سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

صدای شاهد عینی ” آرش ” از قلب تظاهرات

ezgif-1-jumhuri 2animation

 

زنی در زیر ضربه های باتوم فریاد میزد : من فقط گرسنه ام .

 دیگری فریاد میزد : من هیچ چیز برای از دست دادن ندارم

 یک جوان ایرانی که خود را ” آرش ” معرفی می کند در تماس با رادیو ” بی بی سی ” از مشاهدات خود از تظاهرات می گوید : می گوید دیده است که ماموران امنیتی در حال ضرب و شتم وحشیانه یک زن بوده اند و وی فریاد میزده است که : من  فقط گرسنه ام و آن دیگر زن در حال کتک خوردن می گقته : بزنید  من هیچ چیز برای از دست دادن ندارم ، آرش هنگام گفتن این جملات بغض می کند ، باید به این جوان هموطن عزیز بگوییم که ما نیز با بغض تو ، بغض کردیم و گریستیم ، بر اندوه تو، بر بی پناهی آن زن و بر درماندگی آن هموطن دیگر . ” آرش عزیر” هر لحظه با شما هستیم و در آرزوی تمام شدن این شب سیاه که چونان جغدی شوم بر سرتاسر مام وطن ، پرو بال گسترده ، لحظه شماری می کنیم .

لینک صدا 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: