سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

چهره بسیجی ها و چماقدارانی که به سرکوب شورش گرسنگان دست زدند ، هموطن خود را می کشند تا اختلاسگران بر سر قدرت بمانند .

جمهوری اسلامی ننگ استفاده از اوباش و جنایتکاران را بر علیه مردم خود ، به نام خود ثبت کرد. رژه نیروهای بسیجی شرکت کننده در سرکوب آبان ما ه، در جمعه دوم آذر در حضور ” علی فدوی ” جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 

  بسیجی ها ، چماقداران و گنده لاتهایی که توسط ” سردار همدانی ” سازماندهی شده بودند ، در حوادث هفته پیش ، یعنی تظاهرات گرسنگان ، تظاهرات فقرا و آنانی که دیگر هیچ چیز برای از دست دادن ندارند ، انان که در خیابان وقتی زیر ضربات چماق همین چماقداران له می شدند ، از سر درد فریاد میزدند که ما فقط گرسنه ایم و برای همین به تظاهرات پیوسته ایم ، خیانتی بزرگ نسبت به هموطنان خود مرتکب شده و اعتراضات بحق مردم خود را به خاک و خون کشیدند ،  اینان آیا با وجدان آسوده سر بر بالین می گذارند و به تبلیغات نظام اسلامی باور دارند که اعتراضات مردم ، حرکات سازماندهی شده دشمن بوده است ؟ اکنون  و بعد از کشتار جنایتکارانه در مقابل فرماندهان خود رژه میروند .

 به قیافه های اینان نگاه کنید ، به قیافه های همین سرکوبگران ، بعضی ازآنان از اقشار فرومانده و منحط اجتماعی از جنایتکاران از زندان بیرون کشیده شده از اوباش و مزاحمین نوامیس مردم تشکیل شده اند ، همانانی که ” همدانی ” گفت که از میان آنان یک گردان بسیجی تشکیل داده است ، آنانی که دست به قمه و زنجیرو  چماق دارند .

 

This slideshow requires JavaScript.

بعضی دیگر از این سرکوبگران بنیاد گرایانی هستند که نام ” جاعش ” برازنده آنان است ، انانی که فکر می کنند که حکومت و خلافت ” الله” را بر زمین مستقر کرده اند و باید از آنان پرسید این چه حکومت ” الهی ” است که اغلب سردمداران آن ” اختلاسگران ” و ” کاخ نشینان ” و درغگویان هستند . بسیار زود در دادگاههای مردم به جوابگری کشیده خواهید شد .

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: