سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

” هانی کرده ” فرمانده “دفاع از حرم ” یا “اراذل و اوباش “یا هردو ؟

hani5.jpg

خبرگزاری فارس نزدیک به “سپاه پاسداران ” طی نوشته ای  با این تیتر ” درگیری خونین اراذل و اوباش ” ، خبر حمله و هجوم 6 فرد مسلح به سلاح سرد را به فردی ملقب به ” هانی کرده ” منتشر کرد ، و در توضیح خبر از ” هانی کرده ” تحت عنوان ”  اراذل و اوباش سطح یک پایتخت ” نام برد .

در جریان توطئه ای که برای کشاندن ” وحید مرادی ” به یک توطئه قتل و بعد از آن کشته شدن ناجوانمردانه وی در زندان  و حتی توطئهقتل ” بهروز جاجیلو ” واقع شد ، نام ” هانی کرده ” بعنوان فردی که فراهم آورنده بساط این توطئه ها بوده بر سر زبانها افتاد و زمانی این شایعات قوت گرفتند که ” هانی ” در میان جوانان فریب خورده حاضر در جنگ بر علیه سوریه تحت عنوان ” مدافعان حرم ” دیده شده و وی در راهپیمایی حکومتی اربعین بهمراه تعدادی دیگر از نوچه هایش دیده شد . بر اساس سند تصویری که می بینید وی در جنگ سوریه خود را ” فرمانده ” می نامد و شکی نیست که دوره ای از ماه عسل را نیز با دستگاههای اطلاعاتی ” نظام اسلامی ” داشته است . بنابر این ، مقدمه ، تیتر خبرگزاری ” فارس” نزدیک به سپاه پاسداران که ” هانی ” را “اراذل و اوباش ” مینامد ، نشانگرر بی آبرویی محض برای نظام خامنه ای و شرکایش است . وی اگر اراذل بوده در میان فرماندهان مثلا ” مدافع حرم ” چه میکرده و اگر یار و یاور شما بوده که بوده ! چرا ناجوانمردانه به وی پشت کرده واو را ” اراذل ” می نامید ؟

انسانها برای نظام فاشیستی ” خامنه ای ” به مانند ابزار هستند ، فایده خود را از دست بدهند به گوشه ای پرتاب خواهند شد . از کشته شدن ” هانی ” و سرانجام وی خوشحال نیستیم ، هم اکنون مادر او داغدار و یا شاید همسر و فرزندان وی در مرگ وی شیون می کنند  ، هر یک از چنین افرادی در صورت داشتن تربیت درست می توانند به جوانان غیرتمندی تبدیل شوند و با آبرو زندگی کنند ، مشکل مردم ما با ساختاری است که انسانها را در درون چرخ دنده های خود می فشرد ، له می کند و بعد تفاله آنها را به بیرون پرتاب  کرده و خود فریاد سر می دهد که او تفاله بود ! او اراذل و اوباش بود .

تجربه ” هانی ” باید برای سایر جوانان غیرتمندی که به دام تبلیغات سیستم های اطلاعاتی ج.ا. افتاده و در سرکوب مردم دست خود را به خون پاک هموطنان خود آغشته می کنند ، هشدار باشد . آنان نیز بزودی از سوی خود رژیم بعنوان ” اراذل و اوباش” معرفی خواهند شد

Tagged as: , , , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: