سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” ج.ا.” در بخطرانداختن ” ثبات منطقه ” با آتش بازی می کند !

jaesh

اکنون دیگر روزها و ماهها از آن زمان که ” ج.ا.” با ادعای مبارزه با ” داعش ” خود را ضامن امنیت منطقه می نامید گذشته است ، اکنون دیگر سالها از آن زمانی که حکومت اسلامی ، خود را نوید بخش استقرار حکومت مستضعفین در منطقه و کمک به احقاق حق سرکوب شدگان شیعه و مظلومین می نامید گذشته است ، هماکنون در ایران به ادعای ” خامنه ای ” مهد تمدن اسلامی  ، فقر و فحشا و اعتیاد بیداد می کند و فرار از دین و مظاهر اسلام چنان رواج یافته که گاها فریاداعتراض رهبران دینی هم شنیده می شود . حالا دیگر قطعی شده است که این همه تکاپو از سوی “سپاه پاسداران ولایت ” ، برای حضور در کشورهای منطقه نه از سر گسترش عدل و داد و رافت اسلامی ، که اساسا برای تضمین بقای حکومت و به گروگان گرفتن امنیت منطقه توسط شبه نظامیان متحد حکومت در آن کشورهاست . درست در همین نقطه است که مردم خود این کشورها وکشورهای عربستان سعودی و حاشیه خلیج فارس و اسرائیل به این حضور واکنش خشم آلود نشان داده که موجب بروز نا ارامی ها در سوریه ، عراق ، لبنان ، یمن و بحرین شده است . ” خامنه ای ” و ” سپاه ” بر آنند تا با تحریک حقوق فرقه ای شیعیان کشورهای منطقه از آنان بعنوان عوامل سرسپرده خود استفاده و آنان را مانند ” هزاره های افغانستان ” به سرباز پیاده برای جنگهای منطقه ای خود تبدیل کنند ، درست در این نقطه این سئوال مطرح می شود که به فرض موفقیت تهران در تحریک شیعیان ” عربستان سعودی ” ، شیعیان ” بحرین ” و یا ” حوثی ” ها در یمن ، ایا این حرکات به احقاق حق شیعیان در آن کشورها منجر و این جمعیت که عموما هم جزء عقب مانده ترین اقشار جوامع خودهستند ، به تشکیل دولت در کشورهای خود موفق خواهند شد ؟ قطعا این نیست ، چگونه است که ” خامنه ای ” و یک دوجین تحلیلگران همراهش در انتقاد از مشی ” آمریکا ” قائل به درست نبودن سیاست آن کشور در صدور دموکراسی به دیگر کشورها هستند اما در مورد خود مدعی وظیفه صدور انقلاب اسلامی به دیگر کشور ها می شوند ؟

تجربه یمن بخوبی نشان داد که متضرر اصلی ، تحرکات ماجراجویانه ” ج.ا.” قبل از هر کس ، مردم خود آن کشورها و بخصوص متحدان “ج.ا.” بوده و کشورمفروض در این میان اسیر جنگ نیابتی ” ج.ا.” و رقبای بین المللی و منطقه ای آن شده و تا مرز نابودی و فاجعه پیش میرود . آنچه که امروز در عراق شاهد آن هستیم ناشی از سیاستهای اشتباه ” آمریکا ” در همراهی با ” ج.ا.” برای مسلط شدن این کشوربر امور ” عراق ” هستیم و در این میان نیز ” خامنه ای ” بدنبال احیای تبدیل کردن عراق به میدان گسترش حکومت ولایی خود بوده و بر عراق آن میرود که می بینیم و ممکنست نهایتا و بزودی شاهد ظهور دوباره داعش و جنگ برادر کشی در آن کشور باشیم .

هر گونه تلاش برای تضعیف قدرتهای مرکزی در کشورهای منطقه ، عربستان و امیر نشین های حاشیه خلیج فارس با امید واهی قدرتگیری شیعیان در آن کشورها ، بازی با آتش است و نا آرامی در هر یک از این کشورها ، پتانسیل ، به اتش کشاندن کل منطقه و درانداختن همه این کشورها  به دوره بی پایان جنگهای فرقه ای ، قومی و مذهبی را دارد . ” ج.ا.” با امید واهی قدرتگیری شیعیان در عربستان سعودی ، بحرین و یمن با آتش بازی می کند و میرود تا ساکنان همه این کشورها را با فاجعه و مرگ و نیستی روبرو کند.

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: