سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” ج.ا.” بعد از کشتار وسیع مردم فقیر به فریب افکار عمومی و تطمیع خانواده های کشته شدگان روی آورده است .

SHAHID

” ج.ا.” و رهبر بزدل این نظام ” آیت الله خامنه ای ” به مانند همه نظامهایی که نبود عدالت اجتماعی در آنها باعث طغیان فقیر ترین اقشار می شود و بنا به ماهیت ضد مردمی خود ، توانایی رفع بیعدالتی ها را ندارند ، به سرکوب وسیع معترضین دست زد ، ممکنست در ذهنتان این سئوال مطرح شده باشد که در میان کشته شدگان  اعتراضات آبان ماه ، افرادی از میان اقشار متوسط جامعه نیز وجود داشتند که آنهم به علت احساس همدردی این رو شنفکران با مردم فقیر و سرکوب شده و یا این باشد که همین بخش از مردم نیز تحت فشار اقتصادی بوده و با دیدن اعتراض های فقیرترین مردم  به دفاع و ابراز همدردی با آنها بر خواستند ، و گرنه شکی نیست که ستون فقرات جمعیت تشکیل دهنده معترضین را ، حاشیه نشینان اجتماعی و شهری تشکیل دادند ، بسیاری از بلندگوهای تبلیغاتی ج.ا. نیز خود ناچار به اذعان به این واقعیت شدند که بخش اعظم افراد دستگیر شده از میان افراد با درآمدهای کم و اعتراضات در مناطق فقیر نشین صورت گرفته است .

پس واقعیت کاملا روشن است ، ” ج.ا.” در ادامه سیاستهای نولیبرالی ” تعدیل ساختاری ” قیمت بنزین را سه برابر کرده ، مردم میدانسته اند که بزودی با افزایش عمومی قیمتها روبرو خواهند شد و اعتراض کرده اند و ” خامنه ای ” اقدام به سرکوب وحشیانه و خشن مردم معترض کرده است . اما از آنجاییکه این نظام به مانند همه نظامهای فاشیستی ، با ادعای تامین زندگی آبرومند ، بر سر کار آمده ، از آنجاییکه خمینی گفت : ما نه تنها زندگی مادی شما را تامین می کنیم که از نظر معنوی هم شما را به در جات عالی میرسانیم ؛ از آنجاییکه این نظام برای جذب وسوء استفاده از شیعیان فقیر منطقه نیاز به تبلیغات عدالت طلبانه دارد ، نه تنها نمی تواند ازاجرای سیاستهای ناعادلانه اقتصادی خود دفاع کند پس روی بفریب و تقلب آورده وبا وعده باز گرداندن ماهیانه 50 هزار تومان ( که انهم معلوم نیست صورت بگیرد ) به جیب 60 میلیون از جمعیت کشور از همان ابتدا رویه تقلب و فریب را شروع می کند ، فقیرترین بخش های مردم ، دانشجویان و روشنفکران آگاه فریب نمی خورند ، به خیابان می آیند . رژیم که از قبل برای سرکوب آماده بوده به کشتار وسیع مردم روی می آورد ، گردناهای تشکیل شده از میان زندانیان که تصاویر رژه آنان در روز یکم آذر ماه ،در مطبوعات منتشر شد در هماهنگی با ” بسیج ” و سایر ارگانهای اتنظامی ، دست به تخریب اموال عمومی زده ودر کنار نیروهای انتظامی و سپاه  بنحو برحمانه ای تعداد زیادی از مردم و معترضین را بخاک و خون می کشند . ویدیو ها و تصاویر منتشر شده توسط مردم نشان می دهند که افراد ملبس به لباس ویژه نیروهای انتظامی با تبر و وسایل مخصوص دوربینهای مدار بسته ، چراغهای راهنمایی و اموال عمومی را تخریب و به آتش می کشند .

در این باره بیشتر بخوانید 

زندانیان و اوباش فعال در تخریب ها و سرکوب تظاهرات

کشتار بیهدف و انتقامی توسط نیرو های  غیر قابل کنترل بسیج و زندانیان و اشرار سازمان یافته توسط سپاه چنان گسترده است که “خامنه ای ” از دادن غرامت به خانواده کسانی که در این حوادث بیگناه کشته شده اند ، حرف زده است و آنا ن را ” ایثار گر ” نامیده است .

SHAHID

بعد از آن رسانه ها و بنگاههای تبلیغاتی ” ج.ا.” فریب را از جبهه دیگری آغاز کرده اند و آن ، انتشار ویدیوی مربوط به درگیریهای مسلحانه ” عراق ” بجای اعتراضات بحق مردم ” ماهشهر” است . روزنامه “صبح نو” یک ویدیوی مرتبط به درگیری محافظین محل دفن “آیت الله حکیم ” در عراق را که در آن از مسلسل و تفنگهای نیمه اتو ماتیک استفاده شده را فقط بخاطر اینکه در ویدیو یک صندوق خیرات کمیته امداد دیده شده به اعتراضات ” ماهشهر ” منتسب و ادعا می کند که مردم معترض این شهر به شکل مسلحانه در اعتراضات شرکت داشته  و با این ترفند سعی در توجیه کشتار مردم بیدفاع “ماهشهر ” را دارد . با کمی جستجو متوجه می شوید که این ویدیو مربوط به عراق است و در کانال توئیتری عربی با نام الوکاله منتشر شده و سایت ” خبر انلاین ” و “همشهری انلاین” نیز به این دروغ و تقلب پیوسته و همین ویدیو را منتشر می کنند .

رسانه های دیگری نیز با انتشار ویدیوی های تخریب گسترده اموال عمومی توسط دسته های سازمان یافته اشرار ، سعی در تراشیدن دلیل برای سرکوب مردم معترض دارند ، اما با توجه به عدم سازمانیافته بودن اعتراضات مردم کاملا مشخص است که تخریبهای منظم و توسط گروههای سازمان یافته نمی تواند کار مردم باشد ، چه اینکه اگر معترضین توان سازماندهی چنین عملیات گسترده تخریب را داشتند براحتی و در طی چند روز سرکوب نشده و تظاهراتشان خاموش نمیشد .

سرکوب و کشتار مردم همراه با سعی در فریب و تطمیع آنان از ویژگی های نظام های فاشیستی و ” ج.ا.” اکنون به هر سه این خیانت ، دچار شده است .

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: