سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

معترضان و کارگران را با بهانه ” وابسته به دشمن ” سرکوب می کنید ، ” دستفروش مظلوم ” را چرا بخاک و خون می کشید ؟

dast

بهانه اصلی “ج.ا.” در سرکوب معترضین گرسنه و روشنفکران و دانشجویان  ” حامی آنان که در آبان 1398″ فریاد خشم ملت بر علیه حکومت ناکارآمد ، فاسد و سرکوبگر را فریاد کردند ، این بود که عده ای از دشمنان و اجانب در میان تظاهر کنند گان نفوذ کرده و اعتراضات بحق مردم را به انحراف کشانده و بدین ترتیب ، سرکوب وحشیانه مردم را توجیه کردند .

 سالهاست که هر گونه اعتراض به فساد و نا کار آمدی حکومت اسلامی را با به کار بردن اینکه اعتراض حق مردم است ولی با توجه به ” شرایط حساس کنونی ” نباید به دشمن بهانه داد ، به شدیدترین وجه حتی به اجرای حکم وحشیانه اعدام برای مخالفان سیاسی پرداخته اند . بگذار باور کنیم که اینان شک دارند که هر حرکت اعتراضی ، ممکنست توسط عوامل ناپیدای نفوذی دشمن صورت گرفته و حکومت از سر ترس ، چنین عکس العمل های وحشیانه و کشتارهای ددمنشانه ای ار خود نشان میدهد . اما هدف این نوشته بر آنست که اثبات کند که همین حکومت و ” خامنه ای ” و دستگاههای عریض و طویل امنیتی ” ج.ا.” در مواردی هم که اساسا ، زمینه ای برای شک در مورد نفوذ عوامل خارجی در میان نباشد ، باز به شدیدترین شکل با هر گونه عدم فرمانبرداری حتی غیر سیاسی برخورد و قساوت وصف ناپذیری از خودنشان میدهد .

همه ما در طول سالها دیده ایم که برخورد ماموران موسوم به ” رفع سد معبر ” شهر داری با دستفروش ها بسیار خشن و غیر انسانی است ، بیشتر این نیروها از میان بسیجی ها انتخاب شده ودر روزهای برخورد با معترضین نیز از آنان برای سرکوب مردم استفاده می شود ، رفتار نیروهای ” راهنمایی و رانندگی ” با موتور سوارانی که ممکنست خلافی از آنها سرزده باشد بشدت زننده ، تحقیر آمیز و نفرت برانگیز است ، براستی چرا ؟ یک دستفروش که با سرمایه اندکی اجناسی را برای عرضه به ره گذرها کنار خیابان بساط کرده ، قطعا نه عامل دشمن است و نه قصد مبارزه با رژیم را دارد ، علت برخورد وحشیانه بسیجی های شهر داری با انان را چگونه توجیه می کنید ؟

بر خوردهای خشونت آمیز با دستفروش ها حتی گاه تا قتل و ضرب و جرح و بستری شدن آنان در بیمارستان پیش رفته است ، درویدیوی ضمیمه می بینید که ماموران شهر داری بساط یک بستنی فروش دوره گرد را ضبط کرده و با خود می برند و وی فریاد بر می آورد که فقط 50 هزار تومان فروش داشته و گرسنه است و بدهی دارد !

اینهمه سرکوب ووحشانیت در برخورد با مردمی که اساسا هیچ تردیدی در سیاسی نبودن و معترض نبودن آنان نیست ، جز از ماهیت ضد مردمی و ضد بشری ” حکومت ولایی ” ” خامنه ای ” بر می خیزد ؟ حامیان این حکومت در مقابل و جدان خود ، برای حمایت از این نظام ضد ملی ، پاسخی دارند ؟

هر کدام از این سرکوب شدگان و بر خاک افتادگان ، سربازان فردای مبارزه ای خشن برای براندازی  ” ج.ا.” خواهند بود و این حکومت سربازان دلاور برانداز خود را خود بوجود می آورد . خشونت بر علیه نظام ولایی را خود اینان به مردم می آموزند !

 در این باره بیشتر بخوانید 

این صدای خرد شدن استخوان فقرا و زحمتکشان و مردم زیر چکمه فاشیزم اسلامی است که جان را می آزارد و اشک ها را بر گونه جاری می کند

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: