سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“خانم سلحشوری” شجاعت را کامل کن ! استعفا بده

می دانیم که نماینده مجلس “پروانه سلحشوری” با گفتن از استبداد ، از حاکمیت سازمانهای ” امنیتی و اطلاعاتی ” بر سرنوشت 80 میلیون ایرانی ، شجاعت بسیار بخرج داده است ، می توانند وی را به جرم وابستگی بدشمن و در خط دشمنان مردم ، اتهاماتی نخ نما که ” خامنه ای و ملاهای بیت او” برای سرکوب کردن هر معترض و خاموش کردن هر صدای حق طلبانه و مردمی به کار می برند ، دستگیر و به درد سر بیندازند ، اما از سوی دیگر همین رژیم k متقلب می تواند نطق وی را بعنوان اینکه معترضین حتی در ” مجلس شورای اسلامی ” فریاد اعتراض سر داده و حتی بر علیه شخص اول مملکت شعار داده اند مورد سوء استفاده قرار داده و بر طبل ” مردم سالاری دینی ” ادعایی خود سخت بکوبند و بعدا آهسته ، آهسته ، خانم ” پروانه سلحشوری ” را بجزای سخت برسانند و وی را به اشکال مختلف در سختی و مضیقه قرار دهند .

” سلحشوری ” از حق کسانی دفاع می کند که برای اعتراض در کف خیابان جان شیرین خود را از دست دادند ! از کسانی دفاع می کند که اکنون که من و شما این سطور را می خوانیم در زندانها زیر شدیدترین شکنجه ها بوده و ممکنست برای اعتراض به حقشان ، سالها در پشت میله های زندان بمانند .

خانم سلحشوری برای اثبات ادعای خود در دفاع از حق زندانیان و کشته شدگان  و کارگران گرسنه ، باید خود را از ننگ حزب اللهی بودن یکبار برای همیشه برهاند ، از امتیازات بودن در صف مدافعین و کارگزاران نظامی سرکوبگر و ضد مردمی چشم بپوشد و با استعفا دادن از سمت نمایندگی مجلس اسلامی خود را از صف نمایندگانی که دیروز  مانند گراز وحشی  حتی قصد حمله فیزیکی به وی را داشتند برهاند . خانم “پروانه سلحشوری ” بخوبی می دانند که رژیم از وی انتقام سخت خواهد گرفت ، پس بهتر است به صف مردم بپیوندد تا بقول معروف از حکومت رانده و از مردم مانده نشده و با نیکنامی جبهه دشمنان مردم را ترک کند .

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: