از ارتش ، آمریکا با آن نیروی خرد کننده اش که اگر به ایران حمله کند ، توان شخم زدن ایران را با بمب افکنهایش ، با موشکها و ناوهای هواپیما برش دارد ، در خواست کرد که به سرتاسر جنوب ایران حمله کند !!

یعنی اینکه چه ” خامنه ای ” و چه ” ف.م .سخن که از ابواب جمعی تلویزیون ” ایران فردا ” است ، برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حاضر به نابود کردن صدها وهزارها و صدها هزار ایرانی هستند . در این مورد چه فرقی میان ” ف.م. سخن و خامنه ای هست ؟  ممکن است بگویند  که ف.م.سخن فقط خواهان حمله به مراکز نظامی و استراتژیک ج.ا. شده و منظورش حمله به مردم نبوده است ؟ نه این نیست چون هرگونه حمله به مراکز نظامی و استراتژیک چنان خرابی هایی ببار می اورد که در شعاعی به مساحت دهها کیلومتر دهها هزار ایران نظامی وغیر نظامی کشته خواهند شد .

 ف.م. سخن که یک سلطنت طلب دو آتشه است با این حرف ضد ملی خود همان ادعای ” کارل پوپر ” در کتاب ” جامعه باز و دشمنان آن ” را اثبات کرد که ” بنیادگرایان دینی و سلطنت طلبان ، در ضدیت خود با دموکراسی  دو روی یک سکه هستند و نمایشی نو از بنیاد گرایانه ترین نوع حکومت هارا بنمایش گذاشته و در حقیقت به فکر باز گرداند جوامع بشری به صدها سال قبل هستند .

شاهزاده رضا پهلوی باید میان خود و کسانیکه ادعای همراهی با وی دارند و خود را طرفدار ” محمد رضا شاه ” میدانند و به این شکل وطن خود را برای حمله نظامی خارجی ، پیشکش می کنند ، خط فاصل بکشد و چنین افرادی را از خود براند که چنین افرادی موجب بی اعتباری وی می شوند !

آیا ” رادیو فارسی فرانسه ” حق دارد تحت عنوان ” آزادی بیان عقیده ” به هر  بیوطنی ، اجازه نشر تفکرات جنگ طلبانه بدهد ؟ مثلا آیا یک رسانه حق دارد تحت عنوان آزادی بیان  به یک فاشیست و طرفدار برتری نژادی حق تبلیغ و دفاع از فاشیزم بدهد ؟ چرا آقای ” ناصر اعتمادی ” مصاحبه گر این برنامه  ، این حرف سخیف و ضد ملی ، مصاحبه شونده را به چالش نکشید و متعرض این نظر جنگ طلبانه نشد ؟ چرا رادیو فارسی فرانسه تا به این حد از تبلیغات جنگ طلبانه میدان می دهد ؟

 آقایان ” ناصر اعتمادی ” و ” ف. م . سخن ” حداقل بروید و ضدیت با حمله به ایران ” را از ” آمریکایی ها ” ، از دونالد ترامپ ” یاد بگیرید ، آنها از شما انسانی تر برخورد می کنند ، وای بر شما و وای بر تفکرات جنگ طلبانه شما  ، ذره ای از وطنپرستی در گوینده چنین سخنانی و ناشر آن ” برنامه چشم انداز روز ” آقای ناصر اعتمادی دیده نمی شود .

 مصاحبه بطور کامل 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: