سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

مأموران ضد شورش خود به تخریب گسترده دست میزنند

 

این ویدیو که از ایران بدست ما رسیده است ، سندی است بر اثبات این مدعا که ماموران ضد شورش خود در ایجاد حریق و تخریب دست داشته اند . 

 

چرا “جمهوری اسلامی”، خود ، به “تخریبها و آتش سوزی” ها دامن زد ؟

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: