سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

آرزوهای بر باد رفته ” علیجناب نوری زاده ” و عقب نشینی های ” آمریکا ” از منطقه !

فقظ دو یا سه ماه پیش بود که با لاف و گزاف از ملاقات خود با مقامات عالیمقام ” آمریکایی ” داد سخن داده و می گفتند که در ” واشنگتن” بسیار شنیده وبه حال سیاه مردم ایران بر آنچه قرار است بر سر آنان بیاید اشک ( تمساح ) میریختند . ” نوری زاده ” می گفت به گوش خود از مقاماتی که برای مهیج کردن سناریو هم نام آنانرا بزبان نمی آورد شنیده است که قرار است ” همین چند روزه ” به ایران حمله شود ! و آنطور که اکنون معلوم شده است ، آن تبلیغات و تکرار طوطی وار اززبان ” نوری زاده ” و ” سازگارا ” اساسا برای هموار کردن راه مذاکره با ” ج.ا.” بوده است اینان نیز مقهور در افسانه قدرقدرتی آمریکا در منطقه دادسخن سر میدادند که ” حمله محدود به پایگاههای متعلق به سپاه پاسداران  و مراکز استراتژیک ” مفید فایده است ! ” سازگارا ” نیز هر بار با قسم و آیه به مخاطب خود اطمینان میداد که صبر و تحمل ” آمریکا ” اکنون دیگر به پایان رسیده است و کافی است فقط یک حرکت از سوی ” ج.ا.” سربزند تا در چشم بهمردنی ، طومارشان در هم پیچیده شود ! و علیرغم حرکات غیر قابل باور ” سپاه ” در سرنگون کردن پهباد آمریکایی ، وقوع حمله به آرامکو که از سوی آمریکا و عربستان به ” ج.ا.” منتسب شد ، بازهم خبری از در افتادن ” آمریکا ” به مهلکه تضاد های منطقه ای ” نشد و این دو تحلیلگر برجسته عرصه حامیان از ” شاهزاده ” به مانند سنگ بر روی یخ ، به گل  نشستند !

اکنون و در روزهای اخیر هم ، زمزمه های نزدیکی ” عربستان سعودی ” و ” امارات ” به ” ج.ا.” که قابل(1)پیش بینی بود ، موقعیت سیاسی تحلیلگرانی از این دست را که امکانات بازیگری سیاسی و تبلیغاتی خو د را بر پهنه تضاد ج.ا. با کشورهای عرب منطقه  به دست می آوردند ، روزهای بازهم سیاهتری را در کارنامه سیاسی خود تجربه خواهند کرد . بسیاری از حامیان مالی رسانه هایی از نوع ” ایران فردا ” و کانالهای تلویزیونی لوس آنجلس نشین بزودی با خفقان مالی روبرو شده و فعالان این مراکز تبلیغاتی که نفسشان به نفس جنگ طلبان آمریکایی و نه مبارزات مردم ایران بند بود ، بهتر است بدنبال تامین رزق و روزی خود ازراههای بهتری نه راههایی که ” احمد چلبی ها ” و امثالهم پیمودند بروند و نانی را بخورند که فردا روزی مجبور نشوند منابع آنرا پنهان کنند ، همین یک دو سال گذشته بود که دموکراسی  بوش آورده در عراق را برخ می کشیدندو برای ایران هم همان سرنوشت را آرزو می کردند ، و یا با ظهور یک خواننده زن در ” افغانستان” که خود را ” مدونا” افغانستان می نامید ، افغانستان را مهد دموکراسی منطقه می نامیدند ! براستی این همه ساده نگری و بلاهت از کجا منشاء می گیرد باید در مقاله دیگری به آن پرداخت ، امروز همه آن امیدهایشان نا امید و تحلیل هایشان اشتباه از آب درآمده است ، بروید و بجای ادعای تحلیل سیاسی ، به کار افتتاح کافه و کاباره در کشورهای عربی با رقص شکم ” جمیله ” و ” سامانتا ”  مشغول شوید که مرد این میدان نیستید ! .

” دونالد ترامپ ” به دلیلی که بر هیچکس معلوم نیست ، با سیاستهای خاور میانه ای ” فدراسیون روسیه ” در هماهنگی کامل است و طرفداران دخالت آمریکا در امور ایران ، آنانکه  با انتخاب ” دونالد ترامپ ” به مقام ریاست جمهوری آمریکا ، خود را در آستانه فتح تهران می دیدند و به  امور بازگشت مشغول و حتی جنابشان مانند وزیر دربار به کار تقسیم پست ها و وزارتخانه ها مشغول شدند !!و  با لاف زنی های ، فردی روان پریش به نام ” روح الله زم ” از میدان میلیونی ” وطرح ” کوروش 2 ” و خزعبلاتی از این دست بوجد آمده ، برای ترغیب ” امریکا ” به دخالت فعال و اجرایی در امور سیاسی ایران ، هیچ ازابزار قابل اتکایی در دستشان ندارند . آروزهای اینان بر باد رفته و زمینه ای فعالیت سیاسی اشان روز بروز کمتر می شود ، تا باد چنین بادا که فعا لیتهایشان جز زحمت و ایجاد سر درگمی برای عاشقان ازادی میهن و سربلندی وطن ، حاصل دیگری نداشت

(1) در  فوریه سال2017  زمینه های نزدیکی ” ج.ا.” و کشورهای عرب منطقه و عقب نشینی آمریکا از دخالت در امور خاورمیانه را در مقاله ای پیش بینی کرده بودم، در آن مقاله چنین نوشتم ” رهبران  این کشورها که  در هراس ازتحریک جمعیت های “شیعه ” ساکن در کشورهایشان ،  توسط “تهران ” هستند  خود در طلب عادی سازی رابطه با ” ملاها ” به هر دری می زنند .از سوی دیگر همراه با تضعیف حضور ” امریکا ” در خاور میانه  ، کشور های این منطقه پر تنش بسوی ایجاد ارتباط و وحدت با یکدیگر گام برداشته و اسراییل بازهم منزوی تر خواهد شد . نزدیکی های پر شتاب ترکیه با روسیه و ایران را ببینید ، رفت و آمد دولتمردان کویت با پیام سران سعودی به تهران و پا درمیانی عراق برای ایجاد آشتی میان تهران و ریاض را ببینید ، در صورت عدم دخالت دولت ” ترامپ” و دولت محافظه کار ” ترزا می ” در منطقه ، این نزدیکی ها مستحکمتر خواهد شد .”

گذر زمان صحت آن پیش بینی ها را اثبات کرد . 

Tagged as: , , , , , , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: