سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

جعل خبر وانتشا ر ویدیوی ” در گیری مسلحانه عراق ” بجای اعتراضات ” ماهشهر ” توسط ” صدا و سیما.””

SOBENO

رسانه ها و بنگاههای تبلیغاتی ” ج.ا.” فریب را از جبهه دیگری آغاز کرده اند و آن ، انتشار ویدیوی مربوط به درگیریهای مسلحانه ” عراق ” بجای اعتراضات بحق مردم است . روزنامه “صبح نو” یک ویدیوی مرتبط با درگیری محافظین محل دفن “آیت الله حکیم ” در عراق را که در آن از مسلسل و تفنگهای نیمه اتو ماتیک استفاده شده فقط بخاطر اینکه در ویدیو یک صندوق خیرات کمیته امداد دیده شده به اعتراضات ” ماهشهر ” منتسب و ادعا می کند که مردم معترض این شهر به شکل مسلحانه در اعتراضات شرکت داشته  و با این ترفند سعی در توجیه کشتار مردم بیدفاع “ماهشهر ” را دارد .  با کمی جستجو متوجه می شوید که این ویدیو مربوط به عراق است واین نوع از صندوق جمع آوری کمک در شهرهای عراق نیز و جود داند که آرم ” کمیته امداد ” در آن کشور سفید اما آرم کمیته امداد در صندوق ها در ایران زرد است .اصل ویدیو در کانال توئیتری عربی با نام الوکاله منتشر شده و سایت ” خبر انلاین ” و ” همشهری انلاین ” نیز به این دروغ و تقلب پیوسته و همین ویدیو را منتشر می کنند . سرکوب و کشتار مردم همراه با سعی در فریب و تطمیع آنان از ویژگی های نظام های فاشیستی و ” ج.ا.” اکنون به هر سه این خیانت ، دچار شده است .

ویدیوی جعلی که در صدا و سیما و صبح نو، همشهری انلاین و خبر انلاین بجای درگیری های ” ماهشهر ” بنمایش در آمد

 اصل ویدیو در کانال عراقی  وکاله

Tagged as: , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: