سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

ج.ا مظهر گسترش و شیوع ” فاشیزم ولایی ” در منطقه و سر این افعی باید درایران به سنگ کوبیده شود!

 

jaesh

آیا می دانید که ” فاشیزم ” روی دیگر و منحرف شده ” انقلابیگری ” است ؟ در جوامعی که گرفتار بحران های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هستند ، در جوامعی که ساختار اقتصادی جوابگوی بر آورده کردن اولین نیازهای مردم نیست و سنتی ترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی  جمعیت  نیز  از تجدد و مدرن شدن اقتصاد و سیاست میترسند و به پشتیبانی حکومت ضد تجدد بر میخیزند زمینه های بروز فاشیزم فراهم می شود ؟ و ” ایران اسلامی ” تحت حاکمیت ولایت بسیاری از این شرایط را داراست !

 این از سر اتفاق  نیست که از میان  ویژگیهای ” فاشیزم ” که ” یدالله موقن که نوشته هایی در باره فاشیزم دارد همه آنها در باره نظام ولایی ” ج.ا.” صدق می کند ! توجه فرمایید :

آرماني کردن صفات «مردانه » که معمولاً صفات و خصايل يک کشاورز يا يک روستايي است

دشمني با سرمايه داري پيشرفته

  • تحقير دموکراسي
  • برداشت هاي نخبه گرايانه از رهبري سياسي و اجتماعي
  • نژادپرستي و يهود ستيزي
  • نظامي گري
  • کشورگشايي

به تعریف زیر از ” فاشیزم ” که منسوب به موسولینی است توجه کنید ، شباهت تعاریفی که توسط طرفداران ” علی خامنه ای ” از نظام ارزشی مورد قبول خودمطرح میکنند با جملات موسولینی قابل توجه است :

“فاشيسم اعتقادي ديني است که در آن انسان خود را در رابطه اي نزديک با اراده ا ي عيني و عالي تر مي بيند. اين ارتباط وجود فردي و جزيي او را تعالي مي بخشد ، و او را به مقام عضويت در جماعتي رباني ارتقا مي دهد.”

خشونت حیوانی عمال حکومت اسلامی  با معترضین و مردم عادی ، فقط در حکومتهای فاشیستی دیده شده است

کاربرد خشونت بی حد و مرز از سوی اعضای بسیج و سپاه و نیروهای انتظامی که همان اعضای کمیته های انقلاب سالهای اول زمامداری ج.ا. بودند  فقط به خشونتی که اس . اس  ها و گشتاپو در برخورد با مخالفان سیاسی بکار می بردند شبیه است .از یاد نبریم که ” شهادت طلبی ” ، شعاری که سران ج.ا. جوانان بسیجی را با آن به فربانگاهها و میادین نبرد قدرت طلبی خود می فرستند نیز از شعارهای اساسی فاشیست ها بود:تقدیس مرگ و تحقیر زندگی ، به این چند جمله از صحبتهای ” “موسولینی” رهبر نظام فاشیستی ایتالیا دقت کنید : “

«ما آن نوع زندگي را خواستاريم که فرد از طريق قرباني کردن منافع خصوصي خود و از طريق مرگ خويش آن وجود روحاني کاملي را تحقق ببخشد که ارزش او در مقام انسان در آن قرار دارد»

 تو گویی که اکنون ” خامنه ای ” بر مسند موسولینی و هیتلر نشسته و با شباهتی حیرت انگیز اهداف آن دو رهبر ضد بشر را تکرار و سعی در اجرایی کردن آنها و به نهایتا به فاجعه کشاندن “ایران ” را دارد .

فریب و تقلبی که ج.ا. و گماشتگان خامنه ای از قبیل ” شمعخانی ” بعد از کشتار معترضین ” آبان 1398″ برای منحرف کردن افکار عمومی از کشته شدن حدود 1000 نفر از معترضین بکار گرفتند به یادآورنده آن جمله معروف ” هیتلر ” است که گفت :” در دروغ بزرگ همواره نیروی قابل باور بودن موجود است ”

 حقیقت آشکار کشته و مثله شدن معترضان بدست نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اکنون بر همگان آشکار است و اینان با استفاده از همان تاکتیک فاشیستی ” دروغ بزرگ را با تکرار وتا کید بر آن باور پذیرتر کن ” اعلام می کنند که بیش از 80% کشته شدگان در اعتراضات توسط سلاحهای سرد و غیر سازمانی و توسط افراد مشکوک کشته شده اند و کیست که نداند که فرمان شلیک و قتل عام از سوی ” خامنه ای ” و فرماندهان جنایتکار ” سپاه ” صادر شده است . اسناد ویدیویی موجود در اینترنت بخوبی اثبات می کنند که عمال حکومت از فاصله چند متری به معترضین و مستقیما شلیک می کنند ! و ” خامنه ای ”  بر اساس همان اصل تاکید بر دروغ بزرگ ، شمعخانی و همان فرماندار شهرک قلعه حسنخان که خود فرمان تیر به معترضان را داده برای تسلیت به خانه کشته شدگان میفرستد .

سرکوب کارگران بنفع سرمایه داران بزرگ از دیگر خصلتهای حکومتهای فاشیستی و ” ج.ا.” است

سرکوب کارگران بیکار شده واحدهای خصوصی شده توسط فرمان ” خامنه ای ” مبنی بر تاکید بر خصوصی سازی و سپردن اداره بنگاههای اقتصادی و کارخانه ها به وابستگان به حکومت و در همانحال اصرار بر سر دادن شعارهای عدالت طلبانه از دیگر دروغهای بزرگ و بیشرمانه ای است که یادآور روشی های حکومتهای فاشیستی است که به کرات از سوی ” خامنه ای ” و سران “ج.ا.” استفاده می شود ، . ” هیتلر ” رهبر جنایتکار آلمان در حالیکه شعار رفاه و برای هر آلمانی یک اتومبیل ” فولکس واگن ” سر میداد ، درست مانند ” ج.ا.” ضد کارگری ترین سیاستها را در پیش می گرفت و همراه با سرکوب شدید اتحادیه های کارگری ، هر گونه گرایش در گروههای سیاسی در دفاع از کارگران را با مجازات های سخت روبرو می کرد .

امروزه از ایران تا لبنان وعراق شاهد حمایت اقشار سرخورده اجتماعی ، جنایتکاران و عناصر ضد بشر از جمهوری اسلامی هستیم ، در لبنان اعضای حزب الله با سوء استفاده از اعتقادات شیعیان ، ” خامنه ای ” را به ” علی ” زمان تشبیه می کنند  ، در ایران چاقو کشها و جانیانی که بشرط جنایت بر علیه ناراضیان به آنان آزادی اعطا شده و در عراق ، اعضای ” حشد الشعبی ” سرکوبی هر معترض به قدر قدرتی نیروهای ولایی وسرسپردگان به ” خامنه ای ” را بر عهده گرفته اند .

” ج.ا.” میرود تا شبکه تروریستی – فاشیستی خود را بر سر تاسر منطقه حاکم کرده و شبح مرگ ، جنگ ، گرسنگی ، فقر و فحشا را در ایران و عراق و لبنان بگستراند . تجربه دو حکومت فاشیستی ” آلمان هیتلری ” و “ایتالیای تحت فرمان موسولینی” ، نشان داده است که چنین حکومتهایی تا مرز تبدیل کردن کشورهای خود به زمین سوخته وگسترش نابودی و جنگ و خانه خرابی ، پیش رفته و زمینه اصلاح و بازگشت درچنین نظامهایی بشدت کم و غیر محتمل است .

  وظیفه اصلی مبارزه با این اژدهای هفت سر و رهاندن ایران و منطقه اساسا بر دوش مردم ایران است که مرکز توطئه و خیانت به کشور و خاورمیانه در ایران ، تهران ، خیابان پاستور بیت خامنه ای قرار دارد .

Tagged as: , , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: