سال نو بر همگان مبارک باد به امید سال پر از پیروزی و امید برای ایران و ایرانی

“روح الله زم ” در“ایستگاه پایانی دروغ ” “عروسک کوکی” ، در “«پرسه در مه» مامور اطلاعاتی زبده … می خواهند ” زم ” را بالا بکشند ؟

 

zaaam_0

“ج.ا.” نظامی است که در دروغگویی واتهام زنی گوی سبقت را از دستگاه تبلیغاتی نظام ” آلمان هیتلری ” و ” گوبلز ” ربوده است ، از ابتدا با ادعای بر پا داشتن نظامی سیاسی  ” اخلاق مدار ” ،” عدالت محور ” و عاری از “فریب و تقلب ” پایه ریزی شد . سردمداران این نظام تا به آن حد در این ادعای خود اصرار داشتند که  نظامهای لیبرال – دمکرات را ” امپراطوری دروغ ” لقب دادند و می گفتند که اس و اساس حکومت اسلامی اشان بر مبنای هدف  ” معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم” شکل خواهد گرفت . طرفه اینکه این مدعیان دروغین معنویت و روحانیت نه تنها دزدی و دروغ و تقلب را در میان هواداران و دولتمردان خود شیوع دادند که حتی روحانیون عالیمقام ولایی خود به انواع مفاسد اقتصادی و سیاسی و اخلاقی آلوده شد ند .

درغگویی ها و تقلبات ” روحانیت حاکم ” بر ایران اکنون دیگر از سطح ملی و درون مرزی فراتر رفته و مثلا در مورد ” شلیک جنایت بار به هواپیمای اکرائینی ” درابعاد بین المللی مطرح شد ، اشاره به نمونه هایی از این دست مثنوی هفتاد من می شود و در اینجا به یک نمونه ساده ” پرونده روح الله زم ” اشاره می شود .

” روح الله زم ” فرزند یکی از کارگزاران نظام که نارضایتی هایی ازشیوه های مدیریتی کشور داشت ، ابتدا به ” اصلاح طلبان ” گرایش پیدا می کند و در اعتراضات تحت کنترل و اداره آنان ، در ستاد های انتخاباتی وابسته به این نیروها و در چهارچوب حرکات اصلاح طلبانه فعال بوده است ، وی با خروج از کشور و ارتباطاتی که با بعضی از عناصر ناراضی درون حاکمیت داشته شروع به افشاگری بر علیه ” ج.ا.” کرده و اخبار اولیه حاکی از آن بود که از سوی همان عناصر اخبار دست اولی از بعضی از محافل درون حکومتی بدست می آورده و منتشر می کرده است و بنظر میرسد که اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالگرایان که خود از دست زدن به بسیاری از افشاگری ها بیم داشته اند ، آگاهانه و از سر انتقام گرفتن از” خامنه ای و سپاه ” بعضی اسناد را بعد از دستکاری و حتی مبهم سازی  بنحوی که موجب  لو رفتنشان نشود در اختیاروی قرار میداده اند و اتفاقا   نقطه ضعف و منبع آلودگی زم به ارتباط با دستگاههای اطلاعاتی  رژیم درست از همین نقطه شروع شده و عناصر اطلاعاتی درون اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به این نتتیجه رسیده اند که می توانند از وی که بنظر میرسید فردی ساده و تا حدودی پخمه بود برای منحرف کردن حرکات مبارزاتی مردم ، نفوذ به بخشهایی از اپوزیسیون که براحتی فریب می خورند و نهایتا برای بدنام کردن اپوزیسیون استفاده کنند .

نگاهی به اولین مستندی که از سوی اطلاعات سپاه با نام ” ایستگاه پایانی دروغ” در باره وی ساخته شد ، تماما موید همین موضوع بود که حرکات و فعالیتهای وی بر علیه ” ج.ا.” تنظیم شده از سوی دستگاههای اطلاعاتی نظام بود ووی توانسته بود با عناصراپوزیسیونی که تجربه فعالیت سیاسی – تشکیلاتی نداشته اند وعموما هم با امور سیاسی در حد موضوع امرار معاش بر خورد می کنند ارتباط گرفته و اطلاعاتی که گاها و حتی در نظر اول خنده دار هم بود را به آنان تزریق کند و موجبات بی اعتباری آن بخش از اپوزیسیون را فراهم آورد . شکی نیست که ” زم ” ساده و مبتدی تر از آن بوده که حتی سازمانهای اطلاعاتی ” ج.ا.” هم بخواهند به وی اعتماد کرده و از وی بعنوان مامور نفوذی استفاده کنند اما درست بخاطر همین سادگی و بلاهت ، توانسته بودند وی را به مانند اسب تروای خود در دل عناصر غیر حرفه ای اپوزیسیون و با هدف بی اعتبار کردن ، سر درگم کردن و دادن اخبار دروغ مورد استفاده قرار دهند . این نکته نیز جالب توجه و دقت نظر است که چگونه فردی با این مشخصات و ویژگی می تواند مورد اعتماد بعضی از فعالان رسانه ای اپوزیسیون قرار گرفته و کانال تلگرامی وی تا صدها هزار نفر عضو داشته باشد ، آیا دنبال کنند گان وی و کسانی که به وی اعتماد کرده اند نیز به همان اندازه ” روح الله ” پخمه و احمق بوده اند ؟ متاسفانه جواب مثبت است ! اخبار مبنی بر طرح ” کوروش 2″ که از جانب مامور اطلاعات رژیم به وی دیکته می شد و شاهد بودیم که بسرعت در شبکه های اجتماعی یک جریان سیاسی خاص منعکس شده و بر روی آن تبلیغ می شد  بیانگر حماقت ” زم ” و معتمدین به وی بود و دیگر هیچ  ، با ذکر این مقدمه می خواهم بگویم فعالیتهای ” روح الله زم ” ارزش سیاسی نداشته و این فرد اساسا و حداکثر با بعضی رسانه هایی که تبلیغاتی بنفع یکی از کشورهای رقیب منطقه ای ” ج.ا.” می کرده است ، هماهنگی هایی در حد تبادل خبر و انعکاس اخبار زرد و بی ارزش داشته است وهمان تصویر ارائه شده از وی در همان مستند ” ایستگاه پایانی دروغ ” تصویری واقعی بوده است و اثبات خواهیم کرد که تصویری که اکنون در مستند ” پرسه در مه ” از وی بعنوان جاسوس کشورهای خارجی و مرتبط با اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی ارائه می شود ، کاملا دروغ است و” ج.ا” می خواهد در پی شکستهای چند ماهه اخیر خود ، دستگیری ” زم ” را بعنوان یک پیروزی اطلاعاتی ، اعلام کرده و به خودش قوت قلب بدهد و در این راه ممکنست این جوان بیچاره و آشفته فکر و درمانده را بالای دار بکشند .

در اثبات دروغ بودن  ادعاهای مستند ” پرسه در مه ” همین بس که در این مستند ادعا می شود که وی با دستگاههای جاسوسی اسرائیل و فرانسه در ارتباط فعال بوده و اینان در جهت پشتیبانی از باصطلاح ” جاسوس ” خود تمامی فعالیتها ، روابط ، تماسهای تلفنی و شبکه های اینترنتی وی را تحت کنترل منطم خود داشته اند ، از سوی دیگر در مستند ” ایستگاه پایانی دروغ ” نشان داده می شود که وی بصورت شبانه روزی با مامور وزارت اطلاعات در تماس مستقیم بوده و وی اخباری را که ” زم ” باید منتشر می کرده به وی دیکته می کرده است ، از آنجاییکه سازند گان مستند دوم یعنی ” پرسه در مه ” خود احمق هستند ، مخاطب خود را نیز احمق فرض کرده اند ، مگر می شود دستگاههای جاسوسی اسرائیل و فرانسه نتوانند ارتباطات شبانه روی ” زم ” را که در فرانسه زندگی می کرده با اطلاعات سپاه را متوجه شده و علیرغم چنان ارتباطاتی ، بازهم به وی اعتماد کرده و بخواهند وی را در ارتباطاتی در سطوح عالی امنیتی ، به کار بگیرند ؟

حقیقت قضیه اینستکه ” زم ” با هیچکس جز تعدادی فعال رسانه ای مرتبط با یکی از کشورهای منطقه و یکی از جریانهای ” اپوزیسیونی ” ارتباطی نداشته و اکنون که وی در زندان و تحت بازجویی است و با ترساندنش از شکنجه و اعدام وی را وادار کرده اند که او این اعتراقات را برعلیه خود بکند تا اینان بتوانند ادعا کنند که یکی از مهره های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا را دستگیر کرده اند و البته این بازی ممکنست که بقیمت جان ” روح الله زم ” تمام شود و می دانیم که برای رژیم جمهوری اسلامی که  دست زدن به جنایت و کشتن 1500 نفر در چند روز تظاهرات آبان ماه امری ساده و بمانند آب خوردن بود ، اعدام یک نفر اهمیتی نخواهد داشت . امید که این پیش بینی ، درست نبوده ورژیم قصد سر به نیست کردن ” روح الله ” زم ” را نداشته باشد .

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: Uncategorized, فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سیاست

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

%d bloggers like this: