سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“حسن شریعتمداری ” به چه حقی به نام ملت ایران ” شورای مدیریت گذار ” تشکیل میدهد !

SHOVRA

بر اساس اطلاعیه آغاز فعالیت رسمی «شورای مدیریت گذار» منتشره در رسانه ها و سایتهای فارسی زبان ؛ در روزهای شنبه و یکشنبه 27 و 28 سپتامبر برابر با 7و 8 مهرماه سالجاری شورایی  تحت عنوان پر طمطراق “شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران”  به مدیریت ” حسن شریعتمداری ” در لندن تشکیل جلسه داده و در اطلاعیه مذکور نیز سه سند ضمیمه بعنوان ” اسناد سه گانه ” را به عنوان مبانی فعالیت و بنیان‌های ارزشی و استراتژی خود منتشر کرده است.

بسیاری از خواسته هایی که در سه سند ضمیمه آمده است ، خواسته هایی کلی است که بخودی خود و الزاما بر گرفته از شرایط خاص ایران نیستند که البته این موضوع دقیقا بخاطرعدم ارتباط سازمانی بر گزار کنند گان این گردهمایی با مردم در داخل ایران وپذیرفته نبودن این حرکت از سوی فعالان و رهبران اپوزیسیون خارج از کشور است . بسیاری از اهداف اعلام شده در سه سند منتشره  سوی ” حسن شریعتمداری “حرفهای کلی است که در اسناد و کتابهای مبارزات معروف به ” مبارزات بدون خشونت ”  ” جین شارپ” و یا اسناد منتشره در باره ” انقلاب مخملی ” است و این اسناد سه گانه نتوانسته اند تحلیل مشخصی از شرایط ویژه ایران و وضعیت حاکمیت ج.ا. ارائه داده و کلیشه هایی است که طرفدراران ” مبارزات بی خشونت ” برای ایران و مبارزه با ج.ا. ارائه می دهند و تا کنون هم جز به یک سری حرکات بگذار بگوییم قهرمانانه فردی  زنان و کارگران و روشنفکران منجر شده ونتیجه ملموس دیگری در بر نداشته است .

اما قبل از اینکه بتوان به موضوعات و اهداف اعلام شده در این اسناد پرداخت موضوع اساسی قابل اشاره مسئله ” نمایندگی ” است ! تشکیل شورای گذار از ج.ا. به دمکراسی و …. مانند تشکیل یک حزب و یا دسته سیاسی نیست که هر کس حق داشته باشد آنرا تشکیل دهد ، ” شوراهایی مانند ” شورای مدیریت گذار ، ” شورای انقلاب ” ، شورای تشکیل مجلس موسسان ، فقط زمانی معنی و عینیت دارندکه حرکات توده ای و میلیونی در حمایت ازبوجود آمدن چنین تشکلهایی به شکل میدانی و در کف خیابانهای شهرهای ایران بصورت و اقعی موجود بوده و آن جمعیت سرنگونی طلب و یا خواهان گذار ، نام افراد  و یا احزاب و یا جبهه معینی را بعنوان مدیران یک تشکل برای مدیریت گذار ، فریاد کنند ،  آیا در ایران امروز ما شاهد چنین حرکاتی هستیم ؟ مثلا کارگران ،  در مبارزات خود که بر خواسته های صنفی تا کید دارند و البته بزودی بعد از ناامیدی از اینکه حکومت بتواند خواسته های آنها را بر آورده کند امید که به حرکاتی سیاسی تبدیل شوند ، آیا نام آقای شریعتمداری را فریاد کرده اند  آیا مبارزات زنان نه به شکل ، مبارزات زنان آگاه و روشنفکر که بصورت توده ای و میلیونی وجود دارد ؟ البته که وجود ندارد ! خوهان تشکیل شورای مدیریت گذار شده اند ؟  با توجه به این واقعیات می توان گفت که ” حسن شریعتمداری ” و دیگر همراهانش در ایجاد چنین تشکل توخالی و پوشالی ، ادعای بزرگتر از توان و امکانات خود کرده اند ، چه کسی و در چه پروسه ای به ایشان این حق را داده است که ” شورای مدیریت گذار ” تاسیس کند ؟ در هیچ تظاهراتی کسی نام ایشان را فریاد کرده است ؟ حشمت طبرزدی که از تایید کنند گان حرکت ایشان است ، مدتی پیش فراخوانی برای یک گردهمایی در مقابل مجلس شورای اشلامی داد و همگان دیدیم که جز خودش هیچکس دیگر در آن محل حاضر نشد .  ممکنست بگویند که حرکت اینان و ایشان طرفدران میلیونی دارد و از ترس سرکوب حکومت جرات ابراز عقیده واعلام وفاداری به وی ندارند ، ایا ایشان تا  کنون توانسته در خارج از کشور یک حرکت صد نفره سازمان دهد ؟

 ایشان با کدام مجوزو حقانیت ، بنام ملت ایران شورای مدیریت گذار اعلام کرده است ؟ زهی وقاحت وخود بزرگ بینی ،  کدام توده میلیونی نه بگو دهها هزار نفر نه بگو هزار نفر ، بگذار صد نفر در ایران تظاهرات کرده ونام  وی را بعنوان نماینده خود برای تشکیل شورای گذار فریاد کرده اند ، خود بزرگ بینی هم حدی دارد !!

 ” حسن شریعتمداری ” تا مدتی پیش و در رویکردی مشکوک به تجزیه طلبی ، فریاد ” ایران فدرال ” سر می داد ، اکنون و به نحو موذیانه ای ” آموزش به زبان مادری ” و نه آموزش زبان مادری ” را در یکی از سه سند منتشره ” شورای خیالی گذار ” خود گنجانده است ، یعنی معلم و مهندس و یک پزشک که مثلا در آذربایجان و بزبان و ادبیات ” آذری ” تحصیلات خود را به پایان برده است ، چه کارکردی مثلا در تهران می تواند داشته باشد ؟

 آیا می دانید که در کشوری مانند ” بلژیک ” که دارای دوزبان رسمی “در ۶۰٪ از مناطق بلژیک، زبان هلندی (گویش فلاندری) صحبت می‌شود و فرانسوی در ۴۰٪ مناطق جنوبی مثل والونی صحبت می‌شود” دارای چه مشکلاتی در اداره کشور هستند و دانش آموختگان در مناطق ” فلاندر ” نمی توانند در مناطق والونی ، کار پیدا کنند و بالعکس و بخاطر همین مشکلات گاها برای تشکیل دولت ، برای ماهها دچارمشکل می شوند و مثلا نامه ای که بزیان هلندی ، به مناطق فرانسوی زبان فرستاده میشود نیاز به مترجم دارد و بالعکس اکنون  در نظر بگیرید درکشوری مانند ایران تحصیلات و آموزش به چند زبان چه مشکلاتی در اداره امور بوجود خواهد آورد !

 موضوع اساسی دیگری که حسن شریعتمداری بنحوی موذیانه در اسناد سه گانه خود گنجانده است به کار بردن اصطلاح ” نهاد دین ” است ، و ما می دانیم که منظور وی از ” جدایی نهاد دین از نهاد دولت ” همان ” جدایی نهاد روحانیت ” از نهاد دولت است و در نگرش ایشان ، ” نهاد روحانیت باید حفظ شود ، مدارس دینی باید حفظ شوند ودر آمدهای هنگفت اوقاف را داشته  به اشاعه خرافات و تربیت بیناد گرایان دینی ادامه دهند تا بعد از چند سال باز فتنه دیگری از درون همین مدارس دینی و اوقافی که قطعا متعلق به روحانیت است ، بر خیزد و باز روز ار نو روزی از نو !!

اینکه اکثریت مردم ایران مسلمان هستند ، به معنای حفظ نهاد ” روحانیت ” نیست ، روحانیت بعنوان یک نهاد اجتماعی باید منحل شود و این هدفی غیر قابل شک است . مسلمان بودن اکثریت مردم ایران بمعنای حفظ نهاد روحانیت نیست مردم بدون روحانیت هم می توانند دین خود را حفظ کنند .

تشکیل ” شورای گذار ” جز در زمانی که اعتراضات توده ای و میلیونی بر علیه ج.ا. به واقعیت نپیوسته باشند ، حرکتی ناشی از خود بزرگ بینی است و احتمالا جز با هدف گرفتن بودجه و امکاناتی از نهادهایی معلوم الحال راه بجایی نخواهد برد و از همین الان با اطمینان میتوان گفت این حرکت در سازماندهی مبارزات مردم بر علیه ج.ا. محکوم به شکست بوده و بهتر است همان گردهمایی لندن هم بر گزار نشود .

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

4 Responses »

  1. باید ازشما اجازه می گرفته شما کی هستید که چنین نظری می دهید.شما فقط یک رای دارید ودر مقابل حق نظری دیگر ندارید. میدانی یعنی چه. یعنی گه خوری نکن. من طرفدار ایشان نیستم. ولی فقط یک نظر دارم اگر ازمن پرسش کردند یک جواب اری یا نه

    • اولا آدم بی تربیتی هستی ، دوما اگر مقاله رو می خوندی متوجه می شدی ه من گفتم تاسیس یک حزب با بوجود آوردن شورای گذار فرق دارد ، شورای گذار باید احزاب معینی یا تظاهر کنند گان میلیونی از ایشان درخواست مدیزیت شورای گذار می کردند . چه کسی به ایشان چنین نمایندگی داده ؟ محمد بی تربیت

  2. پسر كو ندارد نشان از پدر ………. از اون پدر همچين فرزندى هم بايد پس بيفته ..

  3. شورای گذاری که تجزیه طلبی مثل صدر الاشرافی از اعضای اصلیشه قطعا نماینده ملت ایران نیست و نخواهد بود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: